Keuring elektrische installatie bij verkoop van een wooneenheid

Bij de verkoop van een woning of appartement dient de verkoper een keuring van de elektrische installatie te laten uitvoeren, aangezien een keuringsverslag verplicht in de notariële verkoopakte moet worden opgenomen.

ELECTROTEST helpt u graag bij het uitvoeren van deze elektrische keuring. Als erkend organisme zijn we actief in heel België.

Betrouwbare keuring van een elektrische installatie voor of na verkoop van een wooneenheid?

Verplichte elektriciteitskeuring bij verkoop van een woning

Bij de verkoop van een woning of appartement dient de verkoper verplicht in het bezit te zijn van een officieel en geldig keuringsverslag. De datum van de keuring dient genoteerd te worden in de notariële akte. 

Een elektriciteitskeuring is verplicht:

  • Wanneer de elektrische installatie of een deel daarvan dateert van vóór 1 oktober 1981. 
  • Bij elektrische installaties van ná 1 oktober 1981, met een keuringsrapport ouder dan 25 jaar. 
  • Bij alle uitbreidingen of wijzigingen van een bestaande elektrische installatie; 
  • Bij verzwaring van de aansluiting. 
  • Wanneer de verkoper niet in het bezit is van een conform keuringsverslag of gelijkvormigheidsattest. 

Wanneer moet een nieuwe eigenaar een herkeuring van de elektrische installatie laten uitvoeren?

Wanneer het keuringsverslag na de controle een negatief besluit heeft, dan is de nieuwe eigenaar verplicht om de elektrische installatie opnieuw in orde te stellen en een herkeuring te laten uitvoeren. De termijn waarin deze herkeuring moet plaatsvinden, is afhankelijk van het bouwjaar van de elektrische installatie:   

Elektrische installaties vóór 1 oktober 1981

Bij de verkoop van een woning met een elektrische installatie van vóór 1 oktober 1981, is een keuring van de elektrische installatie steeds verplicht. Bij een negatief keuringsverslag dient de nieuwe eigenaar de installatie in orde te brengen en een herkeuring te laten uitvoeren binnen een periode van de datum van de akte van verkoop + 18 maanden.  

Elektrische installaties ná 1 oktober 1981

Bij de verkoop van een woning met een elektrische installatie van ná 1 oktober 1981, is een keuring van de elektrische installatie niet nodig wanneer de verkoper in het bezit is van een geldig keuringsverslag en de elektrische installatie volledig in orde is. Bij een negatief keuringsverslag dient de nieuwe eigenaar de installatie in orde te brengen en een herkeuring te laten uitvoeren binnen een termijn van 12 maanden (keuringsdatum + 1 jaar). 

  • In beide gevallen mag een elektrische installatie tijdens de herkeuringstermijn in dienst blijven. 
  • Om de veiligheid van huishoudelijke elektrische installaties te waarborgen, dienen ze daarna periodiek om de 25 jaar gekeurd te worden. 

Keuring van een elektrische installatie bij de verkoop van een wooneenheid

Een keuring van een elektrische installatie bij de verkoop van een wooneenheid verloopt volledig volgens de voorschriften van het Boek 1 (AREI):  

Een administratief nazicht om de elektrische installatie met het ééndraadschema en het situatieplan te vergelijken. 

Een visuele controle om na te gaan of zowel het ééndraadschema als het situatieplan overeenstemmen met de werkelijkheid.  

Verschillende metingen en testen van o.a. de aarding- en isolatieweerstand en de continuïteit van de beschermingsgeleiders.  

Testen van de differentieelstroominrichtingen. 

Deze documenten dienen aanwezig te zijn:

Eendraadschema

Het ééndraadschema en het situatieplan van de elektrische installatie (in drievoud).

Eendraadschema

De EAN-code van de elektriciteitsinstallatie. 

Resultaat van het keuringsverslag voor de verkoop van een woning?

Het resultaat van het keuringsverslag heeft geen invloed op de verkoop van een woning. Een geldig keuringsverslag is de enige vereiste. 

Positief keuringsverslag

De verkoper dient het keuringsverslag te overhandigen aan de notaris. Hij of zij neemt daar akte van en overhandigt het later aan de nieuwe eigenaars.  

Negatief keuringsverslag

Bij een negatief keuringsverslag dient de koper de inbreuken van de elektrische installatie weg te werken om de installatie vervolgens te laten herkeuren.  

Een elektrische keuring door ELECTROTEST

Bij ELECTROTEST staat de klant centraal. We voorzien steeds gericht advies en we werken altijd volgens een snelle, transparante en persoonlijke aanpak vanaf de keuringsaanvraag, tot na de keuring zelf.

Betrouwbare keuring van een elektrische installatie bij verkoop van een wooneenheid nodig?