Keuring gasdetectie-installaties

De opsporing van gaslekken kan van groot belang zijn voor de veiligheid van uw gebouw.

Om ervoor te zorgen dat gasdetectie-installaties accuraat reageren en gebruiksklaar blijven, is een periodieke controle noodzakelijk.

Naast de gasdetectie-installatie kan u bij ELECTROTEST ook terecht voor de keuring van preventiemiddelen zoals automatische blusinstallaties, branddetectie- en brandmeldsystemen, haspels en hydranten en nood- en veiligheidsverlichting in uw bedrijf. Zo bent u zeker dat ze voldoen aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften en uw brandpreventie helemaal in orde is.

Nood aan een betrouwbare keuring voor gasdetectie-installaties in uw bedrijf?

Is de keuring van gasdetectiesystemen verplicht?

Ja! Gezien het belang van beschermingsmiddelen tegen brand, legt de wetgeving ten minste een jaarlijkse frequentie op voor de controles. Een abnormale gasconcentratie in een welbepaalde omgeving kan de oorzaak zijn van dramatische gevolgen zoals explosies, brand en/of intoxicatie.

Wat houdt de keuring van gasdetectie in?

Tijdens deze controle gaan onze inspecteurs de werking van de gasdetectoren na volgens verschillende gevoeligheidsniveaus.

Daarnaast controleren ze ook de signalen die naar de brandcentrale uitgezonden worden en gaan ze de goede werking van de koppelingen na (de elektromagnetische gasklep, het afdichtingsscherm van de ketel, …).

Betrouwbare keuring nodig voor gasdetectie-installaties in uw bedrijf?

Wat na de keuring van gasdetectie-installaties in uw bedrijf?

Na afloop van de keuring ontvangt u een keuringsverslag waarop eventuele opmerkingen vermeld worden. Vertoont uw gasdetectie-installatie geen gebreken? Dan verklaren wij de installatie in goede staat van werking.

Volledig en betrouwbaar thermografisch onderzoek nodig van elektrische installaties in uw bedrijf?

Keuring van gasdetectie-installaties door ELECTROTEST

Reken op ELECTROTEST voor de keuring van gasdetectie-installaties in uw bedrijf. We hebben alle ervaring en expertise in huis om de controle van uw gasdetectie correct en volledig uit te voeren. Onze inspecteurs komen ter plaatse, voeren onderzoeken uit, brengen eventuele pijnpunten in kaart en houden u daarna op een efficiënte manier op de hoogte van hun bevindingen. Bij eventuele problemen voorzien we u altijd van gericht advies over alle mogelijke oplossingen.

Bij ELECTROTEST kan u ook terecht voor

ELECTROTEST is een erkend organisme voor de keuring van verschillende types branddetectie- en alarminstallaties. Onze inspecteurs maken bij de controle doorgaans een onderscheid tussen de volgende uitrustingen:

 • MWA-installatie (melding, waarschuwing en alarm) 
 • Brandmeldinginstallaties 
 • Gasdetectie 
 • Automatische blusinstallaties 
 • Sprinklerinstallaties volgens EN 12845 
 • Rook- en warmteafvoer in ondergrondse parkings 
 • Rookkoepels 
 • Evacuatieplannen 
 • Evacuatieoefeningen 
 • Brandinterventie dossier 
 • Algemene brandveiligheid 

Betrouwbare keuring nodig van gasdetectiesystemen in uw bedrijf?