Keuring werfkast of tijdelijk elektrische installatie

Wanneer de elektrische installatie van een woning nog niet klaar is en er een werfkast geplaatst werd om de woning in tussentijd toch van elektriciteit te voorzien, dient de werfkast vóór ingebruikname gekeurd te worden door een erkend keuringsorganisme. Na een positieve keuring kan de werfkast aan het distributienet gekoppeld worden door de distributienetbeheerder. 

 ELECTROTEST is een betrouwbare partner voor de veiligheid van werfinstallaties. Als erkend organisme zijn we actief in heel België.  

Betrouwbare keuring van een werfkast / tijdelijke elektrische installatie nodig?

Onderdelen van een volledige huishoudelijke werfkast

Een huishoudelijke werfkast bestaat uit:

  • Een elektrisch bord; 
  • Een differentieelschakelaar; 
  • Een aarding die geplaatst is volgens het Boek 1 (AREI); 
  • Een contactdoos; 
  • Een zekering/ automaat voor de erop aangesloten contactdoos. 

Keuring van een tijdelijke elektrische installatie

Een keuring van een werfkast of tijdelijk elektrische installatie verloopt volledig volgens de voorschriften van het Boek 1 (AREI):  

Een controle van de plaatsingswijze van de verdeelkast, kabels en stopcontacten en hun IP-beveiliging

Een nazicht van een goede aarding (aardingspen of definitieve aardingslus onder de funderingen)

Een controle van de beveiliging met een differentieelschakelaar, volgens de minimumvereisten van een nominale stroom van minimaal 40 A met een max. gevoeligheid van 300mA van het type A of B

Uitvoeren van isolatiemetingen

Een meting van de aarding

Een meting van de continuïteit van de beschermingsgeleiders

Volgende documenten dienen aanwezig te zijn:

Eendraadschema

Het ééndraadschema en het situatieplan van de elektrische installatie (in drievoud). Deze documenten dienen altijd aanwezig te zijn, ook wanneer het slechts over één enkele kring gaat. 

Resultaat van het keuringsverslag voor de tijdelijke elektrische installatie

Bij een positief keuringsverslag wordt de werfkast aan het distributienet gekoppeld door de distributienetbeheerder. 

Positief keuringsverslag

Een positief keuringsverslag blijft slechts één jaar geldig. Wanneer de werf na een jaar nog niet beëindigd is en de werfkast nog steeds gebruikt wordt, dient er een herkeuring plaats te vinden. Ook voor de ingebruikname van de definitieve elektrische installatie zal een nieuwe keuring moeten plaatsvinden. 

Negatief keuringsverslag

Bij een negatief keuringsverslag dienen de inbreuken die vermeld staan op het keuringsverslag eerst weggewerkt te worden, voordat een nieuwe keuring kan plaatsvinden. Zo kan de netbeheerder de huishoudelijke werfkast alsnog aansluiten op het distributienet. 

Keuring van een tijdelijke elektrische installatie door ELECTROTEST

Bij ELECTROTEST staat de klant centraal. We voorzien steeds gericht advies en bouwen verder op jarenlange expertise van op talrijke werven en bouwterreinen.  

Betrouwbare keuring van een werfkast/tijdelijk elektrische installatie
nodig?