Controle arbeidsmiddelen

Onder arbeidsmiddelen vallen alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installaties; kortom, alles waarmee arbeid verricht kan worden. Een controle van deze arbeidsmiddelen in uw bedrijf is noodzakelijk om de slijtage en de goede werking van uw productiemiddelen na te gaan. Zo kunnen werknemers altijd veilig en efficiënt werken.

Bij ELECTROTEST bent u zeker van een snelle en efficiënte controle van arbeidsmiddelen in uw bedrijf. Zo verliest u zo weinig mogelijk tijd en blijft uzelf en uw werknemers verzekerd van veilige arbeidsomstandigheden.

Nood aan een betrouwbare controle van de arbeidsmiddelen in uw bedrijf?

Is de controle van arbeidsmiddelen in uw bedrijf verplicht?

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat de arbeidsmiddelen in uw bedrijf zo zijn uitgerust en gebruikt worden dat de veiligheid en de gezondheid van de werknemers geen risico lopen tijdens het gebruik.

U dient erop toe te zien dat arbeidsmiddelen waarvan de veiligheid afhangt van de installatiewijze (denk bijvoorbeeld aan hijs- en hefwerktuigen of lasapparatuur) aan een eerste controle onderworpen worden. Dat betekent: na de installatie en vóór ze in gebruik genomen worden, of na (her)montage op een andere locatie. Zo bent u zeker dat ze correct geïnstalleerd zijn en goed functioneren.

Waarom een controle van uw arbeidsmiddelen?

Arbeidsmiddelen (gereedschappen, machines en installaties) mogen uw werknemers niet in gevaar brengen. Daarom is een controle van uw arbeidsmiddelen noodzakelijk om gebreken te voorkomen en de veiligheid voor werknemers te waarborgen.

Hoe de controle van arbeidsmiddelen in uw bedrijf voorbereiden?

Documenten en attesten (gebruikershandleiding, montage handleiding, CE-attest en andere documenten) dienen ter beschikking gehouden te worden van de toezichthoudende ambtenaren. Deze documenten en attesten worden medegedeeld aan het Comité voor preventie en bescherming op het werk.

Betrouwbare controle van de arbeidsmiddelen in uw bedrijf nodig?

Wanneer dient een controle van arbeidsmiddelen in uw bedrijf plaats te vinden?

In volgende twee situaties geldt voor sommige arbeidsmiddelen, naast de onderhoudsplicht, een aanvullende controleverplichting: 

  • wanneer de veiligheid afhangt van de manier van installeren (indienststelling).
  • als gebruik of invloeden van buitenaf leiden tot slijtage, veroudering of verslechtering (periodieke controle). 

Periodieke controle(s)

Wanneer arbeidsmiddelen onderhevig zijn aan gebruik en invloeden van buitenaf, kan dat leiden tot slijtage, veroudering of verslechtering van het arbeidsmiddel. Daarom moeten ze verplicht de volgende controles ondergaan: 

  • periodieke controles en/of proeven. 
  • bijzondere controles wanneer uitzonderlijke gebeurtenissen zoals ombouw, ongevallen, natuurverschijnselen of langdurig buiten gebruik stellen zich voorgedaan hebben. 

De periodieke controle is dus noodzakelijk om na te gaan of de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften nog steeds gerespecteerd worden en om ze indien nodig opnieuw te garanderen. 

→ Hoe vaak de periodieke controle moet plaatsvinden, hangt af van het soort arbeidsmiddel en de intensiteit van het gebruik ervan. In de regel moet elk arbeidsmiddel, waarvan de veiligheidstechnische staat door het gebruik achteruitgaat, eens per jaar gekeurd worden. 

Controle bij indienststelling

Wanneer de veiligheid van het arbeidsmiddel afhangt van de manier van installeren, moet de controle plaatsvinden:

  • na installatie. 
  • voordat het arbeidsmiddel in gebruik wordt genomen.  
  • na (her)montage op een andere locatie. 

Zo wordt bepaald of het arbeidsmiddel op een goede manier geïnstalleerd is en of het veilig en goed functioneert in de werksituatie. 

Wat na de controle van arbeidsmiddelen in uw bedrijf?

Na de controle stelt onze inspecteur een verslag op. Dit verslag stelt de naleving vast van de geldende wetten over veiligheid en hygiëne, evenals andere bijkomende voorwaarden voorzien bij de controle (Codex, art. IV.2-8).

Controle van arbeidsmiddelen door ELECTROTEST

Reken op ELECTROTEST voor de controle van arbeidsmiddelen in uw bedrijf. Onze inspecteurs beschikken over alle knowhow om u bij te staan bij periodieke controles of bij de controle voor indienststelling. Reken op gericht advies en een transparante aanpak van uw controle.

Nood aan een betrouwbare controle van de arbeidsmiddelen in uw bedrijf?