Keuring rook- en warmteafvoerinstallaties in ondergrondse parkings

Rook- en warmteafvoerinstallaties (RWA-installaties) beperken de hitte en rookhinder van een brand. Dat geeft verschillende voordelen: ze optimaliseren de kans op een veilige evacuatie van de aanwezige personen en zorgen voor een vlotte interventie van hulpdiensten. Door het sturen van rook- en brandschermen, zal er zich bovendien ook een luchtcirculatie voordoen in een ondergrondse parking en kan de brandweer met wind in de rug tot op vijftien meter van de vuurhaard komen. De minimale luchtsnelheden zijn normatief vastgelegd. Om ervoor te zorgen dat RWA-installaties in ondergrondse parkings correct geïnstalleerd zijn en goed werken, is het noodzakelijk dat ze regelmatig gecontroleerd worden.

Naast rook- en warmteafvoerinstallaties kan u bij ELECTROTEST ook terecht voor de keuring van branddetectiesystemen in uw bedrijf. Zo bent u zeker dat ze voldoen aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften en dat uw bedrijf voldoende is voorbereid in geval van brand.

Nood aan een betrouwbare keuring voor RWA-installaties in uw bedrijf?

Is de keuring van rook- en warmteafvoer verplicht?

Ja! Naast het noodzakelijke onderhoud is het ook van belang dat de periodieke controles uitgevoerd worden op RWA-systemen. Voor publiek toegankelijke parkings is een zesmaandelijkse controle van toepassing. Privéparkings dienen dan weer jaarlijks gekeurd te worden.

Wat houdt de keuring van uw rook- en warmteafvoer in?

Een controle van RWA-installaties heeft als doel de goede werking van de RWA-componenten (rook- en brandschermen, ventilatoren, boosters en andere componenten) te controleren. Dankzij de (periodieke) keuring kunnen we nagaan of de doelstelling van de RWA-installatie gehaald wordt.

Onze inspecteurs kijken de bediening van het toestel en de signalen die het toestel ontvangt of uitstuurt naar de centrale na.

Daarnaast controleren ze of de werking gegarandeerd blijft tijdens een elektrische onderbreking of wanneer het afvoerkanaal geopend of gesloten wordt.

Betrouwbare keuring nodig voor rook- en warmteafvoerinstallatie in uw bedrijf?

Keuring van RWA-systemen door ELECTROTEST

Reken op ELECTROTEST voor de keuring van RWA-systemen van ondergrondse parkings in uw bedrijf. We hebben alle ervaring en expertise in huis om de controle van uw rook- en afvoersystemen correct en volledig uit te voeren. Onze inspecteurs komen ter plaatse, voeren de nodige onderzoeken uit, brengen eventuele pijnpunten in kaart en houden u daarna nauwgezet op de hoogte van hun bevindingen. Bij eventuele problemen voorzien we u altijd van gericht advies over alle mogelijke oplossingen.

Bij ELECTROTEST kan u ook terecht voor

ELECTROTEST is een erkend organisme voor de keuring van verschillende types branddetectie- en alarminstallaties. Onze inspecteurs maken bij de controle doorgaans een onderscheid tussen de volgende uitrustingen:

 • MWA-installatie (melding, waarschuwing en alarm) 
 • Brandmeldinginstallaties 
 • Gasdetectie 
 • Automatische blusinstallaties 
 • Sprinklerinstallaties volgens EN 12845 
 • Rook- en warmteafvoer in ondergrondse parkings 
 • Rookkoepels 
 • Evacuatieplannen 
 • Evacuatieoefeningen 
 • Brandinterventie dossier 
 • Algemene brandveiligheid 

Betrouwbare keuring nodig van RWA-installaties in uw bedrijf?