VCA-keuring voor klein elektrisch gereedschap

Elektrische boormachines, haakse slijptollen, decoupeerzagen, verlengkabels, kabelhaspels, lampen… Bij al deze elektrische toestellen kan er door dagelijks gebruik beschadigingen en slijtage optreden. Dat kan vroeg of laat tot gevaarlijke situaties in uw bedrijf leiden. Een VCA-keuring voor klein elektrisch gereedschap is dan ook verplicht om deze risico’s te verminderen en de veiligheid binnen uw bedrijf te waarborgen.

Voor de VCA-keuring van klein elektrisch gereedschap kan u terecht bij ELECTROTEST. Onze bekwame inspecteurs beschikken over alle kennis en expertise om de VCA-keuring voor uw klein elektrisch gereedschap met het grootste oog voor detail uit te voeren.

Nood aan een betrouwbare VCA-keuring voor het klein elektrisch gereedschap in uw bedrijf?

Is de VCA-keuring voor klein elektrisch gereedschap verplicht?

Ja, een VCA-keuring voor klein elektrisch gereedschap is verplicht. Een veilige werkomgeving is een must. Als uw werknemers met elektrische apparaten werken, moet u er als werkgever voor zorgen dat ze dat in alle veiligheid kunnen doen. Mogelijke risico’s moeten geïnventariseerd en aangepakt worden, zodat de arbeidsmiddelen gedurende de gehele gebruiksduur voldoen aan de vereiste voorschriften (titel 2 van boek IV van de codex). 

Arbeidsmiddelen onderhevig aan invloeden waarbij verslechtering (zoals slijtage) kan optreden, met risico op letsels als gevolg, moeten verplicht onderworpen worden aan: 

  • Periodieke controles en/of proeven
  • Bijzondere controles bij uitzonderlijke gebeurtenissen zoals ongevallen, ombouw, natuurverschijnselen of langdurige buitengebruikstelling.   

Zo blijft u op de hoogte of de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften nog steeds gerespecteerd worden en kan u (indien nodig) het materiaal opnieuw volgens de normen aanpassen.  

Wat is klein elektrisch gereedschap?

’Arbeidsmiddelen’ zijn alle (elektrische) gereedschappen, machines en toestellen die ingezet worden op een arbeidsplaats voor het uitvoeren van dagelijkse werkzaamheden. Alle elektrische arbeidsmiddelen (hulpmiddelen) met een stekker dienen gekeurd te worden.

Voorbeelden van klein elektrisch gereedschap zijn elektrische boormachines, haakse slijptollen, decoupeerzagen, verlengkabels, kabelhaspels, lampen en breekhamers.

Wanneer vindt een VCA- keuring voor klein elektrisch gereedschap plaats?

De ‘VCA- keuring gereedschappen’ schrijft voor dat een VCA- keuring voor klein elektrisch gereedschap jaarlijks moet plaatsvinden.

Betrouwbare VCA-keuring nodig voor klein elektrisch gereedschap in uw bedrijf?

Wat gebeurt er tijdens een VCA-keuring voor klein elektrisch gereedschap?

Een VCA-keuring voor klein elektrisch gereedschap heeft als doel om de risico’s van onveilige gereedschappen in uw bedrijf tijdig op te sporen en daardoor risico’s te elimineren. Alle gereedschappen moeten daarom zowel een visuele als een elektrotechnische controle ondergaan:

Visuele controle klein elektrisch gereedschap

Een visuele keuring houdt in dat er gekeken wordt naar de toestand van het apparaat, waarbij er rekening gehouden wordt met enkele kenmerken die beschreven staan in titel 2 van boek IV van de codex.

Onze inspecteurs houden bijvoorbeeld rekening met factoren als vuil, vocht en corrosie. Verder mag er geen breuk in de behuizing van het toestel zitten, mag het apparaat niet zijn aangepast en mogen de contactstoppen niet beschadigd zijn. Ten slotte mag ook niks wijzen op een te hoge temperatuur en mogen de beschermingsgeleiders niet onderbroken zijn.

Elektrotechnische controle klein elektrisch gereedschap

De elektrotechnische keuring wordt door middel van een testapparaat uitgevoerd door metingen en beproevingen.

Onze inspecteurs meten bijvoorbeeld de isolatieweerstand en de continuïteit van de beschermingsgeleider. Daarnaast gaan ze na of veiligheidscontacten en elektrische en elektronische beveiligingsinrichtingen functioneren.

Betrouwbare VCA-keuring nodig voor klein elektrisch gereedschap in uw bedrijf?

Wat na de VCA-keuring voor klein elektrisch gereedschap?

Na de VCA-keuring van klein elektrisch gereedschap in uw bedrijf, ontvangt u van onze inspecteur een keuringsverslag. Zo weet u zeker dat uw medewerkers veilig met uw klein elektrisch gereedschap kunnen werken en dat u voldoet aan de wettelijke eisen. Wanneer arbeidsmiddelen afgekeurd worden, moet u die van de werkplek verwijderen. Bij eventuele problemen voorzien we u altijd van gericht advies over alle mogelijke oplossingen.

VCA-keuring voor klein elektrisch gereedschap door ELECTROTEST

Reken op ELECTROTEST voor de VCA-keuring voor klein elektrisch gereedschap in uw bedrijf. Dankzij onze jarenlange ervaring in de keuring van arbeidsmiddelen, beschikken onze inspecteurs over alle kennis en expertise om de keuring efficiënt uit te voeren terwijl uw productieproces gewoon doorgaat.

Betrouwbare VCA-keuring nodig van klein elektrisch gereedschap in uw bedrijf?