Keuring niet-huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallaties

Defecten in een elektrische installatie kunnen leiden tot brand of elektrocutie. Daarom moeten elektrische laagspanningsinstallaties, huishoudelijk of niet-huishoudelijk, verplicht gekeurd worden door een erkend controleorganisme.

ELECTROTEST voert als erkend keuringsorganisme deze controle van niet-huishoudelijke laagspanningsinstallaties voor u uit en is geaccrediteerd volgens de norm ISO/IEC 17020. Dat betekent dat onze technici en inspecteurs deze controle snel en efficiënt voor u uitvoeren. Zo blijft de veiligheid in uw gebouw verzekerd.

Nood aan een betrouwbare keuring voor niet-huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallaties in uw bedrijf?

Is de keuring van niet-huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallaties verplicht?

Ja! Elke niet-huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie moet voldoen aan de veiligheidsvoorschriften, vastgelegd in het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) en goedgekeurd bij koninklijk besluit van 8 september 2019. De keuring van niet-huishoudelijke elektrische installaties of niet-huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallaties is dan ook verplicht om de veiligheid van de gebruikers te waarborgen en (potentiële) problemen te detecteren.

Welke installaties vallen onder de noemer ‘niet-huishoudelijk’?

Onder de noemer ‘niet-huishoudelijk’ vallen zeer verschillende toepassingen van uiteenlopende elektrische installaties:

 • Tijdelijke opstellingen zoals werven, beurzen, evenementen, elektrische reclameborden, circus- en foorinstallaties; 
 • Permanente opstellingen, bijvoorbeeld in horecazaken, handelszaken, supermarkten, ziekenhuizen of rusthuizen; 
 • Permanente opstellingen in openbare gebouwen zoals scholen, zwembaden, bioscopen, ondergrondse parkings, voetbalstadia of sporthallen; 
 • Permanente opstellingen in bedrijfsgebouwen, bijvoorbeeld in kantoren, drukkerijen, zware industrie, …; 
 • Infrastructuur voor elektriciteitsproductie, bijvoorbeeld in waterkrachtcentrales, kerncentrales, windmolens, of bijvoorbeeld voor warmtekrachtkoppeling. 

ELECTROTEST heeft sinds 1991 in elk van deze verschillende toepassingen een sterke en betrouwbare reputatie opgebouwd. Zo kan u de keuring van uiteenlopende niet-huishoudelijke elektrische installaties met een gerust hart aan onze technici en inspecteurs toevertrouwen.

Betrouwbare keuring nodig voor niet-huishoudelijke elektrische installaties in uw bedrijf?

Waar vindt u de toegepaste wetgeving voor niet-huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallaties?

Grondige controle

De controle voor ingebruikname wordt opgelegd door Hoofdstuk 6.4 van Boek 1.

Visuele controle

De periodieke controlebezoeken worden verplicht gemaakt in Hoofdstuk 6.5 van Boek 1, voor de installaties van na 1/10/1981 – 1/1/1983.

Veiligheid

Voor de installaties van voor 1/10/1981 – 1/1/1983, is de codex boek III, bijlage III.2-1, betreffende de minimale voorschriften over veiligheid van elektrische installatie sop arbeidsplaatsen van toepassing.

Welzijn

De Codex over het welzijn op het werk, vastgelegd in Boek III, titel 2, bevat de voorschriften waaraan de elektrische installaties op de arbeidsplaatsen eveneens moeten voldoen.

Betrouwbare keuring nodig voor niet-huishoudelijke elektrische installaties in uw bedrijf?

Wanneer vindt de keuring van niet-huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallaties plaats?

U moet uw niet-huishoudelijke elektrische installatie laten controleren:  

 • Voor de ingebruikname van de installatie; 
 • Bij elke belangrijke wijziging of uitbreiding, aangebracht op de niet-huishoudelijke elektrische installatie; 
 • Periodiek om de 5 jaar; 
 • Jaarlijks voor elektrische installaties in zones met ontploffingsgevaar; 
 • Jaarlijks voor verplaatsbare, mobiele of tijdelijke elektrische installaties. 

Let op: Specifieke wetgevingen, regelgevingen, ziekenhuizen en bijvoorbeeld lastenboekverzekeraars, kunnen andere periodiciteiten opleggen. 

Wat na de keuring van niet-huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallaties?

Na de keuring houden we u altijd op een efficiënte manier op de hoogte en stelt onze inspecteur of technicus een keuringsverslag op dat aan de eigenaar of beheerder van de elektrische installatie bezorgd wordt.

Positief keuringsverslag

Ontvangt u een positief keuringsverslag? Dat betekent dat de niet-huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie in perfecte staat verkeert.

Negatief keuringsverslag

Ontvangt u een negatief keuringsverslag? Wanneer de elektrische installatie op het moment van de keuring niet in orde is, moet u de tekortkomingen zonder uitstel verhelpen. Bij eventuele problemen voorzien we u altijd van alle mogelijke oplossingen.

Betrouwbare keuring nodig voor niet-huishoudelijke elektrische installaties in uw bedrijf?

Wat zijn uw andere plichten als eigenaar of beheerder van een niet-huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie?

Volgens artikel 9.1.1. van Boek 1, wordt u als eigenaar, beheerder of uitbater geacht een dossier van de niet-huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij te houden. Als huurder dient u een kopie van dit dossier te bewaren. Dit document wordt aan elke nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater van de elektrische installatie overgemaakt. 

Het bevat onder andere: 

 • De schema’s van de niet-huishoudelijke elektrische installatie; 
 • Eventuele voorgaande en nieuwe controleverslagen; 
 • De eventuele berekeningsnota’s; 
 • De gelijkvormigheidsverklaringen van het elektrische materiaal. 

Betrouwbare keuring nodig voor niet-huishoudelijke elektrische installaties in uw bedrijf?

Elke elektrische installatie die geen stroom voedt aan een wooneenheid of aan de gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel, wordt beschouwd als een niet-huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie.

Keuring niet-huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallaties door ELECTROTEST

Bij ELECTROTEST komt uw veiligheid steeds op de eerste plaats en verzekeren we u van een betrouwbare en kwaliteitsvolle elektriciteitskeuring. Onze inspecteurs hanteren een transparante en persoonlijke aanpak van uw keuringsaanvraag, tot na de keuring zelf. Zo kan u rekenen op gericht advies en blijft u zeker van een veilige niet-huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie in uw bedrijf.

Betrouwbare keuring nodig van elektrische laagspanningsinstallaties in uw bedrijf?