Keuring van uw huishoudelijke batterij

Dankzij de plaatsing van een huishoudelijke batterij kan u genieten van een voordelig elektriciteitsverbruik, maar het is wel een belangrijke aanpassing en uitbreiding van uw elektrische installatie. De huishoudelijke batterij moet daarom vóór ingebruikname worden gekeurd door een erkend keuringsorganisme.

Bij ELECTROTEST zijn we groen, milieubewust en energieneutraal. Als erkend keuringsorganisme zorgen we dan ook met doorgedreven kennis van onze inspecteurs voor een snelle en betrouwbare keuring van uw huishoudelijke batterij.

Snelle en betrouwbare keuring van uw huishoudelijke batterij nodig?

Is de keuring van uw huishoudelijke batterij verplicht?

Ja! Om een veilig systeem te garanderen, moet de installatie van uw huishoudbatterij vóór ingebruikname verplicht worden gekeurd om te voldoen aan de eisen van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installatie) en aan de eisen van uw distributienetbeheerder. Na een positieve keuring ontvangt u een conformiteitsrapport om aan uw netbeheerder te overhandigen.

Huishoudelijke batterij en technische mogelijkheden

De plaatsing van een huishoudelijke batterij betekent een uitbreiding en ingrijpende wijziging van uw elektrische installatie, maar er zijn verschillende technische mogelijkheden:

 • Een huishoudelijke batterij aangesloten op een fotovoltaïsche hybride omvormer.
 • Een huishoudelijke batterij die rechtstreeks is aangesloten op het schakelbord van uw installatie – op een nieuw circuit beveiligd door een stroomonderbreker.

In Vlaanderen is de wettelijke AREI-keuring van uw thuisbatterijen ook een belangrijke voorwaarde om uw premie van de Vlaamse overheid te verkrijgen.

Uw huishoudelijke batterij veilig in gebruik stellen?

Wat heeft onze inspecteur nodig?

Voorzie volgende documenten op het moment van de keuring:

Het ééndraadschema en het situatieplan, in drievoud. Deze heeft u normaal gezien ontvangen van uw installateur.

Het ééndraadschema en het situatieplan, in drievoud. Deze heeft u normaal gezien ontvangen van uw installateur.

Het ééndraadschema en het situatieplan, in drievoud. Deze heeft u normaal gezien ontvangen van uw installateur.

Keuring van uw huishoudelijke batterij

Tijdens de keuring van uw huishoudelijke batterij gaan onze inspecteurs alle nodig aspecten na, zodat u zeker bent van een veilige en conforme installatie.

Visuele controle

 • Nazicht of het ééndraadschema en situatieplan overeenstemt met de werkelijkheid.
 • Controle op de noodzakelijke markering van de verschillende elementen.
 • Nazicht of de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant van de thuisbatterij en de eventuele omvormer worden nagekomen.
 • Controle op de correcte keuze en de doorsnede van de leidingen, zowel voor het DC als AC gedeelte.
 • Nazicht of de gekozen plaatsing van de batterij en haar omvormer voldoet aan de te verwachten uitwendige invloeden.
 • Nazicht op de toegankelijkheid van de thuisbatterij, de omvormer en de aanwezigheid van de differentieelstroomschakelaars.
 • Controle op zichtbare schade aan de elektrische installatie.
 • Nazicht van de (correcte) keuze van de elektrische onderdelen, de installatie en hele samenbouw.

Controle door meting

 • Uitmeten van de verspreidingsweerstand van de aardverbinding en uitvoeren van isolatiemetingen.

Controle door beproeving

 • Nagaan van de werking van het automatisch scheidingssysteem van de omvormer en werking van de differentieelstroominrichting (zowel algemeen als deze voorzien voor de stroombanen, gevoed in eilandwerking). Dat gebeurt door de bediening van de testknop en het opwekken van foutstroom.

Doe beroep op onze inspecteurs en wees gerust van een veilig batterijsysteem.

Wat betekent het keuringsverslag voor uw huishoudelijke batterij?

Na de keuring ontvangt u een keuringsverslag dat al dan niet aantoont of uw installatie in orde is.

Positief keuringsverslag

Ontvangt u een positief keuringsverslag? Dan ontvangt u het conformiteitsrapport voor uw netbeheerder en kan u uw thuisbatterij in gebruik stellen. Het rapport blijft 25 jaar geldig en moet bewaard worden in het dossier van uw elektrische installatie.

Gebreken vastgesteld

Werden er een of meerdere gebreken vastgesteld? Dan wordt uw huishoudelijke batterij helaas niet-conform verklaard en moet u de installatie eerst in orde stellen en een nieuwe keuring aanvragen voordat u de thuisbatterij in gebruik kan stellen.

Keuring van uw huishoudelijke batterij door ELECTROTEST

ELECTROTEST gelooft in een groene, milieubewuste en energieneutrale wereld. We beschikken over heel wat ervaring en praktische kennis, zodat u de keuring van uw huishoudelijke batterij met een gerust hart aan ons kan toevertrouwen. We zorgen voor een snelle, transparante en persoonlijke aanpak vanaf uw keuringsaanvraag, tot na de keuring zelf.

Betrouwbare en volledige keuring van uw thuisbatterij?