EPB-oplevering van het verwarmingssysteem

Als je je oude verwarmingsketel vervangt of een nieuw verwarmingssysteem installeert, moet je verwarmingssysteem worden goedgekeurd door een erkend adviseur. Het doel van deze keuring is om te controleren of het goed geïnstalleerd is, met betrekking tot de regelgeving, de isolatie van de leidingen, de ventilatie van de verwarmingsruimte, de kwaliteit van de verbranding en de uitgestoten gassen, de schoorsteentrek, enz.

Een verwarmingssysteem dat niet goed is afgesteld, kan veel brandstof verbruiken. Iedereen kan dus veel geld besparen door ervoor te zorgen dat zijn verwarmingsketel goed is afgesteld.

Voldoet uw installatie aan de EPB-verwarmingsvoorschriften? Laat uw ketel controleren door ELECTROTEST.

EPB ontvangst

De doelstellingen van deze verplichtingen zijn als volgt:

 • milieuvervuiling verminderen ;
 • de veiligheid van de inzittenden garanderen ;
 • comfort verbeteren ;
 • minder verbruiken.

De erkende vakman (de EPB-verwarmingsadviseur) geeft je een officieel certificaat, in overeenstemming met de nieuwe EPB-verwarmingsvoorschriften.

Wie moet de inspectie laten uitvoeren?

De eigenaar is verantwoordelijk voor het verwarmingssysteem. In de praktijk is de eigenaar:

 • de registrant van de milieuvergunning ;
 • de houder van de milieuvergunning ;
 • de eigenaar van het verwarmingssysteem, bij ontbreken van een milieuvergunning ;
 • mede-eigendom van het verwarmingssysteem, zonder

Wat doet de EPB-verwarmingsadviseur?

 1. Hij/Zij verifieert de vereisten voor een goede werking van het toestel.
 2. Hij/Zij controleert de vereisten met betrekking tot het systeem.
 3. Hij/Zij stelt een EPB-opleveringsattest op. Dit attest wordt tevens naar Leefmilieu Brussel verstuurd.

Voldoet uw installatie aan de EPB-verwarmingsvoorschriften? Laat uw ketel controleren door ELECTROTEST.

EPB-diagnose van het verwarmingssysteem

Voor grotere verwarmingssystemen (ketels van meer dan 100 kW of een systeem dat uit meerdere ketels bestaat) moet om de 5 jaar een EPB-diagnose worden uitgevoerd door een EPB- verwarmingsadviseur. Dit is een onderzoek om te controleren of het verwarmingssysteem goed werkt en de juiste dimensionering heeft.

Wat doet de EPB-verwarmingsadviseur?

 1. Hij/Zij controleert bepaalde vereisten met betrekking tot het systeem.
 2. Hij/Zij evalueert het verwarmingssysteem op het vlak van dimensionering, regelingsparameters en energieverbruik.
 3. Hij/Zij stelt een EPB-diagnoseverslag verwarming op. Dit verslag wordt tevens naar Leefmilieu Brussel verstuurd.

U wilt de prestaties van uw verwarmingssysteem beoordelen,
schakel dan een erkend expert van Electrotest in