Keuring personenliften

Zijn er in uw bedrijf een of meerdere personenliften waar u en uw medewerkers gebruik van maken? Zorg er dan voor dat deze liften veilig en betrouwbaar zijn. Om de veiligheid van uw medewerkers te verzekeren en eventuele incidenten te vermijden, is het van het grootste belang dat personenliften in uw bedrijf professioneel en volgens de wettelijke verplichtingen gekeurd worden.

Bij ELECTROTEST zijn we als geen ander bekwaam in de keuring van personenliften. Onze inspecteurs zijn goed opgeleid en inspecteren de lift(en) in uw bedrijf volgens de veiligheidsvoorschriften, zodat ze geen enkel gevaar opleveren.

Nood aan een betrouwbare keuring van personenliften in uw bedrijf?

Is de periodieke keuring van personenliften in uw bedrijf verplicht?

Ja! Een tijdige en professionele periodieke keuring is noodzakelijk en verplicht, zodat uw medewerkers de personenlift veilig en verantwoord kunnen gebruiken.

Wanneer moet u personenliften in uw bedrijf laten keuren?

Periodieke keuring personenliften

De personenliften in uw bedrijfsgebouw moeten een periodieke keuring ondergaan. Om de hoeveel tijd die periodieke keuring moet plaatsvinden, hangt af van de onderhoudsfirma. 

  • Is uw onderhoudsfirma ISO9001-gecertificeerd? Dan volstaat een jaarlijkse preventieve inspectie, aangevuld met een halfjaarlijkse inspectie.  
  • Is uw onderhoudsfirma niet ISO9001-gecertificeerd? Dan bent u verplicht tot een preventieve inspectie om de drie maanden. 

Een betrouwbare periodieke keuring nodig voor de personenliften in uw bedrijf?

Risicoanalyse personenliften

Naast de periodieke keuringen van uw personenliften, is er om de vijftien jaar ook een risicoanalyse vereist. Zo bent u niet alleen op de hoogte van de veiligheid van uw liften, maar ook van de eventuele risico’s. Ook wanneer er wijzigingen worden doorgevoerd aan de liften in uw bedrijf, moet een risicoanalyse standaard plaatsvinden.

Onze inspecteur bezorgt u na de risicoanalyse een verslag, waarin de risico’s waarvoor onderhoud of herstelling nodig is en de risico’s waarvoor een modernisatie noodzakelijk is vermeld staan. Op basis van dat verslag kan u dan contact opnemen met uw onderhoudsfirma om de nodige aanpassingen en herstellingen uit te voeren.

Regularisatieonderzoek liften

Maximaal drie jaar na de risicoanalyse moeten uw liften tenslotte nog een regularisatie onderzoek ondergaan. Tijdens dat onderzoek kijken we na of alle aanbevelingen correct werden opgevolgd door uw onderhoudsfirma. Dat betekent dat eventuele moderniseringswerken moeten plaatsvinden tussen beide controles.

Op zoek naar een ervaren en betrouwbare risicoanalyse voor personenliften in uw bedrijf?

Hoe verloopt de keuring van personenliften in uw bedrijf?

Tijdens de keuring van personenliften in uw bedrijf, zal onze inspecteur nagaan of er een veiligheidsdossier aanwezig is en alle verplichte opschriften aanwezig zijn. Verder controleert hij de veiligheids- en bedieningsinrichtingen en de toegang tot de lift. Tenslotte onderwerpt hij de hele liftinstallatie nog aan een grondige keuring.

Een keuring van personenliften in uw bedrijf door ELECTROTEST

Het is van groot belang om personenliften in uw bedrijf tijdig en professioneel te laten keuren. Onze inspecteurs zijn als geen ander bekwaam in de keuring van uw personenlift(en). Met hun kennis en expertise inspecteren ze grondig alle veiligheidsinrichtingen, zodat u en uw medewerkers gegarandeerd zijn van absolute veiligheid.

Nood aan een betrouwbare risicoanalyse voor personenliften in uw bedrijf?