Thermografisch onderzoek

Een thermografisch onderzoek heeft als doel om warmteontwikkeling op bepaalde punten in uw elektrische installatie(s) in uw bedrijf op te sporen met behulp van een infraroodcamera. Zo kan het (brand)risico beter beoordeeld worden en voorkomt u brand of stroompannes door fouten en defecten vroegtijdig te detecteren. Het thermografisch onderzoek kan bovendien een verplicht onderdeel uitmaken van uw jaarlijks onderzoek van elektrische installaties, opgevraagd door uw brandverzekering.

ELECTROTEST is geaccrediteerd volgens IEC 17020 om thermografische controles uit te voeren.

Nood aan een volledig en betrouwbaar thermografisch onderzoek van elektrische installaties in uw bedrijf?

Is een thermografisch onderzoek verplicht?

Het uitvoeren van een thermografisch onderzoek is geen wettelijke verplichting, maar de verzekeringen denken daar enigszins anders over. In de reglementering van Assuralia (Belgische beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen) is een thermografisch onderzoek van de elektrische installatie wél opgenomen als verplicht onderdeel van de jaarlijkse controle.

Wat is thermografie?

Thermografie is een meetmethode die de temperatuur van een voorwerp achterhaalt, zonder dat er contact is tussen het voorwerp en het meettoestel. Een warmtegevoelige of thermografische camera maakt vanop afstand een warmtebeeld van het oppervlak van het onderzochte voorwerp en brengt daarmee de temperatuurverschillen van een elektrische installatie in kaart. Het warmtebeeld geeft dus aan hoe de temperatuurverdeling er aan het oppervlak van het voorwerp uitziet, om zo een beoordeling te maken van het (brand)risico.

Mogelijke toepassingen van thermografische inspecties:

Laagspanningsinstallatie: schakel- & verdeelkasten

Hoogspanningsinstallatie: transformatoren en hoogspanningsleidingen

Mechanische installatie: pompen, motoren, lagers en assen.

Volledig en betrouwbaar thermografisch onderzoek nodig van elektrische installaties in uw bedrijf?

Een thermografisch onderzoek is altijd nuttig

Of een thermografisch onderzoek voor u nu verplicht is of niet, het is altijd interessant om een onderzoek te laten uitvoeren. Het is een ideaal instrument voor de bewaking en controle van uw industriële processen en installaties. Een vroege detectie van warme punten in uw elektrische installatie levert u niet alleen een verhoogde veiligheid op om brand en elektriciteitsuitval te voorkomen, maar het is ook een kostenefficiënte manier om fouten, beschadigingen en nakende defecten vroegtijdig te detecteren. Zo krijgen ze geen kans om schade aan te richten en lopen de kosten voor een herstelling niet zo hoog op.

Thermografie is vrijwel de enige onderzoeksmethode waarmee men defecten kan opsporen van elektrische installaties in werking. Al wat we gebruiken, is een infraroodcamera. Uw productie hoeft dus niet stilgelegd te worden en de veiligheid van uw personeel en uw installatie blijft altijd gegarandeerd.

Verloop thermografisch onderzoek

Bij de thermografie van een elektrische installatie doorlopen onze inspecteurs de volgende stappen:

Scan

Scannen van de elektrische borden.

Visuele controle

Visuele controle van de algemene elektrische installatie.

Inspectie

Inspecteren van warmteontwikkeling op bepaalde punten in uw elektrische installatie(s).

Verwijderen afschermplaat elektrisch bord

De elektrische borden van uw elektrische installatie moeten goed toegankelijk zijn, want de infraroodcamera kan niet door de afschermplaat kijken. U zal daarom de afschermplaat van het elektrische bord moeten verwijderen.

Dat kan u als volgt plannen: 

Om een afschermplaat te verwijderen, moet u de elektrische installatie even uitschakelen. Maar let wel op: bij het thermografisch onderzoek zelf moet de elektrische installatie wel ingeschakeld zijn (en normaal belast worden).

Zet de elektrische installatie best de dag voor het onderzoek (en na de werkuren) even uit om de afschermplaat van het elektrisch bord te verwijderen. Ook zonder afschermplaat kan de installatie in dienst blijven tijdens het thermografisch onderzoek en tijdens de werkuren. De dag na het onderzoek kan u de plaat van het elektrisch bord in veilige omstandigheden weer terugplaatsen.

Volledig en betrouwbaar thermografisch onderzoek nodig van elektrische installaties in uw bedrijf?

Hoe een thermografisch onderzoek voorbereiden?

Aangezien een thermografische camera niet door vaste materialen kan kijken, is een goede voorbereiding van groot belang. Zorg daarom dat de installatie toegankelijk is voor de inspecteur.

Wanneer vindt een thermografisch onderzoek plaats?

Indien uw elektrische installatie verplicht een thermografisch onderzoek moet ondergaan in het kader van de brandverzekering, maakt deze inspectie deel uit van de verplichte jaarlijkse controle.

Wat na het thermografisch onderzoek?

Na het thermografisch onderzoek ontvangt u van onze inspecteur een verslag van de thermografie. Dat verslag bestaat uit een duidelijke beschrijving van de elektrische installatie, een thermische foto en een visuele foto van de hotspots. Concreet zijn dat alle punten in de elektrische installatie waar warmteontwikkeling optreedt.

Indien er tijdens de thermografie inbreuken vastgesteld werden, dan staan ze ook op het verslag vermeld. Ten slotte bevat het verslag van een thermografie nog een positief of negatief besluit.

Thermografisch onderzoek door ELECTROTEST

Vertrouw op ELECTROTEST voor een thermografisch onderzoek van elektrische installaties in uw bedrijf. Onze technici beschikken over de meest geavanceerde middelen en vakkennis om een thermografisch onderzoek met de grootste zorg uit te voeren. Onze persoonlijke aanpak en jarenlange ervaring spreekt als kwaliteitsgarantie.

Nood aan een betrouwbaar en volledig thermografisch onderzoek van elektrische installaties in uw bedrijf?