Controle nood- en veiligheidsverlichting

 Nood- en veiligheidsverlichting dient als verlichting wanneer de spanning in uw bedrijf uitvalt en is van groot belang voor de veiligheid van uw bedrijf en uw werknemers. Om een goede werking te garanderen, moet de nood- en veiligheidsverlichting op jaarlijkse basis verplicht gecontroleerd worden.   

 Bij ELECTROTEST staat veiligheid altijd voorop. We zijn een erkend organisme voor de controle van nood- en veiligheidsverlichtinginstallaties. Onze ervaren inspecteurs zijn goed opgeleid om de controle van nood- en veiligheidsverlichting met het grootste oog voor detail uit te voeren. Wist u dat de nood- en veiligheidsverlichting wettelijk dient opgebouwd te zijn volgens de norm NBN EN 1838?  

Nood aan een betrouwbare controle van de nood- en veiligheidsverlichting in uw bedrijf? 

Is de controle van nood- en veiligheidsverlichting verplicht?

Ja, een jaarlijkse controle is wettelijk verplicht. Goed uitgevoerde nood- en veiligheidsverlichting zorgt ervoor dat uw werknemers hun taken kunnen beëindigen en zich op een veilige manier naar buiten kunnen verplaatsen.

Wanneer moet nood- en veiligheidsverlichting gecontroleerd worden?

Om een optimale werking te blijven garanderen, moet de nood- en veiligheidsverlichting éénmaal per jaar gecontroleerd worden op volledigheid, een correcte plaatsing en een goede werking.

Worden er gebreken vastgesteld? Dan moeten deze meteen verholpen worden.

Nood- en veiligheidsverlichting

Onze inspecteurs maken bij de controle van nood- en veiligheidsverlichting doorgaans een onderscheid tussen de volgende uitrustingen:

Noodverlichting

Noodverlichting is noodzakelijk om de veiligheid van uw medewerkers te verhogen wanneer de gebruikelijke verlichting uitvalt, zoals bij een stroomstoring die veroorzaakt wordt door brand.

Veiligheidsverlichting (evacuatie – antipaniek – gevaarlijke werkplekken)

Veiligheidsverlichting maakt deel uit van de noodverlichting en zorgt voor herkenning van evacuatiemiddelen en een veilige evacuatie van de werkruimte.

Deze verlichting bestaat uit evacuatie–, en antipaniekverlichting en verlichting arbeidsplaatsen met verhoogd risico:

Evacuatieverlichting zorgt voor voldoende verlichting in de evacuatiewegen en uitgangen, zodat personen een ruimte of gebouw veilig kunnen verlaten.  

Antipaniekverlichting begeleidt personen naar een plaats waar een vluchtroute begint, om paniek te voorkomen (bijvoorbeeld in theaterzalen, kantines of vergaderzalen).

Verlichting op arbeidsplaatsen met verhoogd risico zorgt voor de nodige verlichting zodat de nodige afsluithandelingen alsnog kunnen plaatsvinden (bijvoorbeeld in laboratoria en keukens).   

Zeker zijn van efficiënte nood- en veiligheidsverlichting in uw bedrijf? 

De controle van nood- en veiligheidsverlichting voorbereiden

De voorbereidingen die u moet treffen voor het bezoek van onze inspecteur, zijn afhankelijk volgens welke wettekst(en) en/of norm(en) er een gelijkvormigheidsonderzoek dient te gebeuren. 

Deze voorbereidingen moet u altijd treffen: 

  • De verdeelborden dienen toegankelijk te zijn. 
  • Het moet duidelijk zijn op welke beveiligingen in het elektrisch verdeelbord de veiligheids- en/of noodverlichtingstoestellen zijn aangesloten. Voorzie daarvoor het ééndraadschema. 
  • Alle lokalen en ruimtes waar de veiligheids- en/of noodverlichtingstoestellen zich bevinden dienen toegankelijk te zijn.  
  • Zet de beveiligingen in het elektrisch verdeelbord, waarop de veiligheids- en/of noodverlichtingstoestellen zijn aangesloten, spanningsloos tijdens het onderzoek (Afhankelijk van de gevraagde norm of wettekst kan het zijn dat de overige verlichtingskringen ook uitgeschakeld dienen te worden). 
  • De veiligheids- en/of noodverlichtingstoestellen dienen vóór aanvang van de controle minstens 24 uur onder spanning te staan. Anders is de kans groot dat de toestellen niet voldoen aan de autonomietest. 

Volgens de norm NBN EN 1838 dienen er luxmetingen te gebeuren. Deze kunnen pas plaatsvinden wanneer de normale gebruikelijke verlichting en/of daglicht geen invloed hebben. Dat betekent dat de metingen uitgevoerd moeten worden na zonsondergang (of vóór zonsopgang) en buiten de werkuren van het bedrijf. 

Hoe verloopt de controle van nood- en veiligheidsverlichting?

Visuele controle

Vóór indienststelling bestaat de controle uit een visuele controle van de installatie. Hierbij kijken onze inspecteurs na of de installatie voldoet aan de wettelijke normen, de eisen van het lastenboek en de goedgekeurde plannen.  

Werkingstesten

Zowel bij de initiële als periodieke controle wordt de werking van de nood- en veiligheidsverlichting gecontroleerd volgens verschillende werkingstesten. Dit gebeurt door middel van het uitschakelen van de spanning. Een autonomie van 30min. of 60min. is noodzakelijk. 

Verlichtingskringen uitschakelen

Om de doeltreffendheid van de nood-en veiligheidsverlichting te testen, worden specifieke verlichtingskringen uitgeschakeld.

Op zoek naar een erkend en betrouwbaar organisme voor de controle van uw nood- en veiligheidsverlichting? 

Controle nood- en veiligheidsverlichting door ELECTROTEST

Bij ELECTROTEST is de controle van al uw nood- en veiligheidsverlichting in goede handen. De persoonlijke aanpak en jarenlange ervaring van onze bekwame inspecteurs werkt gegarandeerd in uw voordeel. Neem vandaag nog contact met ons op voor het inplannen van uw controle.

Snelle en betrouwbare controle van uw nood- en veiligheidsverlichting?