Keuring personenliften

Beschikt u over een personenlift in uw woning of appartementsgebouw? Dan moet uw personenlift volgens wettelijke verplichtingen worden gekeurd, zodat de veiligheid van gebruikers gegarandeerd blijft en om ongevallen te vermijden.

Bij ELECTROTEST zijn we als geen ander bekwaam in de keuring van uw personenliften. Onze inspecteurs controleren uw lift volgens de veiligheidsvoorschriften, zodat deze geen enkel gevaar oplevert.

Op zoek naar een professionele keuring voor uw personenlift?

Is de keuring van uw personenlift verplicht?

Ja! Een personenlift die niet regelmatig wordt gekeurd, loopt meer kans om defecten of storingen te vertonen of in het ergste geval zelfs een dodelijk ongeluk te veroorzaken. Om eventuele gebreken op te sporen, zoals bij de preventieve onderhoudsbeurten, zijn preventieve inspecties en risicoanalyses dan ook verplicht.

Wanneer moet uw personenlift worden gekeurd?

Preventieve keuring van personenliften

Privéliften moeten vóór ingebruikname en jaarlijks preventief worden gekeurd. Een regelmatige inspectie van uw lift zorgt ervoor dat door vroege detectie de lift op een veilige manier kan blijven functioneren.

Om de hoeveel tijd een preventieve keuring van een personenlift moet gebeuren, hangt af van de onderhoudsfirma:

Wanneer uw onderhoudsfirma ISO 9001 gecertificeerd is, wordt de personenlift jaarlijks onderworpen aan een preventieve inspectie, aangevuld met een halfjaarlijkse inspectie. Dat zijn twee inspecties per jaar.

Wanneer uw onderhoudsfirma niet ISO 9001 gecertificeerd is, dan wordt de personenlift om de drie maanden onderworpen aan een preventieve inspectie. Dat staat gelijk aan vier inspecties per jaar.

Een preventieve keuring of risicoanalyse van uw personenlift nodig?

Risicoanalyse van personenliften

Om de veiligheid van de gebruiker te verzekeren, moet er naast de preventieve keuring ook verplicht een risicoanalyse plaatsvinden. Zo blijft het veiligheidsniveau van uw personenlift in overeenstemming met de huidige stand van wetgeving en techniek.

  • Liften die in dienst werden gesteld na 1/7/1999, dienen ten laatste 15 jaar na deze datum een risicoanalyse te ondergaan en daarna om de 15 jaar een risicoanalyse te laten uitvoeren door een EDTC of door een erkend keuringsorganisme.
  • Alle liften die in dienst werden gesteld vóór 1/7/1999 zouden nu al over een risicoanalyse moeten beschikken.
  • Ook wanneer er wijzigingen worden doorgevoerd aan de liften, moet een risicoanalyse standaard plaatsvinden.

Keuring na modernisatie

Liften moeten voldoen aan de wettelijke voorschriften en indien nodig ook gemoderniseerd worden om het vereiste veiligheidsniveau te verzekeren. Daarom moet uw personenlift na een risicoanalyse ook een keuring na modernisatie ondergaan. In de periode tussen beide controles moeten de eventuele moderniseringswerken gebeuren.

Liften die in dienst werden gesteld na 1/7/1999, moeten de nodige modernisaties uitvoeren binnen de drie jaar na de risicoanalyse of ten laatste 18 jaar na indienststellingsdatum.

31 december 2014 voor liften in dienst gesteld tussen 1/4/1984 en 1/7/1999

31 december 2016 voor liften in dienst gesteld tussen 1/1/1958 en 31/3/1984

31 december 2022 voor liften in dienst gesteld voor 1/1/1958

Op zoek naar een professionele keuring voor uw personenlift?

Wat heeft onze inspecteur nodig?

Elke personenlift is normaal voorzien van een veiligheidsdossier. Om de keuring van uw personenlift vlot te laten verlopen, houdt u dat dossier best ter beschikking in de machinekamer van de lift en/of op een andere afgesproken plaats tijdens het moment van de keuring.

Het veiligheidsdossier bevat volgende documenten:

  • De verslagen van de risicoanalyses
  • De documenten betreffende de modernisatieprogramma’s en de uitvoering ervan
  • De registraties van het preventief onderhoud van de laatste 10 jaar
  • De gebruikshandleiding (instructies hand- en noodbediening)
  • De onderhoudsinstructies
  • Indien van toepassing: de EG-verklaring (CE Certificaat) van overeenstemming. Dat laatste is het document waaruit blijkt dat uw installatie voldoet aan de toepasselijke wetgeving.

Hoe verloopt de keuring van uw personenlift?

Onze inspecteurs onderwerpen uw personenlift aan een grondige keuring:

Allereerst zal onze inspecteur nagaan of alle vereiste documenten van het veiligheidsdossier aanwezig zijn. Vergeet ze dus zeker niet vooraf te verzamelen.

Wanneer het veiligheidsdossier compleet is, worden alle verplichte opschriften nagekeken.

Daarna wordt er gekeken naar de veiligheids- en bedieningsinrichtingen, de verlichting en naar de toegang tot de lift.

Wat betekent het keuringsverslag voor uw personenlift?

Na afloop ontvangt u een keuringsverslag met alle bevindingen. Mochten er eventuele inbreuken zijn vastgesteld, dan moet u deze zo snel mogelijk in orde brengen en afhankelijk van het besluit in het keuringsverslag een nieuwe keuring aanvragen. Zo kan u uw personenlift veilig blijven gebruiken.

Keuring van uw personenlift door ELECTROTEST

Een veilige werking van uw personenlift is onze grootste zorg. Onze inspecteurs beschikken over tientallen jaren ervaring in de keuring van personenliften. Met hun kennis en expertise inspecteren ze grondig uw volledige liftinstallatie, zodat u en andere gebruikers gegarandeerd zijn van absolute veiligheid.

Op zoek naar een volledige keuring van uw personenlift?