Controle speelterreinen en speeltoestellen

Speelterreinen en speeltoestellen zijn voor kinderen belangrijk om te ontspannen en zich te ontwikkelen. Om dat veilig te laten verlopen, is het belangrijk om de veiligheid van speelterreinen en speeltoestellen te waarborgen. Daarvoor is een (vakkundige) periodieke controle vereist.

Bij ELECTROTEST staat veiligheid altijd voorop. Onze inspecteurs zijn als geen ander bekwaam om vakkundig en met het grootste oog voor detail de controles en risicoananalyses van speelterreinen en speeltoestellen uit te voeren.

Nood aan een betrouwbare controle voor uw speelterreinen en speeltoestellen?

Is de controle van speelterreinen en speeltoestellen verplicht?

Ja! Een speelterrein en/of speeltoestel mag slechts uitgebaat worden als aan de algemene veiligheidsverplichtingen voldaan is. Speeltoestellen en speelgelegenheden moeten voldoen aan de strenge veiligheidsnormen die sinds 28/03/2001 van toepassing zijn en beschreven staan in het KB (Koninklijk Besluit) betreffende de veiligheid van speeltoestellen en het KB betreffende de uitbating van speelterreinen.

  1. Hiervoor moeten volgende stappen doorlopen worden:
  2. uitvoeren van een risicoanalyse
  3. opstellen van preventiemaatregelen
  4. toepassen van de preventiemaatregelen tijdens de opstelling en de uitbating van het speelterrein
  5. opstellen van een inspectie- en onderhoudsschema:
  • regelmatig nazicht: dagelijks of wekelijks
  • onderhoudswerkzaamheden: maandelijks of tweemaandelijks
  • controle bij indienststelling, gevolgd door jaarlijkse periodieke controles

Risicoanalyse speelterreinen en speeltoestellen

Dankzij een risicoanalyse kan u aantonen dat alle gevaren die aanwezig zijn op het speelterrein en/of verbonden zijn aan uw speeltoestellen geïdentificeerd zijn en ook de daaruit voortvloeiende risico’s beoordeeld zijn. Zo kunnen eventuele onaanvaardbare risico’s toch aanvaardbaar gemaakt worden door middel van preventiemaatregelen.

Onaanvaardbare risico’s toch aanvaardbaar maken d.m.v. preventiemaatregelen? Ga dan zeker na of de gekozen maatregel niet voor nieuwe gevaren en daaruit voortvloeiende risico’s zorgt.

Als uitbater hoeft u slechts één risicoanalyse uit te voeren, maar we raden wel aan om regelmatig een update van deze risicoanalyse te voorzien.

Bij elke aanpassing of wijziging (terrein, toestel, type uitbating) moet er een aangepaste risicoanalyse gebeuren.

Uw speeltoestellen voor en/of in gebruik laten keuren?

Wat na de controle van speelterreinen en speeltoestellen?

Na de controle bezorgen wij u een overzichtelijk keuringsverslag. We houden u steeds op een efficiënte manier op de hoogte van onze bevindingen. Bij eventuele problemen voorzien wij u altijd van gericht advies over alle mogelijke oplossingen.

Controle van speelterreinen en speeltoestellen door ELECTROTEST

Dankzij de nodige voorzorgsmaatregelen en regelmatige controles, kan u de veiligheid van spelende kinderen maximaal waarborgen en risico’s beperken. Bij ELECTROTEST zijn we thuis in de controle van speelterreinen en speeltoestellen, want we zorgen al jaren voor de veiligheid van o.a. gemeentelijke speeltuinen, turntoestellen in scholen, speeltuigen op speelplaatsen en heel wat andere speelgelegenheden. Zo kunnen kinderen veilig spelen en voldoet u als uitbater aan alle normen en wetten.

Wij voorzien voor u: 

  • de periodieke jaarlijkse controle van speelterreinen en speeltoestellen;  
  • de verplichte risicoanalyse. 

Snelle en betrouwbare keuring van uw speelterreinen en speeltoestellen?