Risicoanalyse branddetectie volgens NBN S21-100-1

Een eerste en belangrijke stap in het ontwerpproces van een branddetectie- en brandmeldsysteem, is de risicoanalyse en de evaluatie van de behoeftes. Deze verzekeren een degelijke basis voor een betrouwbaar branddetectie- en brandmeldsysteem op maat van uw bedrijf of organisatie.

De Belgische norm NBN S 21-100-1 biedt daar een goed referentiekader voor en wordt vaak verplicht opgelegd via een wettelijk kader en/of het brandweeradvies bij uw bouwvergunning. ELECTROTEST kan u als betrouwbare partner ondersteunen met behulp van deskundig inzicht en concreet advies tijdens het opstellen van deze risicoanalyse.

Nood aan een betrouwbare risicoanalyse van branddetectie in uw bedrijf?

Is een risicoanalyse van branddetectie in uw bedrijf verplicht?

Ja! Een veilige woon- of werkplek creëren start bij het garanderen van brandveiligheid in de ontwerpfase van een gebouw. De wettelijke vereisten en verplichtingen gesteld aan nieuwe branddetectie installaties zijn vastgelegd in de norm NBN S 21-100-1. Deze norm vertegenwoordigt de code van goed vakmanschap en wordt verplicht opgelegd via specifieke wetgeving en/of het brandweeradvies bij uw vergunning.

Een goede risicoanalyse vormt het noodzakelijke fundament voor goede branddetectie. Daarom is elke werkgever en uitbater wettelijk verplicht om er werk van te maken.

Hoe verloopt een risicoanalyse van branddetectie in uw bedrijf?

De Belgische norm NBN S 21-100-1 beschrijft zeven stappen die de hele levenscyclus van het detectie- en brandmeldsysteem onder de loep nemen. Stap 1 is daarbij cruciaal, want die bestaat uit een risicoanalyse en evaluatie van de behoeftes. Onze inspecteurs bepalen uw behoeftes en bewakingsniveau aan de hand van 28 vragen die opgelegd worden door de NBN S 21-100-1.

Stap 1: de analyse van de aanwezige brandveiligheidsrisico’s en de evaluatie van uw behoeftes.

Stap 2: gedetailleerde studie

Stap 3: de plaatsing

Stap 4: de indienststelling

Stap 5: de initiële controle (oplevering)

Stap 6: het gebruik van het systeem

Stap 7: het nazicht en het onderhoud

Stap 8: periodieke controle van de conformiteit

ELECTROTEST is de ideale partner om u bij te staan in stap 1, 4 en 8. Als experts in brandveiligheid zetten we de complexe en uitgebreide wettelijke verplichtingen om in werkbare praktijk, zodat uw brandmeldinginstallatie volledig conform is.

Betrouwbare risicoanalyse nodig voor branddetectiesystemen in uw bedrijf?

Wat levert een risicoanalyse van branddetectie in uw bedrijf op?

 • Op basis van de risicoanalyse bepalen onze experts uw behoeftes en het bewakingsniveau van uw installatie volgens de meest recente versie van de norm NBN S 21-100-1.
 • Er wordt rekening gehouden met de adviezen van de brandweer en de voorwaarden van de vergunningverlenende overheid voor uw project.

Betrouwbare risicoanalyse nodig voor branddetectiesystemen in uw bedrijf?

Wat na de risicoanalyse van branddetectie in uw bedrijf?

Onze inspecteurs komen ter plaatse, brengen de risico’s in kaart en bezorgen u daarna een risicoanalyse volgens de norm NBN S21-100-1. We houden u steeds op een efficiënte manier op de hoogte van onze bevindingen.

Risicoanalyse branddetectie in uw bedrijf door ELECTROTEST

Reken op ELECTROTEST. Als experts in brandveiligheid interpreteren we de complexe en uitgebreide wettelijke verplichtingen om ervoor te zorgen dat uw gebouw volledig brandveilig is. We hebben alle ervaring en expertise in huis om de risicoanalyse van branddetectiesystemen in uw bedrijf correct en volledig uit te voeren. Onze inspecteurs komen ter plaatse, voeren onderzoeken uit, brengen eventuele pijnpunten in kaart en houden u daarna op een efficiënte manier op de hoogte van hun bevindingen. Bij eventuele problemen voorzien we u altijd van gericht advies over alle mogelijke oplossingen.

Bij ELECTROTEST kan u ook terecht voor

ELECTROTEST is een erkend organisme voor de keuring van verschillende types branddetectie- en alarminstallaties. Onze inspecteurs maken bij de controle doorgaans een onderscheid tussen de volgende uitrustingen:

 • MWA-installatie (melding, waarschuwing en alarm) 
 • Hydranten en haspels 
 • Brandmeldingsinstallaties 
 • Gasdetectie
 • Automatische blusinstallaties
 • Sprinklerinstallaties volgens EN 12845
 • Rook- en warmteafvoer in ondergrondse parkings (NBN S 21-208-2)
 • Rookkoepels 
 • Evacuatieplannen
 • Evacuatieoefeningen
 • Brandinterventie dossier
 • Algemene brandveiligheid 

Betrouwbare risicoanalyse nodig van branddetectiesystemen in uw bedrijf?