Verplichte verwarmingsaudit stooktoestel

Onze door de overheid erkende inspecteurs bij ELECTROTEST, helpen u graag verder met een volledige en betrouwbare verwarmingsaudit van uw verwarmingsinstallatie.

Met kennis van zaken, een persoonlijke aanpak en een optimale service voeren ze de verwarmingsaudit van uw cv-toestel(len) uit, zodat u op de hoogte bent van de energieprestatie van uw gehele cv-installatie.

Waarom een verwarmingsaudit?

Een verwarmingsaudit van uw stooktoestel wordt uitgevoerd om de energieprestatie van uw verwarmingsinstallatie na te gaan. Hierbij zal de impact van uw cv-installatie geanalyseerd worden, met betrekking op het milieu, de veiligheid en het energieverbruik (kostenbesparend).

Bovendien zal deze verwarmingsaudit van uw stooktoestel(len) nagaan of het voor u interessanter kan zijn om uw toestel(len) te vervangen door een energiezuiniger en milieuvriendelijker exemplaar.

  • Let op: deze verwarmingsaudit is niet te verwarren met het verplichte (voor gas 2-jaarlijkse en voor stookolie jaarlijkse) onderhoudsbeurt van uw stooktoestel(len).

Wanneer is een verwarmingsaudit verplicht?

Door de Vlaamse overheid werd beslist dat u vanaf 8 december 2006 een verwarmingsaudit van uw verwarmingsinstallatie in uw woning, kantoor en niet residentieel gebouw verplicht moet laten uitvoeren.

  • Wanneer u eigenaar bent van een centraal verwarmingstoestel op stookolie of gas met een vermogen vanaf 20 kilowatt (kW) en maximaal 100 kilowatt (kW), dient u vanaf de leeftijd van vijf jaar en vervolgens periodiek 5-jaarlijks de verwarmingsaudit te laten uitvoeren.
  • Bij een centraal verwarmingstoestel op stookolie of gas, met een vermogen van meer dan 100 kilowatt (kW) of bij een centrale verwarmingsinstallatie op stookolie of gas die bestaat uit meerdere verwarmingstoestellen, dient u voor stookolie een 2-jaarlijks periodieke controle en voor gasvormige brandstof een 4-jaarlijkse controle te laten uitvoeren.
  • Enkel voor een afzonderlijk verwarmingstoestel, zoals een kachel, gashaard, open haard, doorstroomketel, badgeiser, elektrisch toestel, collector of voor andere toestellen die niet zijn aangesloten op een centraal stooktoestel, bent u vrijgesteld van deze verplichte verwarmingsaudit.

Zeker zijn van een veilig stooktoestel?

Welke voorbereidingen dient u te treffen?

Vόόr aanvang van uw verwarmingsaudit door onze inspecteur, vragen wij u volgende voorbereidingen te treffen en enkele documenten te voorzien:

De energiekost van uw installatie per jaar en dit a.d.h.v. een eindafrekening

Stookoliefactuur

Technische documentatie (zoals een of meerdere handleidingen)

De onderhouds- en keuringsattesten van de installatie

Wat vermeldt het rapport van uw verwarmingsaudit?

Na de uitgevoerde testen, metingen en het visueel onderzoek, zal onze inspecteur een auditrapport opstellen waarin u al de meetresultaten kan terugvinden. In het auditrapport vindt u bovendien ook: 

Informatie omtrent de bestaande steunmaatregelen van de overheid of derden, met het oog op de vervanging van oudere ketels.

Advies over de vervanging van de ketel, andere wijzigingen van het verwarmingssysteem en alternatieve oplossingen die een significante energie- en kostenbesparing kunnen realiseren.

Opmerkingen en adviezen over aspecten aan de opstellingsplaats en haar inrichting die niet conform of onveilig zijn.

De beoordeling van het globaal rendement van uw installatie. De ketelgrootte (vermogen) wordt afgewogen ten opzichte van de verwarmingsbehoeften van uw gebouw.

Als eigenaar dient u het verwarmingsauditrapport, zolang uw cv-installatie in gebruik is en er geen nieuwe verwarmingsaudit heeft plaatsgevonden, ter beschikking te houden. Dit rapport legt geen verplichting(en) op en vermeld dus louter (en indien van toepassing) aanbevelingen, verbetermaatregelen en veiligheidsverbeteringen.

Beroep doen op onze expertis voor verwarmingsinstallatie?

Verwarmingsaudit van uw stooktoestel door ELECTROTEST

Bij ELECTROTEST geloven we in een groene, milieubewuste en energieneutrale wereld en denken we mee aan uw oplossing voor een groene duurzame toekomst. Met een stevige rugzak aan praktische kennis en ervaring, kan u de verwarmingsaudit van uw stooktoestel met een gerust hart aan ons toevertrouwen. We zorgen voor een snelle, transparante en persoonlijke aanpak vanaf uw keuringsaanvraag, tot na de keuring zelf.

Weten of uw stookinstallatie optimaal rendeert?