Keuring laadpalen voor elektrische wagens

Rijdt u met een plug-in hybride of volledig elektrische wagen en laat u een eigen laadpaal plaatsen? Dan moet deze uitbreiding van uw elektrische installatie aan een gelijkvormigheidscontrole onderworpen worden.

ELECTROTEST gelooft in een groene, milieubewuste en energieneutrale wereld. Als expert in duurzame en energiebesparende installaties staan we u bij met advies en een betrouwbare keuring, zodat u veilig blijft genieten van uw laadpaal.

Een keuring van uw laadpaal nodig?

Is de keuring van uw laadpaal verplicht?

Ja! De keuring van de elektrische installatie van uw laadpaal moet voldoen aan het AREI en is verplicht vóór ingebruikname, bij elke belangrijke uitbreiding of wijziging en daarnaast:

  • Periodiek om de 25 jaar bij huishoudelijke installaties.
  • Periodiek om de 5 jaar voor niet-huishoudelijke installaties (bijvoorbeeld als winkel, bedrijf of kleine zelfstandige).

Wat heeft onze inspecteur nodig?

Om het bezoek van onze inspecteur vlot en efficiënt te doen verlopen, dient u volgende documenten te voorzien:

Het ééndraadschema en het situatieplan van uw elektrische installatie, in drievoud. Deze ontvangt u normaal gezien van uw installateur.

De EU-conformiteitsverklaring (en) van de laadpaal en alle onderdelen die er betrekking op hebben.

De installatie- en veiligheidsinstructies van de fabrikant.

De EAN-code van uw elektriciteitsinstallatie. Die 18-cijferige code vindt u terug op uw elektriciteitsfactuur.

Eventuele voorgaande keuringsverslagen.

Bij een nieuwe bijkomende elektrische kring, verzwaring en/of uitbreiding van de meterkast, moeten de elektrische schema’s van uw elektrische installatie worden aangepast. Die kan u laten opmaken door een elektricien of andere persoon met relevante kennis, vóór de keuring plaatsvindt.

Veilig gebruik maken van uw laadpaal?

Keuring van uw elektrische laadpaal

De keuring van uw laadpaal verloopt volgens de voorschriften van het AREI. Om u een veilige werking te garanderen, zullen onze inspecteurs uw installatie op volgende punten controleren:   

Administratief nazicht

We checken of de elektrische schema’s overeenkomen met de werkelijkheid en alle noodzakelijke aanduidingen erop vermeld staan.

Visuele controle

Een controle of de laadpaal is aangesloten volgens de voorschriften van de fabrikant en er verder geen structurele problemen zijn.

Controle door meting

  • Een isolatiemeting, om het isolatieniveau van de elektrische kabels na te gaan.
  • Een aardingsmeting.
  • Nazicht en testen van de differentieelbeveiliging op de stroomkring van de laadpaal.

Een correcte keuring van uw laadpaal door ons team van inspecteurs?

Wat betekent het keuringsverslag voor uw laadpaal?

Na de keuring ontvangt u een verslag van de keuring met duidelijke beschrijving van de gecontroleerde installatie, eventuele inbreuken en het besluit. Enkel de uitbreiding en eventuele wijzigingen aan het bestaand gedeelte maken deel uit van het onderzoek. 

Positief keuringsverslag

Ontvangt u een positief keuringsverslag? Dan mag u de laadpaal in alle veiligheid gebruiken. Een positief keuringsverslag blijft 25 jaar geldig voor huishoudelijke installaties en 5 jaar voor niet-huishoudelijke installaties.

Negatief keuringsverslag

Indien er effectief een inbreuk aanwezig is, dan staat de aard van de inbreuk volledig uitgeschreven op het keuringsverslag. Na de aanpassingen kan u een nieuwe keuring aanvragen om uw laadpaal zo snel mogelijk in gebruik te nemen.

Keuring van uw laadpaal door ELECTROTEST

ELECTROTEST gelooft in een groene, milieubewuste en energieneutrale wereld. Daarom bouwen we volop aan ons eigen elektrisch wagenpark en keuren we elektrische laadpalen al van het prille begin.

We beschikken over heel wat praktische kennis, zodat u de keuring van uw laadpalen met een gerust hart aan ons kan toevertrouwen. We zorgen voor een transparante en persoonlijke aanpak vanaf uw keuringsaanvraag, tot na de keuring zelf.

Een betrouwbare keuring van uw laadpaal nodig?