Evacuatieoefeningen

Als werkgever of gebouwbeheerder bent u niet alleen verantwoordelijk voor uw gebouw, exploitatie en personeel. U moet er ook voor zorgen dat uw medewerkers weten wat ze moeten doen bij brand of een andere noodsituatie. U bent daarom verplicht om jaarlijks uw noodprocedures te testen via een evacuatieoefening.

Bij ELECTROTEST staat veiligheid altijd voorop. Onze inspecteurs beschikken over de nodige kennis en vaardigheden om in geval van nood iedereen snel in veiligheid te brengen. Zij zullen uw evacuatieoefening grondig beoordelen en voorzien u van gericht advies om uw bestaande procedures en brandveiligheidsinfrastructuur te verbeteren.

Nood aan een volledige en betrouwbare controle van evacuatieoefeningen in uw bedrijf?

Is een controle van evacuatieoefeningen in uw bedrijf verplicht?

Ja! Het jaarlijks testen en evalueren van de evacuatieprocedure is verplicht volgens het KB Brandpreventie op Arbeidsplaatsen (28/03/2014). Als werkgever bent u verplicht om preventieve maatregelen te nemen om de veiligheidsrisico’s in uw bedrijf in te perken en uw medewerkers voor te bereiden op noodsituaties. Een duidelijke evacuatieprocedure is daarbij van levensbelang.

Is een controle van evacuatieoefeningen in uw bedrijf nuttig?

Een evacuatieoefening is nuttig om u en uw medewerkers voor te bereiden op een eventuele brand of andere noodsituatie in uw bedrijfsgebouw. Dankzij een jaarlijkse controle voldoet u niet alleen aan de wettelijke verplichting om uw noodprocedures te testen, maar het bijkomend voordeel is dat de verbeterpunten uit de evacuatieoefening u duidelijk vertellen hoe u uw noodplan kan bijsturen.

Wat houdt de controle in?

Een evacuatieoefening heeft als doel een snelle en efficiënte evacuatie mogelijk te maken bij een echte noodsituatie. Onze inspecteurs controleren daarom de goede werking van de technische sturingen bij brand (zoals sirenes, liften, compartimentering en andere factoren) en gaan na of de evacuatieprocedure gevolgd wordt. Op die manier is een snelle en veilige evacuatie in geval van nood verzekerd.

Volgende organisatorische en technische zaken worden gecontroleerd:

  • Is de ontruimingstijd voldoende kort? 
  • Coördineert iemand het geheel en behoudt die een duidelijk overzicht over de noodsituatie? 
  • Is er een persoon die verifieert of alle medewerkers buiten zijn? 
  • Is er een persoon die de hulpdiensten verwittigt? 
  • Wie neemt het aanwezigheidsregister mee? 
  • Functioneren de sirenes en zijn ze voldoende hoorbaar? 
  • Worden de liften en branddeuren correct gestuurd? 
  • Is de verzamelplaats goed gekozen en gekend door alle medewerkers?  

Controle van evacuatieoefeningen in uw bedrijf nodig?

Wanneer vindt de controle van evacuatieoefeningen plaats?

Een controle van evacuatieoefeningen in uw bedrijf vindt plaats in het kader van de wettelijk jaarlijks uit te voeren evacuatieoefeningen volgens het KB Brandpreventie op Arbeidsplaatsen (28/03/2014). Aangezien een evacuatieoefening een belangrijk onderdeel is van het veiligheidsbeleid in uw onderneming, dient u als werkgever minstens één keer per jaar een evacuatieoefening te houden.

Wat na de controle van evacuatieoefeningen in uw bedrijf?

Onze inspecteurs bezorgen u na de controle een gedetailleerd rapport met een beschrijving van de evacuatieoefening en voorzien u van specifiek advies om uw evacuatieprocedure te verbeteren. Zo verloopt uw volgende evacuatieoefening vlekkeloos en kan u erop vertrouwen dat u en uw medewerkers perfect weten wat te doen in geval van nood.

Controle van evacuatieoefeningen in uw bedrijf door ELECTROTEST

Reken op ELECTROTEST voor de controle van evacuatieoefeningen in uw bedrijf. Onze inspecteurs beschikken over alle ervaring en expertise om deze controle correct en volledig uit te voeren. Uw veiligheid is voor hen van het grootste belang.

Controle van evacuatieoefeningen in uw bedrijf nodig?