Controle hydranten en haspels

Brandbestrijdingsmiddelen zoals hydranten en haspels zijn in uw bedrijf noodzakelijk om dreigend brandgevaar te vertragen (tot de brandweer is aangekomen). Om hun staat en correcte werking na te gaan, moeten ze jaarlijks gecontroleerd worden. Zo bent u zeker dat de hydranten en haspels perfect werken bij een brand.

Bij ELECTROTEST staat veiligheid altijd voorop. Onze inspecteurs zijn als geen ander bekwaam om de hydranten en haspels in uw bedrijf volgens de wettelijke veiligheidsvoorschriften te controleren, zodat uw brandpreventie helemaal in orde is.

Nood aan een betrouwbare controle voor hydranten en haspels in uw bedrijf?

Is de controle van hydranten en haspels verplicht?

Ja! Gezien het belang van beschermingsmiddelen tegen brand, legt de wetgeving tenminste een jaarlijkse controle op. Hydranten en haspels die in een professionele en/of openbare context gebruikt worden (zoals een winkel, bedrijf, restaurant, hotel of B&B), moeten jaarlijks volgens de norm NBN EN 671-1 gecontroleerd worden. Ook voor particulieren wordt deze jaarlijkse controle sterk aangeraden om een goede werking te garanderen.

Wat houdt de controle van hydranten en haspels in?

De controle van hydranten en haspels in uw bedrijf heeft als doel de plaatsing en de algemene staat te controleren. Onze inspecteur zal tijdens het bezoek verifiëren of de brandbestrijdingsmiddelen correct werken bij interventie.

Wat na de controle van hydranten en haspels in uw bedrijf?

Na afloop van de controle ontvangt u een verslag waarop eventuele opmerkingen vermeld worden.

Betrouwbare controle nodig van hydranten en haspels in uw bedrijf?

Controle van haspels en hydranten door ELECTROTEST

Reken op ELECTROTEST voor de controle van haspels en hydranten in uw bedrijf. We hebben alle ervaring en expertise in huis om de controle van uw hydranten en haspels correct en volledig uit te voeren. Onze inspecteurs komen ter plaatse, voeren de nodige onderzoeken uit, brengen de pijnpunten in kaart en houden u daarna nauwgezet op de hoogte van hun bevindingen. Bij eventuele problemen voorzien we u van gericht advies over alle mogelijke oplossingen.

Bij ELECTROTEST kan u ook terecht voor

ELECTROTEST is een erkend organisme voor de controle van verschillende types branddetectie- en alarminstallaties. Onze inspecteurs maken bij de controle doorgaans een onderscheid tussen de volgende uitrustingen:

 • MWA-installatie (melding, waarschuwing en alarm) 
 • Brandmeldinginstallaties 
 • Gasdetectie 
 • Automatische blusinstallaties 
 • Sprinklerinstallaties volgens EN 12845 
 • Rook- en warmteafvoer in ondergrondse parkings 
 • Rookkoepels 
 • Evacuatieplannen 
 • Evacuatieoefeningen 
 • Brandinterventie dossier 
 • Algemene brandveiligheid 

Nood aan een betrouwbaar en volledig thermografisch onderzoek van elektrische installaties in uw bedrijf?