Keuring waterinstallatie

Keuring binneninstallatie water

Drinkwater is onmisbaar in iedere woning, maar dat drinkwater moet uiteraard ook kwaliteitsvol, perfect en proper zijn. Daarom dient iedere nieuwe binneninstallatie voor drinkwater en elke binneninstallatie die grondig is gewijzigd of uitgebreid, aan een keuring onderworpen te worden voordat de installatie in gebruik genomen mag worden. 

Doe beroep op ELECTROTEST voor de waterkeuring van een wooneenheid om zeker te zijn van kwaliteitsvol drinkwater. Onze ELECTROTEST-inspecteurs voeren deze keuring uit met kennis van zaken, een persoonlijke aanpak en een optimale service.  

Keuring waterinstallatie nodig?

Is een waterkeuring verplicht?

 • vóór de eerste ingebruikname; 
 • bij elke belangrijke wijziging en belangrijke uitbreiding zoals bij de plaatsing van een zwembad of renovatie van een woning; 
 • wanneer men de binneninstallatie voor drinkwater opnieuw in gebruik neemt na een afsluiting, omwille van een onmiddellijke bedreiging voor de gezondheid van de verbruiker of voor de volksgezondheid en de veiligheid van de drinkwatervoorziening (op verzoek van de exploitant en niet voor tweedecircuitwater); 
 • wanneer een inbreuk werd vastgesteld op de wettelijke en technische voorschriften, op verzoek van de exploitant; 
 • wanneer de inbreuken na een negatief voorafgaande keuring van de binneninstallatie werden opgelost. 

Keuring waterinstallatie: een noodzaak

Om proper drinkwater in het distributienet en in een wooneenheid te blijven garanderen, is sinds 1 januari 2004 de keuring van de binneninstallatie voor drinkwater ontstaan. Op 1 januari 2021 kwam er een belangrijke aanpassing van deze reglementering, waardoor er twee nieuwe soorten keuringen zijn bijgekomen. 

De waterinstallatie van een wooneenheid bestaat meestal uit verschillende circuits (drink- en regenwater). Daarom gaat onze ELECTROTEST-inspecteur tijdens deze controles na of de installatie geen verbindingen bevat, aangezien die in een woning (en voor andere woningen welke op het waterdistributienet van de leverancier zijn aangesloten door terugstroming naar het distributienet)  kunnen leiden tot risico’s zoals een bacteriële besmetting. 

Nood aan een betrouwbare waterkeuring?

Waterkeuring: de verschillende soorten

Er zijn verschillende soorten keuringen van een binneninstallatie voor drinkwater:  

 1. éentapsinstallatie of de werfaansluiting voor een eengezinswoning;  
 2. een woning of appartement;  
 3. de gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen; 
 4. industriële of commerciële gebouwen met: 
  • enkel toestellen voor normaal huishoudelijk gebruik; 
  • enkel additieven van de categorie 3. 
 5. Een herkeuring

 De vijf verschillende waterkeuringen welke aangevraagd kunnen worden zijn: 

1. Een ééntapskeuring 

Een ééntapsinstallatie is een beperkte en verzegelde installatie om tijdens de bouwfase (van een wooneenheid) drinkwater ter beschikking te hebben. Voor deze installatie is een keuring eerste ingebruikname verplicht. Let op: men kan maximaal twee jaar gebruik maken van deze installatie.  

2. Een keuring vóór ingebruikname 

Bij een keuring vóór ingebruikname gaat men na of de waterinstallatie aan de de voorschriften van het ‘Technisch Reglement water bestemd voor menselijke aanwending’ van AquaFlanders en de ‘technische voorschriften’ van Belgaqua voldoet.  

Verder maakt ook het correct gebruik van de verschillende types water deel uit van deze keuring. 

Een belangrijke voorwaarde van de keuring vóór ingebruikname, is dat volgende toestellen minstens geplaatst en aangesloten dienen te zijn (indien voorzien): 

 • warmwaterproductie; 
 • centrale verwarming; 
 • toilet; 
 • bad/ douche met kranen; 
 • keukenkraan; 
 • lavabo met kranen; 
 • bijvulinstallatie voor tweedecircuitwater (indien aanwezig). 

Ook wanneer er maximaal één toestel niet aanwezig is (maar wel is voorzien), kan de keuring vóór ingebruikname plaatsvinden. Enkel dient er daarna wel een bijkomende verplichte ‘keuring belangrijke wijziging’ uitgevoerd te worden als de installatie is voltooid. Indien er meerdere toestellen ontbreken, kan de keuring (nog) niet plaatsvinden.  

3. Een specifieke keuring 

Een specifieke keuring staat los van de volledige installatie en vindt plaats als er slechts één onderdeel van de binneninstallatie (zoals een badkamer, keuken, zwembad of ander onderdeel) gekeurd dient te worden. Deze keuring biedt (voorafgaand aan de keuring vóór ingebruikname) al een advies op de al uitgevoerde installatie. 

4. Een keuring belangrijke wijziging  

Een keuring belangrijke wijziging kan plaatsvinden indien men al in het bezit is van een geldig keuringsattest van de volledige bestaande en ongewijzigde installatie. Bij deze keuring wordt alleen het gewijzigde deel van de waterinstallatie gekeurd. 

 • Wat met ongewijzigde bestaande delen van na 2004? Wanneer de installatie ongewijzigde bestaande delen bevat van na 2004 die al keuringsplichtig waren en men niet beschikt over een geldig keuringsattest, dient de ganse installatie gekeurd te worden.
   
 • Wat met ongewijzigde bestaande delen van vóór 2004? Wanneer er in de installatie ongewijzigde bestaande delen van vóór 2004 voorkomen die nog niet keuringsplichtig waren en dus ook (nog) niet gekeurd werden, dient de bestaande installatie enkel op grote risico’s voor ieders gezondheid gecontroleerd te worden. 

Mogelijke voorbeelden van belangrijke wijzigingen zijn:  

 • de overschakeling van regen- of putwater naar kraanwater; 
 • voorziening van een regen- of grondwatersysteem, waardoor er bijkomend ander water dan het openbaar water gebruikt kan worden; 
 • plaatsing van een bijvulsysteem op het regenwatercircuit; 
 • een aftakking dat aangepast wordt (niet bij een niet-aangesloten binneninstallatie); 
 • plaatsing van een waterbehandelingsinstallatie (anders dan een ontharder); 
 • plaatsing van een drukverhogingsinstallatie; 
 • plaatsing van een brandblusinstallatie die gebruik maakt van een binneninstallatie; 
 • plaatsing of vervanging van een Cv-installatie; 
 • plaatsing van een warm water productie via een gecombineerd systeem (zoals een combiketel of warmtepomp) waarbij additieven (zoals anticorrosie, antilek, antivries of andere middelen) toegevoegd worden; 
 • installatie van een niet-huishoudelijke was- en vaatwasmachine; 
 • ingebruikname van een droogkast, voorzien van watertoevoer; 
 • ingebruikname van een keukenapparaat zoals een steamer, kookpot met vaste vulling, koffiemachine of bijvoorbeeld een drankautomaat; 
 • bijplaatsing van een toestel op het interne (drink)waternet om te reinigen, behandelen of analyseren; 
 • ingebruikname van een bijvulsysteem voor een vijver; 
 • plaatsing van een zwembad met verwarming en/of bijvulling; 
 • uitbreiding, aanpassing of vernieuwing van een binnenleidingnet; 
 •  

5. Een herkeuring 

Een herkeuring vindt plaats wanneer men bij de vorige keuring een niet-conform keuringsattest ontvangen heeft en de installatie werd aangepast.  Deze keuring is dus noodzakelijk om de aangepaste conforme installatie daarna in gebruik te nemen.  

Onze ELECTROTEST-inspecteur zal tijdens een herkeuring een visueel onderzoek uitvoeren tijdens de rondgang in een woning, appartement of gebouw. Zo gaat hij na of de geplaatste toestellen in overeenstemming zijn met de toestellen die op de ingevulde inventaris vermeld staan. Daarnaast controleert hij ook of de geplaatste toestellen beschikken over de juiste beveiliging, aangezien een toestel dat geen of een foutieve beveiliging heeft zal leiden tot een niet-conformiteit. 

Een waterkeuring bij ELECTROTEST

 Een waterinstallatie kan oorspronkelijk verschillende soorten water bevatten zoals grondwater, put- of regenwater of drinkwater van het openbare drinkwaternet. Onze ELECTROTESTinspecteur kan hiervoor drie verschillende type waterkeuringen uitvoeren om dit te controleren:  

1) Een aangesloten binneninstallatie op het waterdistributienet van de leverancier (BI)

Hier zal onze inspecteur de terugstroming controleren. Terugstroming doet de waterkwaliteit in de waterinstallatie en het openbaar waterdistributienet namelijk verslechteren.  

Onze ELECTROTEST-inspecteur controleert:  

 • of de binneninstallatie veilig op het waternetwerk kan aangesloten worden, zonder enig gevaar dat de binneninstallatie het openbaar waterdistributienetwerk zou vervuilen;  
 • of de binneninstallatie conform is voor gebruik, zodat het water van een toestel zoals bijvoorbeeld een Cv-ketel of tuinslang niet kan terugstromen naar de binneninstallatie.

2) Een niet-aangesloten binneninstallaties (NABI) 

Een niet-aangesloten binneninstallatie is een circuit met een andere bron dan het openbaar waterdistributienetwerk, zoals bij putwater.  Ook deze niet-aangesloten binneninstallaties (met of zonder toekomstige verbinding met het openbaar waternetwerk) dienen gebruiksconform te zijn.  

Onze ELECTROTEST-inspecteur controleert: 

 • of de binneninstallatie het water niet doet terugstromen van een toestel zoals een Cv-ketel, tuinslang of bijvoorbeeld een hogedrukreiniger, naar de niet-aangesloten binneninstallatie. 
 • of er zeker geen verbinding aanwezig is tussen de niet-aangesloten binneninstallatie en de aangesloten binneninstallatie voor drinkwater. 

3) Een installatie voor tweedecircuitwater (TWC) 

Een installatie voor tweedecircuitwater is het circuit dat als bron regenwater, grijs water of proceswater bij bedrijven gebruikt. Tweedecircuitwater is geschikt om bijvoorbeeld planten water te geven, om schoon te maken of om het toilet door te spoelen, maar mag niet ingezet worden voor drinkwater.  

Onze ELECTROTEST-inspecteur controleert: 

 • of het tweedecircuitwater in een volledig afzonderlijk circuit stroomt en niet met het waterdistributienet van de leverancier (aangesloten binneninstallatie en/of niet-aangesloten binneninstallatie) in contact komt. 
 • of het tweedecircuitwater niet ingezet wordt als drinkwater en er voldoende voorzorgsmaatregelen getroffen zijn om foutief gebruik te voorkomen. 

Nood aan een betrouwbare waterkeuring?

Een waterkeuring voorbereiden

Onze ELECTROTEST-inspecteur komt langs om de waterinstallatie te onderwerpen aan een of meerdere specifiek aangevraagde keuring(en) op een afgesproken tijdstip. Tijdens de keuring hanteert hij de Nederlandse taal als voertaal. Het keuringsattest zal hij dus ook opstellen in het Nederlands.  

Deze documenten heeft de ELECTROTEST-inspecteur nodig om de waterkeuring uit te voeren

Op het moment van de keuring(en) dienen volgende documenten aan onze ELECTROTEST-inspecteur ter beschikking gesteld te worden: 

Ondertekende werkopdracht

De ondertekende werkopdracht, volledig in overeenstemming met de specifieke type(s) waterkeuring(en); 

 • werkopdracht BI; 
 • werkopdracht NABI; 
 • werkopdracht TWC. 

Voorgaand keuringsverslag

een voorgaand keuringsverslag, indien het over een herkeuring van de sanitaire installatie gaat.  

Ingevulde inventaris

een ingevulde inventaris met alle toestellen in die aanwezig zijn in de waterinstallatie (zowel op drinkwater als ander water)

Het uitvoeringsplan

Resultaat van het keuringsattest voor de waterinstallatie

Onze ELECTROTEST-inspecteur zal bij elke uitgevoerde controle een keuringsattest opstellen waarin het resultaat van de binneninstallatie voor drinkwater beschreven staat.  

Een keuringsattest bevat één van onderstaande besluiten: 

Positief keuringsverslag

De waterinstallatie is gebruiksconform 

 • Een digitaal conform keuringsattest bevestigt de conformiteit van een volledige installatie en bepaalt dat de volledige waterinstallatie in gebruik gesteld mag worden.

De waterinstallatie is gebruiksconform, met enkele herstelmaatregelen

 • Soms wordt een installatie ‘conform met herstelmaatregelen’ verklaard. Dit kan te wijten zijn dat de installatie op het moment van de keuring:  
  • niet volledig is afgewerkt;  
  • moet aangepast worden, aangezien er inbreuken zijn die misschien geen invloed hebben op de conformiteit, maar wel hersteld dienen te worden. 

 Na zowel de voltooiing of aanpassing van de installatie, dient een bijkomende keuring plaats te vinden om het uitgebreide gedeelte na te kijken.

Negatief keuringsverslag

De waterinstallatie werd niet conform verklaard 

Wanneer blijkt dat de waterinstallatie niet correct is aangesloten volgens de van toepassing zijnde wetgeving, zal onze ELECTROTEST-inspecteur een niet-conform keuringsattest bezorgen waarin een of meerdere vastgestelde inbreuken staan vermeld. Deze inbreuken dienen eerst aangepast te worden, voordat de verplichte herkeuring kan plaatsvinden om de waterinstallatie wel conform te verklaren en in gebruik te stellen. De herkeuring zal enkel van toepassing zijn op de niet-conformiteiten van het vorige niet-conforme attest op voorwaarde dat dezelfde inspecteur de herkeuring uitvoert.  

Een keuringsattest is het resultaat van de uitgevoerde inspectie en dient samen met de inventaris(sen) en het (de) uitvoeringsplan(nen) bewaard te worden. Een digitaal exemplaar van het opgestelde keuringsattest wordt door onze ELECTROTEST-inspecteur rechtstreeks aan het van toepassing zijnde waterbedrijf bezorgd. 

Keuring binneninstallatie water door ELECTROTEST

ELECTROTEST garandeert een flexibele, efficiënte en persoonlijke aanpak vanaf de keuringsaanvraag, tot na de keuring zelf.  Een veilige leefomgeving met kwaliteitsvol, perfect en proper drinkwater is voor ons van het grootste belang.  

Snel een betrouwbare waterkeuring nodig?

Overige informatie keuring waterinstallatie

Voor meer gedetailleerde informatie m.b.t. goedgekeurde materialen, reglementen, werkbladen en andere kwesties kan men steeds beroep doen op: 

Aquaflanders

1. Werkopdrachten

AquaFlanders voorziet een werkopdracht per type keuring, met wederzijdse afspraken tussen de opdrachtgever en de keurder. Verder voldoet de werkopdracht aan de vereisten van het AquaFlanders Kwaliteitssysteem, gebaseerd op de eisen van de norm ISO 17020. 

Deze werkopdrachten zijn terug te vinden op Aquaflanders. 

Bij de keuringen ‘Binneninstallatie (BI), tweedecircuitwater (TCW) en bij de keuring van een niet-aangesloten binneninstallatie (NABI), is AquaFlanders steeds verantwoordelijk voor de keuring die onze ELECTROTEST-inspecteur uitvoert. 

2. Klachten 

Wanneer een keuring door een AquaFlanders erkende keurder niet volledig naar wens verlopen is, kan men altijd in dialoog gaan. Via de website van AquaFlanders (www.aquaflanders.be) kan men altijd feedback of bedenking aankaarten. 

Belgaqua

Meer info aangaande Belgaqua vindt u hier.