Energieprestaties van gebouwen

Wilt u een woning verkopen of verhuren? Electrotest begeleidt u voor de opmaak van het EPB-certificaat.

Wilt u uw huis renoveren? Electrotest begeleidt u voor de uitvoering van de woningaudit.

Bent u van plan te bouwen? Electrotest begeleidt u tijdens de EPB-gerelateerde werken op uw bouwwerf.

 

Wat uw woningproject ook is, Electrotest kan u met raad en daad bijstaan bij elke stap. Bovendien bieden wij ook combinaties met luchtdichtheidstesten of keuringen van elektrische installaties aan.

Als je je huis verkoopt of renoveert, laat dan de gecombineerde controles EPB – Elektriciteit – Stookolie uitvoeren door ELECTROTEST.

EPB-certificaat / Energiecertificaat

Het EPB-certificaat of energieprestatiecertificaat is een theoretische beoordeling van de energiekwaliteit van een woning. Dit certificaat, een echte identiteitskaart, informeert de toekomstige eigenaar of huurder over de energieprestatie van het gebouw door middel van een label.

Dit label wordt samengesteld op basis van de verschillende gebruikte materialen, de mate van isolatie van het dak, de muren, ramen en vloeren, en de prestaties van het verwarmingssysteem en de voorziening van sanitair warm water.

Het EPB-certificaat is verplicht in Wallonië, Brussel en Vlaanderen:

 • In het geval van een verkoop wanneer de voorlopige koopovereenkomst wordt
 • In het geval van een verhuur moet deze bij de huurovereenkomst worden toegevoegd op het moment van registratie.

Wat is de belangrijkste inhoud van een EPB-certificaat?

 • Het label (van A++ tot G) wordt toegekend aan het gebouw of appartement op basis van de
 • CO2-uitstoot veroorzaakt door de wooneenheid
 • Energieverbruik in kWh per jaar per vierkante meter

Hoe wordt het EPB-certificaat berekend?

  1. De EPB-certificateur voert een bezoek ter plaatse uit om:
   • alle warmteverliesoppervlakken op te meten en hun samenstelling te onderzoeken;
   • alle raamkozijnen op te meten;
   • het warmteopwekkingssysteem voor verwarming te onderzoeken;
   • het systeem voor de voorziening van sanitair warm water te onderzoeken;
   • het ventilatiesysteem te onderzoeken.
  1. De certificateur gebruikt software om te berekenen hoeveel energie uw huis in de loop van een jaar Deze berekening is gebaseerd op een gestandaardiseerde warmtevraag, zodat verschillende woningen met elkaar vergeleken kunnen worden.
  2. Het EPB-certificaat wordt uitgegeven door uw EPB-certificateur.

Wat hebt u nodig om zich voor te bereiden op het bezoek?

Houd de volgende documenten bij de hand voordat onze inspecteur arriveert:

Algemene gegevens omtrent de woning. Voor het exacte adres en het bouwjaar:

 • Authentieke verkoopsakte.
 • Kadastraal uitreksel of kennisgeving van het kadastraal inkomen.
 • Stedenbouwkundige vergunning Voor identificatie van het appartement in een MEDE-EIGENDOM en beschrijving van het gebouw.
 • Basisakte/ eigendomsakte.
 • Kostenafrekening of verzoek tot storting.

Gegevens van werkzaamheden (bouw en/of renovatie):

 • Bestek van de werken of van de verkoop Deze vermeldt het adres van de woonst en bevat een technische beschrijving van de bouw/renovati.e
 • Technische documentatie: bevat info over geïnstalleerde en geïdentificeerde producten Technische fiches van materialen (isolatie, dakvensters, garagepoort, etc.) of de technische fiches van apparaten (verwarmingsketels, boilers, etc.).
 • Facturen van werkzaamheden Het adres van de woning alsook een beschrijving van wat er precies werd geplaatst moet op het document of een bijlage staan (bv. op een bestek).
 • Factuur van aankoop van materialen of apparaten Het moet toelaten het aangekochte materiaal/apparaat te identificeren. De plaatsing ervan zal moeten worden gestaafd door een bewijs (vaststelling van de certificateur of aan de hand van foto’s).
 • Premie of belastingskrediet Bewijs van toekenning met aanvraagformulier.
 • Plannen, uitvoeringsdetails en werfverslagen Documenten opgesteld door de architect tijdens en na uitvoering van (renovatie)werkzaamheden.
 • PV van oplevering Voorlopige of definitieve oplevering om einde van de werken aan te tonen Postinterventiedossier Documenten met info over de structuur en samenstelling van het gebouw Voor appartementen in een MEDE-EIGENDOM.
 • PV van algemene vergadering Die waarin de werken uitgevoerd door de mede-eigendom vermeld worden.

Documenten van EPB-werkzaamheden als de stedenbouwkundige vergunning werd ingediend na 1 juli 2008 : EPB-aangifte of tussentijds rapport.

Documenten over hernieuwbare energie:

 • Conformiteitsattest Warmtekrachtkoppeling of fotovoltaïsche installatie.
 • Groenestroomcertificaten Aanvraagdossier en brief met subsidieovereenkomst.

Documenten over verwarmings- en sanitair warm waterinstallaties Voorzie toegang tot de stookplaats voor de EPB certificateur:

 • Attest van EPB-periodieke controle Voor elke ketel of boiler.
 • Attest van EPB-oplevering Voor een ketel geplaatst vanaf 2011.
 • EPB-diagnoseverslag Voor een ketel van meer dan 5 jaar oud en meer dan 100kW.

Andere:

 • Auditrapport Thermografische of energetische audit conform met de normen.
 • Luchtdichtheidstest (Blower door) Meting van de luchtdichtheid van de woning.
 • Foto’s van de bouwwerf bij werkzaamheden of bij renovatie van de woning.

Als je je huis verkoopt of renoveert, laat dan de gecombineerde controles EPB – Elektriciteit – Stookolie uitvoeren door ELECTROTEST.

Huisvestingsaudit / energieaudit

Een woningaudit bestaat uit de opmaak van een diagnose van de energiekwaliteit van uw huis en het geven van een advies in de vorm van aanbevelingen om de prestaties van uw woning te verbeteren.

Een energieaudit is bedoeld voor huiseigenaars of huurders die hun energieverbruik aanzienlijk willen verminderen en is noodzakelijk voor de aanvraag en toekenning van renovatiesubsidies (muur- en vloerisolatie, enz.) in het Waalse Gewest.

Het energieadvies omvat de volgende elementen:

 • Informatie over de energieprestaties van uw huis (bouwschil, ventilatie, verwarmingssysteem en voorziening van sanitair warm water).
 • Suggesties voor verbeteringen en mogelijke
 • Technische fiches over de voorgestelde
 • Een lijst met contactpersonen, publicaties en financiële

Het is de taak van de auditor om u te adviseren op basis van een energieaudit van uw huis, uw behoeften en uw budget.

Hoe werkt een audit?

Tijdens de eerste afspraak voert een erkende auditor metingen uit, die 3 tot 5 uur kunnen duren, afhankelijk van de complexiteit van de woning. Na dit eerste bezoek wordt een tweede afspraak gemaakt om het rapport voor te leggen en de verschillende bevindingen toe te lichten. Tijdens deze tweede afspraak worden de verschillende voorgestelde oplossingen besproken vanuit zowel technisch als financieel oogpunt.

Tot slot kan Electrotest u bijstaan tijdens het leggen van de eerste contacten met de lokale instanties, zodat u kunt genieten van de subsidies en belastingverminderingen waar u recht op hebt.

Wat moet ik voorbereiden voor mijn eerste bezoek?

Om de audit efficiënt uit te voeren, zullen de volgende documenten helpen om het werk van uw expert te vergemakkelijken:

Plattegronden van het huis

Technische details over de samenstelling van de muren (facturen, foto’s, K-peilberekening)

Technische fiches voor het verwarmingssysteem en de voorziening van sanitair warm water

Gegevens over ketelonderhoud

Rekeningen voor stookolie, gas, elektriciteit, enz.

Conformiteitscontroles op elektriciteits- en gasinstallaties

Als je je huis verkoopt of renoveert, laat dan je gecombineerde EPB – Elektriciteit – Stookolie-inspecties uitvoeren door ELECTROTEST.

EPB voor nieuwe gebouwen

De EPB-adviseur wordt aangesteld door de bouweigenaar voor alle bouwvergunningen die worden toegekend na mei 2010.

De EPB-adviseur is de persoon die verantwoordelijk is voor het ontwerpen en beschrijven van de maatregelen die geïmplementeerd moeten worden om aan de EPB-eisen te voldoen, en voor het toezicht op de uitvoering van EPB-gerelateerde werken.

Deze vereisten hebben met name betrekking op:

 • Bouwschil
 • Bouwsystemen
 • Ventilatie
 • Oververhitting
 • Verlichting

Deze zijn van toepassing op alle gebouwen: huizen, woningen, winkels, ziekenhuizen, scholen, kantoren, enz.

Electrotest helpt u bij uw bouwproject en zorgt voor alle administratieve formaliteiten met de bevoegde instanties om het succes van uw project te garanderen:

 • Opstellen van de startverklaring
 • Haalbaarheidsstudie (onderzoek naar hernieuwbare energiesystemen)
 • Het ontwerp en de beschrijving van de maatregelen die moeten worden uitgevoerd om aan de EPB-eisen te voldoen
 • Toezicht op de uitvoering van EPB-gerelateerde werken
 • Opstellen van de eindverklaring