De wereld digitaliseert razendsnel (Installateur)

Geachte Installateur

De wereld digitaliseert razendsnel. Ondertussen werken de meeste zaken in ons privéleven al digitaal: festivaltickets, doktersvoorschriften, vliegtuigtickets, … de attesten artikel 48 voor de opening van de aardgasmeter waren tot op heden alleen op papier beschikbaar die dan door het installatiebedrijf ingevuld en ondertekend worden.

Om deze papierberg weg te nemen en om te vermijden dat deze attesten artikel 48 onvolledig of onleesbaar worden ingevuld, werd een milieuvriendelijk, veilig en efficiënt digitaal alternatief ontwikkeld: het Elgacert conformiteitsattest.

Elgacert is reeds beschikbaar sinds 31 mei 2022. De overgangsperiode waarin de huidige papieren documenten ook nog door de DNB’s zullen aanvaard worden, loopt af op 1 juli 2023.

Vanaf dan zullen enkel nog digitale Elgacert documenten kunnen dienen voor de opening van de aardgasmeter[1].

Om aan de eisen van de DNB’s te voldoen en u te verzekeren van een goed(e)-keuring van de door u aangelegde aardgasinstallatie, moet ook ELECTROTEST zich houden aan de digitalisering van het “attest artikel 48”.

Wat zijn de voordelen voor u als installateur van de geïnstalleerde aardgasinstallatie:

  • Tijds- en kostenbesparend;
  • Een duurzame “groene” methode waardoor er minder bomen gekapt dienen te worden en er zodoende behoud is van onze natuur;
  • Door deze digitalisering zal u als installateur een volledig overzicht behouden op de door u geïnstalleerde aardgasinstallaties;
  • Altijd en overal beschikbaarheid van het benodigde document op één en dezelfde plaats;
  • Geen misbruik mogelijk, aanpassingen aan de door u gemaakte initiële installatie zullen niet onder uw verantwoordelijkheid vallen;
  • Eenvoudiger weergeven van complexe informatie;
  • Minder menselijke fouten;

Daarom verzoeken wij u als installateur van de aardgasinstallatie dan ook de nodige stappen te ondernemen om reeds de overgang naar het Elgacert platform te maken. Onze inspecteurs zullen tot uitputting van de stock nog beschikken over het papieren attest artikel 48, daarna zullen zij dus enkel kunnen overgaan tot de controle wanneer een digitaal Elgacert conformiteitsattest aanwezig is.

Om de controle vlot te laten verlopen vragen wij u dan ook het Elgacert conformiteitsattest reeds over te maken aan ELECTROTEST bij de aanvraag van gaskeuring.

Om het proces te starten en klaar te zijn voor de toekomst, verwijzen wij u daarom naar de website Elgacert.be waar u alle nodige informatie vindt om het digitaliseringsproces tot een goed einde te brengen[2].

Homepage: https://elgacert.be/

Praktische info: https://elgacert.be/help/

[1] Waar kan uw klant zijn EAN-nummer terug te vinden:

[2] Indien u moeilijkheden ondervindt bij het aanmaken van het Elgacert conformiteitsattest gelieve u te wenden tot https://elgacert.be/contact/ .