Energie

Bij ELECTROTEST kan u terecht voor het opstellen van een EPC voor de verkoop of verhuur van een woning en voor de EPB-verslaggeving van verbouw- of nieuwbouwprojecten. We brengen de energieprestaties van elke (nieuwbouw)woning) of elk (verbouw)project in kaart volgens een persoonlijke, snelle en transparante aanpak. 

Snel een EPC of EPB-verslag nodig?  

EPC verplicht?

Een EPC is verplicht bij de verkoop of verhuur van een woning. Zo kan de nieuwe (potentiële) bewoner achterhalen hoe energiezuinig de woning al dan niet is.  

Geldigheid van een EPC

Een EPC blijft tien jaar geldig, maar vervalt wanneer de woning tijdens de looptijd van het EPC energiezuiniger gemaakt werd en een nieuw EPC werd ingediend. 

Het EPC of Energieprestatiecertificaat

Bij de verkoop of verhuur van een woning is het verplicht om een EPC voor te leggen. Zo heeft de (potentiële) koper of huurder een goed zicht op de energiezuinigheid van de woning en kan hij/zij al dan niet beslissen om de woning te kopen of te huren. 

Een EPC: wat is het?

Het energieprestatiecertificaat (EPC) is een officieel document dat aangeeft hoe energiezuinig een wooneenheid is. De energiezuinigheid wordt op het EPC weergegeven met een EPC-label. Dat gaat van een rode letter F (slechte score) tot een donkergroene A+ (heel goede score). Potentiële kopers of huurders kunnen zo goed inschatten hoeveel energie de woning zal verbruiken om te vergelijken. In het EPC vindt u ook aanbevelingen om de woning nog energiezuiniger te maken, om een nog beter energielabel te bekomen. Dat zal een woning een stuk aantrekkelijker maken op de woningmarkt.

Nood aan een betrouwbare en professionele service voor het opstellen van een EPC 

Wat is er nodig voor het opstellen van een EPC?

Gedetailleerde aanstiplijst

Om een zo goed mogelijke energiescore te bekomen, dient er op het moment van de keuring een (ingevulde) gedetailleerde aanstiplijst met voorgelegd bewijsmateriaal van gebruikte materialen aanwezig te zijn. Daarbij geldt: hoe meer documentenaanwezig zijn, hoe nauwkeuriger de energiescore.

Volgende lijst met bijhorende documenten moet ten laatste op de datum van het plaatsbezoek aan onze inspecteur ter beschikking worden gesteld:

Documenten

 • Een EPB-aangifte, wanneer er werken uitgevoerd werden na 2006;  
 • Alle aanwezige plannen (zoals een vergunningsaanvraag, uitvoeringsplannen, schetsen en andere plannen);   
 • Subsidieaanvragen zoals bijvoorbeeld een renovatiepremie (indien van toepassing); 
 • Facturen van een geregistreerd aannemer, werfverslagen, postinterventiedossier of vorderingsstaten met voldoende informatie over de gebruikte materialen (isolatie, beglazing) en installaties (centrale verwarming);
  • Dit is van bijzonder belang indien er nog renovatie-, vervangings-, uitbreidings- of verbouwingswerken uitgevoerd werden tijdens de looptijd van het vorige attest.  
 • Lastenboeken, technische documentatie van de ketel of (indien aanwezig) van de zonneboiler, zonnepanelen, koeling, …;  
 • Foto’s van tijdens het bouwproces, met duidelijke aanwezigheid van de gebruikte isolatie;  
 • Een sleutel van de deur van het centrale verwarmingslokaal; 
 • Documenten die het bouwjaar kunnen aantonen (zoals een bouwvergunning, notariële akte, uittreksel kadastrale legger, …). 

Nood aan een betrouwbare en volledige EPC van een woning? 

Het EPB-verslag

Bij elke nieuwbouw of grondige verbouwing dient men te voldoen aan twee belangrijke voorwaarden: 

Men dient een vergunning aan te vragen

De woning of het (verbouw)project moet aan bepaalde energienormen voldoen, ook wel EPB-eisen (Energieprestatie en Binnenklimaat) genoemd. Die hebben betrekking op de energiescore van de woning en op de kwaliteit van het binnenklimaat.  

Is een EPB-keuring verplicht?

Ja! Of het nu gaat om een nieuwbouw of een grondige verbouwing, u zal steeds moeten voldoen aan de energieprestatieregelgeving. Bijna-energieneutraal bouwen (BEN) is maatschappelijk, economisch en ecologisch noodzakelijk: door te streven naar energiezuinige wonen spaart u onze planeet en geniet u zelf van voordelen zoals een lagere energiefactuur.

Wat is het EPB-verslag?

EPB staat voor Energieprestatie en Binnenklimaat van een woning. Deze EPB-regelgeving wordt voornamelijk bepaald door twee getallen: het E-peil en het S-peil. Hoe lager deze peilen zijn, hoe minder energie een woning verbruikt.  

 • Het E-peil geeft aan hoeveel energie een woning in totaal verbruikt en toont de globale energieprestatie van de woning aan.  
 • Het S-peil vat samen hoe goed het dak, muren en de gevels van een woning de warmte binnen en buiten houden.  

Hoe verloopt een EPB-keuring?

Onze inspecteur zal eerst aan de ontwerpfase starten. Tijdens deze fase gebruikt hij speciale software en berekeningen om vast te stellen hoe energie-efficiënt een woning is en eventueel verder suggesties doen om de energie-efficiëntie te verbeteren.

Wanneer de werken zijn afgerond, bezorgt onze inspecteur (ten laatste zes maanden na ingebruikname) de EPB-aangifte. Die EPB-aangifte is een nauwkeurige berekening van het energieverbruik, op basis van zijn vaststellingen en de gebruikte installaties en materialen. Een kopie blijft vijf jaar geldig.

Snel een EPC of EPB-verslag nodig?  

EPC en EPB-verslag door ELECTROTEST

Bij ELECTROTEST geloven we in een groene, milieubewuste en energieneutrale wereld en denken we mee aan uw oplossing voor een duurzame toekomst. Onze inspecteurs beschikken over alle ervaring en expertise om een EPC en/of EPB-verslag van een woning correct en volledig op te stellen. We zorgen voor een snelle, transparante en persoonlijke aanpak vanaf uw keuringsaanvraag, tot na de keuring zelf.

Nood aan een EPC of EPB-verslag?