Waterkeuring wooneenheid

Om gebruik te maken van het openbare drinkwaternet en om u van kwaliteitsvol, perfect en proper drinkwater in huis te verzekeren, moet uw binneninstallatie voor drinkwater gekeurd worden. Daarnaast moet ook elke installatie die grondig werd gewijzigd of uitgebreid aan een keuring onderworpen worden.

Onze ervaren inspecteurs bij ELECTROTEST zijn gespecialiseerd in waterinstallaties en helpen u graag verder met de keuring van uw binneninstallatie. Dat doen ze met kennis van zaken, een persoonlijke aanpak en een optimale service. Zo blijft u zorgeloos genieten van kwaliteitsvol drinkwater in uw woning.

Keuring nodig van uw binneninstallatie voor drinkwater?

Wanneer is een waterkeuring verplicht?

 • vóór de eerste ingebruikname;
 • bij elke belangrijke wijziging (bijvoorbeeld wanneer er een zwembad of waterontharder is geplaatst of bij volledige renovatie van uw woning);
 • bij heringebruikname na een afsluiting, wegens een onmiddellijke bedreiging voor de gezondheid van de verbruiker of voor de volksgezondheid en de veiligheid van de drinkwatervoorziening (op verzoek van de exploitant en niet voor tweede circuitwater);
 • Na vaststelling van een inbreuk op de wettelijke en technische voorschriften en dit op verzoek van de exploitant;
 • Nadat de inbreuken van een voorafgaande negatieve keuring van de binneninstallatie opgelost werden.

Waarom een keuring van uw waterinstallatie?

Om de kwaliteit van het drinkwater in het distributienet en ook bij u thuis te garanderen, besliste de Vlaamse overheid dat u sinds 1 januari 2004 een keuring van de binneninstallatie voor drinkwater moet laten uitvoeren. Een grondige aanpassing van deze reglementering werd op 1 januari 2021 ingevoerd, waardoor er twee nieuwe soorten keuringen toegevoegd werden.

Gedurende deze controles zal de ELECTROTEST-inspecteur nagaan of uw eigen installatie, welke in de meeste gevallen bestaat uit verschillende circuits (drinkwater en regenwater), geen verbindingen bevat. Deze zouden namelijk kunnen leiden tot een bacteriële besmetting in uw eigen woning, alsook voor de woningen welke op het waterdistributienet van de leverancier zijn aangesloten (door terugstroming naar het distributienet).

Zeker zijn van een veilige en gezonde waterinstallatie?

Welke soort keuring kan u aanvragen?

 1. De werfaansluiting voor uw eengezinswoning (ééntapsinstallatie);
 2. Uw woning of appartement;
 3. De gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen;
 4. Industriële of commerciële gebouwen met:
  • enkel toestellen voor normaal huishoudelijk gebruik;
  • enkel additieven van de categorie 3.

De 5 verschillende soorten keuringen welke u kan aanvragen zijn:

1. Een ééntapskeuring

De ééntapsinstallatie is een beperkte, verzegelde installatie met één tappunt (kraantje), waar u tijdelijk (maximaal twee jaar) gebruik van kan maken om tijdens de bouwfase over drinkwater te beschikken. Vóór ingebruikname van uw installatie, vóórdat u in uw nieuwe woning intrekt, bent u verplicht om een keuring eerste ingebruikname te laten uitvoeren. 

2. Keuring eerste ingebruikname 

Bij de keuring eerste ingebruikname wordt nagegaan of uw waterinstallatie in overeenstemming is met de voorschriften van het ‘Technisch Reglement water bestemd voor menselijke aanwending’ van AquaFlanders en de ‘technische voorschriften’ van Belgaqua.

Het correct gebruik van de verschillende types water zal ook deel uitmaken van deze inspectie.

Alvorens de keuring kan plaatsvinden, dienen volgende toestellen minstens geplaatst en aangesloten te zijn (indien voorzien):

 • Warmwaterproductie
 • Centrale verwarming
 • Toilet
 • Bad/ douche met kranen
 • Keukenkraan
 • Lavabo met kranen
 • Bijvulinstallatie voor tweede circuitwater (indien aanwezig)

Wanneer er maximaal één van deze toestellen voorzien, maar niet aanwezig is, kan een keuring van de installatie toch plaatsvinden. Na voltooiing van de installatie dient u dan wel bijkomend een verplichte ‘keuring belangrijke wijziging’ te laten uitvoeren.

Zijn twee of meerdere toestellen uit bovenstaande lijst voorzien, maar niet aanwezig? Dan kan er (nog) geen keuring plaatsvinden.

3. Een specifieke keuring 

Een specifieke keuring kunnen wij uitvoeren wanneer er slechts een onderdeel (zoals een badkamer, keuken, zwembad, …), van uw waterinstallatie geïnspecteerd moet worden. Dit staat los van de volledige installatie. Voorafgaand aan een keuring eerste ingebruikname, kan deze keuring u een advies bieden op de reeds uitgevoerde installatie. 

4. Een keuring belangrijke wijziging  

Deze keuring kan u aanvragen wanneer u reeds in het bezit bent van een geldig keuringsattest van de volledige bestaande en ongewijzigde installatie. Wij zullen dan enkel het gewijzigde deel van de waterinstallatie controleren. 

 • Indien de ongewijzigde bestaande delen van na 2004 reeds keuringsplichtig waren en u niet beschikt over een geldig keuringsattest van deze delen, dan zal de ganse installatie gekeurd moeten worden.
 • Indien er ongewijzigde bestaande delen van voor 2004 voorkomen in de installatie die nog niet gekeurd werd en dus ook niet keuringsplichtig waren, zal er op deze bestaande installatie enkel op grote risico’s voor uw gezondheid gecontroleerd worden.

Voorbeelden van belangrijke wijzigingen zijn o.a. (niet-limitatieve lijst):

 • u wil overschakelen van regen- of putwater naar kraanwater;
 • u voorziet een regen- of grondwatersysteem, waardoor er bijkomend ander water dan het openbaar water gebruikt kan worden;
 • u plaatst een bijvulsysteem op uw regenwatercircuit;
 • u vraag dat een aftakking aangepast wordt (niet bij een niet-aangesloten binneninstallatie);
 • u een waterbehandelingsinstallatie (iets anders dan een ontharder) plaatst;
 • u een drukverhogingsinstallatie plaatst;
 • u een brandblusinstallatie plaatst die gebruik maakt van een binneninstallatie;
 • u een Cv-installatie plaatst of vervangt;
 • u een warm water productie plaatst via een gecombineerd systeem (combiketel, warmtepompn, …) waarbij additieven toegevoegd worden (anticorrosie, antilek, antivries, …);
 • u een niet-huishoudelijke was- en vaatwasmachine installeert;
 • u een droogkast in gebruik wil nemen, voorzien van watertoevoer;
 • u een keukenapparaat op water in gebruik wil nemen (zoals een steamer, kookpot met vaste vulling, koffiemachine, drankautomaat, …);
 • u een toestel bijplaatst op het interne (drink)waternet om te reinigen, behandelen, analyseren…;
 • u een bijvulsysteem voor een vijver in gebruik wil nemen;
 • u een zwembad met verwarming en/of bijvulling heeft geplaatst;
 • u uw binnenleidingnet grondig uitgebreid of vernieuwd heeft;
 • ………….

5. Een herkeuring 

Ontving u bij de vorige keuring een niet-conform keuringsattest? Dan kan u nadat de installatie in orde gebracht werd een herkeuring laten uitvoeren. Zo kan u alsnog een conforme installatie in gebruik nemen.

Tijdens een herkeuring zal de ELECTROTEST-inspecteur tijdens de rondgang in uw woning, appartement of gebouw, een visueel onderzoek uitvoeren. Hij zal o.a. nagaan of de geplaatste toestellen in overeenstemming zijn met de door u vermelde toestellen op de ingevulde inventaris en zal daarnaast controleren of de geplaatste toestellen beschikken over de juiste beveiliging. Een toestel dat geen of een foutieve beveiliging heeft, zal leiden tot een niet-conformiteit.

Welk type waterkeuring kan onze ELECTROTEST-inspecteur voor u uitvoeren?

De waterinstallatie kan van oorsprong verschillende soorten water bevatten (drinkwater van het openbare drinkwaternet, grondwater, putwater, regenwater, …). Om dit te controleren zijn er drie verschillende types waterkeuringen die de ELECTROTEST-inspecteur voor u kan uitvoeren:

1) De aangesloten binneninstallaties op het waterdistributienet (drinkwater) van uw leverancier (BI)

Hierbij dient men na te gaan dat terugstroming vermeden wordt. Terugstroming kan er namelijk voor zorgen dat de waterkwaliteit in uw waterinstallatie en het openbaar waterdistributienet kan verslechteren. 

De ELECTROTEST-inspecteur zal nagaan of uw binneninstallatie:

 • conform kan aangesloten worden op het waternetwerk, zonder risico dat het openbaar waterdistributienetwerk vervuild wordt door uw binneninstallatie.
 • gebruiksconform is, zodat het water niet kan terugstromen van een toestel (zoals bijvoorbeeld een Cv-ketel, tuinslang, hogedrukreiniger, … ) naar je binneninstallatie.

2) De niet-aangesloten binneninstallaties (NABI)

Deze installatie is een circuit dat een andere bron heeft dan het openbaar waterdistributienetwerk (bv. putwater). Alle niet-aangesloten binneninstallaties, met of zonder (toekomstige) verbinding met het openbaar waternetwerk, moeten dus ook gebruiksconform zijn.

De ELECTROTEST-inspecteur zal nagaan dat er bij uw niet-aangesloten binneninstallatie:

 • water niet kan terugstromen van een toestel (zoals een Cv-ketel, tuinslang, hogedrukreiniger, …) naar je niet-aangesloten binneninstallatie.
 • geen verbinding is tussen de niet-aangesloten binneninstallatie en de aangesloten binneninstallatie (drinkwater).

3) De installaties voor tweede circuitwater (TWC)

Deze installatie is het circuit welke als bron gebruikmaakt van regenwater, grijs water of proceswater bij bedrijven. Dit tweede circuitwater mag niet gebruikt worden voor drinkwater, maar is uiteraard wel geschikt om bijvoorbeeld planten water te geven, schoon te maken of het toilet door te spoelen.

De ELECTROTEST-inspecteur zal nagaan of uw tweede circuitwater:

 • in een volledig afzonderlijk circuit stroomt en nergens in contact komt met het waterdistributienet van uw leverancier (aangesloten binneninstallatie) en/of de niet-aangesloten binneninstallatie.
 • niet gebruikt wordt als drinkwater en of er genoeg voorzorgsmaatregelen genomen zijn om verkeerd gebruik te voorkomen.

Welke voorbereidingen dien ik te treffen en hoe verloopt de waterkeuring?

De voertaal tijdens de keuring is Nederlands, dus het attest zal dan ook in de Nederlandse taal opgesteld worden.

De ELECTROTEST-inspecteur komt op het afgesproken tijdstip en zal de installatie onderwerpen aan de door u aangevraagde keuring(en).

Op het moment van de keuring(en) moeten volgende documenten ter beschikking gesteld worden van de ELECTROTEST-inspecteur:

Ondertekende werkopdracht

De ondertekende werkopdracht, volledig in overeenstemming met de specifieke type(s) waterkeuring(en); 

 • werkopdracht BI; 
 • werkopdracht NABI; 
 • werkopdracht TWC. 

Voorgaand keuringsverslag

een voorgaand keuringsverslag, indien het over een herkeuring van de sanitaire installatie gaat.  

Ingevulde inventaris

een ingevulde inventaris met alle toestellen in die aanwezig zijn in de waterinstallatie (zowel op drinkwater als ander water)

Het uitvoeringsplan

Dat is een plan van uw waterinstallatie, op een plattegrond van uw woning.

Beroep doen op onze inspecteurs voor uw elektrische keuring?

Wat vermeldt het keuringsattest van uw binneninstallatie voor drinkwater?

Na de uitgevoerde controle(s) door onze ELECTROTEST-inspecteur, zal hij een keuringsattest opstellen en zo het resultaat van de sanitaire binneninstallatie voor water beschrijven.

Dit kan leiden tot één van onderstaande besluiten:

Uw waterinstallatie is conform voor aansluiting

U ontvangt u een digitaal conform keuringsattest dat de conformiteit van uw volledige installatie bevestigt zodat uw volledige waterinstallatie in dienst gesteld mag worden.

Uw waterinstallatie is conform, mits enkele herstelmaatregelen

Wanneer uw installatie ‘conform met herstelmaatregelen’ verklaard wordt, kan dit betekenen dat uw installatie op het moment van de keuring:

 • nog niet volledig afgewerkt was (bijvoorbeeld uw tweede badkamer die later afgewerkt wordt). Na de voltooiing van uw installatie, moet u een bijkomende keuring aanvragen om het uitgebreide gedeelte te laten controleren.
 • er inbreuken zijn die geen invloed hebben op de conformiteit, maar die u wel dient te herstellen en daarna ook een herkeuring voor dient aan te vragen.

Uw waterinstallatie is niet conform

Indien uit de controle blijkt dat uw waterinstallatie niet correct is aangesloten, zoals opgelegd volgens de van toepassing zijnde wetgeving, zal onze inspecteur een niet-conform keuringsattest afleveren. Daarin vindt u een opsomming terug met alle vastgestelde inbreuken. Nadat u alle inbreuken heeft verholpen moet u een herkeuring aanvragen, zodat uw waterinstallatie wel conform verklaard kan worden. Wanneer deze herkeuring wordt uitgevoerd door dezelfde inspecteur, dan zal de herkeuring zich enkel toespitsen op de niet-conformiteiten van het vorige niet-conforme attest.

Dit keuringsattest is het resultaat van de uitgevoerde inspectie en dient u dus zelf bij te houden, samen met de inventaris(sen) en het (de) uitvoeringsplan(nen). Onze ELECTROTEST-inspecteur bezorgt uw waterbedrijf rechtstreeks een digitaal exemplaar van het opgestelde keuringsattest.

Watercontrole door ELECTROTEST

Bij ELECTROTEST bent u zeker van een flexibele, efficiënte en persoonlijke aanpak vanaf uw keuringsaanvraag, tot na de keuring zelf. Zo maken we van uw woning een veiligere leefomgeving, waarbij we u dan verzekeren van kwaliteitsvol, perfect en proper drinkwater in huis.

Een betrouwbare elektrische keuring nodig voor de verkoop van uw woning?

Waar vind ik meer informatie over de binneninstallatie voor drinkwater?

Verdere gedetailleerde informatie m.b.t. goedgekeurde materialen, reglementen, werkbladen en andere kwesties kan u terugvinden op:

Aquaflanders

1. Werkopdrachten

AquaFlanders voorziet een werkopdracht per type keuring, waarin wederzijdse afspraken worden vastgelegd tussen de opdrachtgever en de keurder.

Deze werkopdracht voldoet aan de vereisten van het AquaFlanders Kwaliteitssysteem, gebaseerd op de eisen van de norm ISO 17020.

Deze werkopdrachten zijn terug te vinden op Aquaflanders. 

Met betrekking tot de keuringen “Binneninstallatie (BI), tweedecircuitwater (TCW) en niet-aangesloten binneninstallatie (NABI) is steeds AquaFlanders verantwoordelijk voor de keuring uitgevoerd door onze ELECTROTEST-keurder.

2. Klachten 

Bent u ontevreden over een keuring door een AquaFlanders erkende keurder? Dan moedigen we u in eerste instantie aan om in dialoog te gaan. Komen jullie er niet uit, dan kan u via de website van AquaFlanders (www.aquaflanders.be) een klacht indienen.

Belgaqua

Meer info aangaande Belgaqua vindt u hier.