Energie – Opstellen van een EPC en EPB verslag

Bij ELECTROTEST kan u terecht voor het opstellen van een EPC voor de verkoop of verhuur van uw woning en voor de EPB-verslaggeving van uw verbouw- of nieuwbouwprojecten. Met een persoonlijke, snelle en transparante aanpak brengen we de energieprestaties van uw (nieuwbouw)woning of (verbouw)project in kaart.

Snel een EPC of EPB-verslag nodig?  

Is een EPC verplicht?

Ja! Bij de verkoop of verhuur van een woning is een EPC verplicht om te achterhalen hoe energiezuinig uw woning is. Zo heeft de nieuwe (potentiële) bewoner een duidelijk beeld over hoe energiezuinig de woning al dan niet is.

Hoelang blijft een EPC geldig?

Een EPC blijft tien jaar geldig, zelfs wanneer u de wooneenheid opnieuw verkoopt of verhuurt. Heeft u tijdens de looptijd van het recentste EPC uw woning energiezuiniger gemaakt? Dan kan u natuurlijk ook een nieuw EPC laten opmaken.

Het energieprestatiecertificaat (EPC)

Bent u van plan uw woning te verkopen of te verhuren? Dan bent u verplicht een EPC voor te leggen. Zo informeert u potentiële kopers of huurders over de energiezuinigheid van uw woning.

Wat is een EPC?

Het energieprestatiecertificaat (EPC) is een officieel document dat een indicatie geeft hoe energiezuinig uw woning is. Dankzij die EPC-score kunnen potentiële kopers of huurders goed inschatten hoeveel energie de woning zal verbruiken om te vergelijken. Bovendien verleent een EPC ook een stukje energieadvies over hoe u uw woning energiezuiniger kan maken. Zo kan u nog een beter energielabel krijgen, wat uw woning aantrekkelijker maakt op de woningmarkt.

Hoe wordt een EPC opgesteld?

Onze inspecteur komt langs om een energiescore en een bijbehorend energielabel aan uw woning toe te kennen. Zijn bevindingen verzamelt hij in het EPC. Op het EPC vermeldt hij bovendien ook aanbevelingen en kosteneffectieve maatregelen om de energieprestaties van uw woning te verbeteren.

Op zoek naar een snelle en professionele service voor de aanmaak van uw EPC?

Wat moet u doen voordat onze inspecteur langskomt?

Gedetailleerde aanstiplijst

Om een zo goed mogelijke energiescore te bekomen, is het belangrijk dat u bewijs levert van de gebruikte materialen door een gedetailleerde aanstiplijst in te vullen. Deze lijst geeft aan welke documenten u als eigenaar ter beschikking stelt aan onze inspecteur voor de opmaak van het EPC. Hoe meer documenten u kan voorleggen, hoe nauwkeuriger de energiescore bepaald kan worden.

Stel volgende lijst met bijhorende documenten ten laatste aan onze inspecteur ter beschikking op de datum van het plaatsbezoek:

Documenten

 • Een EPB-aangifte, indien er werken werden uitgevoerd na 2006;
 • Alle aanwezige plannen (vergunningsaanvraag, uitvoeringsplannen, schetsen, …);
 • Subsidieaanvragen (indien aanwezig), zoals bijvoorbeeld een renovatiepremie;
 • Facturen van een geregistreerd aannemer, werfverslagen, postinterventiedossier of vorderingsstaten met voldoende informatie over de gebruikte materialen (isolatie, beglazing) en installaties (centrale verwarming);
  • Let op: Dit is van bijzonder belang indien er nog renovatie-, vervangings-, uitbreidings- of verbouwingswerken uitgevoerd werden tijdens de looptijd van het vorige attest.  
 • Lastenboeken, technische documentatie van de ketel of (indien aanwezig) van de zonneboiler, zonnepanelen, koeling, …;
 • Foto’s van tijdens het bouwproces, met duidelijke aanwezigheid van de gebruikte isolatie;
 • Sleutel van de deur van het centrale verwarmingslokaal (in geval van collectieve verwarming in een appartementsblok);
 • Documenten die het bouwjaar kunnen aantonen (zoals een bouwvergunning, notariële akte, uittreksel kadastrale legger, …).

Betrouwbare en volledige EPC van uw woning nodig?

EPB-certificaat

Wanneer u een nieuwe woning bouwt of een grondige verbouwing uitvoert, moet u voldoen aan twee voorwaarden: 

U dient een vergunning aan te vragen.

Uw woning of project moet aan bepaalde energienormen voldoen, ook wel EPB-eisen (Energieprestatie en Binnenklimaat) genoemd. Die hebben betrekking op de energiescore van uw woning en op de kwaliteit van het binnenklimaat.

Is een EPB-keuring verplicht?

Ja! Of het nu gaat om een nieuwbouw of een grondige verbouwing, u zal steeds moeten voldoen aan de energieprestatieregelgeving. Bijna-energieneutraal bouwen (BEN) is maatschappelijk, economisch en ecologisch noodzakelijk: door te streven naar energiezuinige wonen spaart u onze planeet en geniet u zelf van voordelen zoals een lagere energiefactuur.

Wat is een EPB-verslag?

EPB staat voor de keuring van de energie-efficiëntie en het energetisch optimaliseren van uw woning.

De EPB-regelgeving wordt voornamelijk bepaald door twee getallen: het E-peil en het S-peil. Hoe lager beide peilen zijn, hoe minder energie uw woning verbruikt.

 • Het E-peil is een getal dat de globale energieprestaties van uw woning in kaart brengt en geeft aan hoeveel energie uw woning in totaal verbruikt.
 • Het S-peil vat samen hoe goed het dak en de gevels van uw woning warmte binnen en buiten houden.

Hoe verloopt een EPB-keuring?

Eerst zal onze inspecteur aan de ontwerpfase starten. Hiervoor gebruikt hij speciale software en berekeningen om vast te stellen hoe energie-efficiënt uw woning is en waar eventuele verbeteringen nodig zijn.

Nadat de werken zijn afgerond, ontvangt u van onze inspecteur (ten laatste zes maanden na ingebruikname) een kopie van de uiteindelijke EPB-aangifte. Dat is een nauwkeurige berekening van het energieverbruik op basis van zijn vaststellingen en de gebruikte installaties en materialen. Uw kopie blijft vijf jaar geldig.

Snel een EPC of EPB-verslag nodig?  

Energiekeuring door ELECTROTEST

Bij ELECTROTEST geloven we in een groene, milieubewuste en energieneutrale wereld en denken we mee aan uw oplossing voor een duurzame toekomst. Met een stevige rugzak aan praktische kennis en ervaring, kan u het opstellen van een EPC of EPB-verslag van uw woning of project met een gerust hart aan ons toevertrouwen. We zorgen voor een snelle, transparante en persoonlijke aanpak vanaf uw keuringsaanvraag, tot na de keuring zelf.

Nood aan een EPC of EPB-verslag?