Keuring automatische blusinstallaties

Automatische blusinstallaties zijn installaties die automatisch in werking treden bij detectie van brand. In uw bedrijf zijn automatische blussingen essentieel om datarooms en gevoelige lokalen te beveiligen. Wanneer u automatische blusinstallaties plaatst, dan moeten deze jaarlijks gecontroleerd worden om een goede werking te blijven garanderen.

Naast de automatische blusinstallaties kan u bij ELECTROTEST ook terecht voor de keuring van preventiemiddelen zoals branddetectie- en brandmeldsystemen, gasdetectie, haspels en hydranten en nood- en veiligheidsverlichting. Zo bent u zeker dat ze voldoen aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften en uw brandpreventie helemaal in orde is.

Nood aan een betrouwbare keuring voor automatische blusinstallaties in uw bedrijf?

Is de keuring van automatische blusinstallaties verplicht?

Ja! Omdat het over veiligheid gaat en gezien het belang van beschermingsmiddelen tegen brand, is een regelmatige controle van automatische blusinstallaties in uw bedrijf essentieel. Zo kan een goede werking gegarandeerd worden.

Toegepaste wetgeving

Er zijn volgens het plaatsingssysteem meerdere standaarden van toepassing op automatische blusinstallaties.

Wat houdt de keuring van automatische blusinstallaties in?

Of u nu een gas- of schuimsysteem heeft, een controle van automatische blusinstallaties heeft als doel de goede werking van de installatie te toetsen.

Onze inspecteurs kijken de algemene staat van de installatie in haar originele vorm na en controleren daarnaast het starten van de blusinstallatie en zijn bijkomende sturingen.

In het bijzijn van de onderhoudsfirma gaan ze de goede werking van de besturingsmechanismen na en controleren ze of er geen uitwendige invloeden aanwezig zijn die deze werking kunnen verstoren.

Tenslotte kijken onze inspecteurs nog de informatieoverdracht naar het brandalarm na en verifiëren ze of het oorzaak-gevolg-schema correct nageleefd wordt op uw site.

Betrouwbare keuring nodig voor automatische blusinstallaties in uw bedrijf?

Wat na de keuring van automatische blusinstallaties in uw bedrijf?

Na afloop van de keuring ontvangt u een keuringsverslag waarop eventuele opmerkingen vermeld worden. Vertonen de automatische blussystemen geen gebreken en voldoen ze aan de wettelijke normen? Dan verklaren wij uw installatie in goede staat van werking en kan u ze zonder zorgen blijven gebruiken.

Keuring van automatische blusinstallaties door ELECTROTEST

Reken op ELECTROTEST voor de keuring van automatische blusinstallaties in uw bedrijf. We hebben alle ervaring en expertise in huis om de controle van uw automatische blussystemen correct en volledig uit te voeren. Onze inspecteurs komen ter plaatse, voeren onderzoeken uit, brengen eventuele pijnpunten in kaart en houden u daarna op een efficiënte manier op de hoogte van hun bevindingen. Bij eventuele problemen voorzien we u altijd van gericht advies over alle mogelijke oplossingen.

Bij ELECTROTEST kan u ook terecht voor

ELECTROTEST is een erkend organisme voor de keuring van verschillende types branddetectie- en alarminstallaties. Onze inspecteurs maken bij de controle doorgaans een onderscheid tussen de volgende uitrustingen:

 • MWA-installatie (melding, waarschuwing en alarm) 
 • Brandmeldinginstallaties 
 • Gasdetectie 
 • Automatische blusinstallaties 
 • Sprinklerinstallaties volgens EN 12845 
 • Rook- en warmteafvoer in ondergrondse parkings 
 • Rookkoepels 
 • Evacuatieplannen 
 • Evacuatieoefeningen 
 • Brandinterventie dossier 
 • Algemene brandveiligheid 

Nood aan een betrouwbare keuring voor automatische blusinstallaties in uw bedrijf?