Keuring hoogspanningsinstallatie & testen relais vermogenschakelaar

Een hoogspanningsinstallatie zet hoogspanning om naar bruikbare laagspanning voor de energievoorziening binnen uw onderneming. Om zeker te zijn dat de installatie 24/7 veilig en betrouwbaar functioneert, moet die verplicht gekeurd worden.

Bij ELECTROTEST staat veiligheid altijd voorop. Het is voor ons van groot belang dat de hoogspanningsinstallatie in uw bedrijf veilig werkt en volledig in orde is. Onze inspecteurs voeren de keuring van uw hoogspanningsinstallatie met de grootste zorg uit.

Op zoek naar een betrouwbare keuring voor uw hoogspanningsinstallatie?

Verplichte keuring van de hoogspanning installatie

Storingen in stroomvoorziening komen altijd ongelegen, zeker wanneer ze leiden tot uitval van belangrijke bedrijfsprocessen. Om zeker te blijven van uw veiligheid en bedrijfscontinuïteit, moet de hoogspanningsinstallatie daarom beantwoorden aan de voorschriften van het AREI, Boek 2: ‘Installaties op hoogspanning’. Een keuring van de HS-cabine is dan ook verplicht bij indienstname en moet daarna periodiek herhaald worden.

Wanneer u uw elektrische installatie periodiek laat keuren volgens de richtlijnen, bestaat de mogelijkheid dat de verzekeringsmaatschappij een korting toekent.  

Verloop keuring hoogspanningscabine

De HS-cabine moet voldoen aan de voorschriften van het AREI, Boek 2: ‘Installaties op hoogspanning’.

Onze inspecteurs controleren de installatie daarom op volgende punten:

 • De hoogspanningsuitrusting (plaatsing en aansluiting); 
 • De staat van het gebouw of lokaal (wanden, plafond, enzovoort); 
 • De staat van de temperatuurstrips (indien aanwezig); 
 • De toestand van het schakelmateriaal en de bedieningsuitrusting; 
 • De aanwezigheid van de wettelijk verplichte aanduidingen en signalisatie; 
 • De toegang naar de hoogspanningscabine/lokaal en de staat van de toegangsdeur; 
 •  Het olieniveau van de transformator en/of schakelaars (indien van toepassing); 
 • De mate van bescherming tegen directe en indirecte aanraking; 
 • De aanwezigheid van kunstmatige verlichting;  
 • De beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting; 
 • Isolatieweerstand en spreidingsweerstanden (alleen bij indienststelling van de installatie); De continuïteitsmeting van de aardverbinding, equipotentiale verbindingen en de beschermingsgeleiders. 

Zeker zijn van een veilige hoogspanningsinstallatie in uw bedrijf?

Is een test hoogspanningsbeveiliging door stroominjecties nodig?

Het kan mogelijk zijn dat de hoogspanningsbeveiliging van de HS-cabine van uw gebouw, verzekerd wordt door een vermogenschakelaar met relais. Deze vermogenschakelaar bestaat uit verschillende mechanische en elektronische onderdelen die bij overbelasting, kortsluiting of isolatiefout moeten werken. Een uitschakeling van de vermogenschakelaar komt zelden voor, maar toch is het cruciaal om op regelmatige tijdstippen ook de vermogenschakelaar te testen en controleren. Zo blijft de goede werking van dit vitaal onderdeel in de elektrische installatie gegarandeerd.

Wanneer een hoogspanningsinstallatie laten keuren?

De HS-cabine moet verplicht gekeurd worden volgens de voorschriften van het AREI, Boek 2: ‘Installaties op hoogspanning’ en vindt plaats:

 • Bij indienstname
 • Periodiek (om het jaar)
 • Wanneer de installatie terug in dienst gesteld moet worden. Dat kan van toepassing zijn als er een nieuwe HS-cabine geplaatst werd, of wanneer wijzigingen en/of uitbreidingen uitgevoerd werden.  

Wanneer moet een uitschakeltest van het hoogspanningsrelais plaatsvinden?

Een uitschakeltest van de hoogspanningsrelais dient te gebeuren op voorschrift van de netbeheerder of op vraag van ASSURALIA, maar hoort niet bij het standaardpakket van een keuring van de hoogspanningsinstallatie. De frequentie van controle bedraagt twee jaar en kan gelijktijdig (als optie) plaatsvinden. Verder dient de uitbater de regels van goed vakmanschap te respecteren (o.a. voorschriften fabrikant).

Bij ELECTROTEST beschikken we over gekalibreerd materiaal, zodat onze inspecteurs ook deze testen met de grootste zorg voor u kunnen uitvoeren. Om na te gaan of de beveiliging tegen overbelasting, kortsluiting en eventuele isolatiefouten gerespecteerd wordt, zullen ze tijdens deze testen verschillende uitschakelingen realiseren en metingen uitvoeren. Ook de reactietijd zullen ze eveneens meten.

Wat na de keuring van de hoogspanningsinstallatie?

Na de keuring ontvangt u een keuringsverslag met het besluit van de controle, een duidelijke omschrijving van de gekeurde elektrische installatie en eventuele inbreuken.

Positief keuringsverslag

Indien het keuringsverslag van de hoogspanningscabine geen inbreuken bevat, kan de installatie zonder probleem in gebruik blijven of in dienst worden gesteld.

Negatief keuringsverslag

Werd de installatie afgekeurd? Bij een gelijkvormigheidsonderzoek dienen de inbreuken verholpen te worden vóór u de installatie in gebruik neemt. Na een periodiek controlebezoek moet u de werken (nodig om de inbreuken te doen verdwijnen) zonder vertraging uitvoeren, zodat de veiligheid van personen en goederen niet in het gedrang komen (indien de installatie in werking blijft).

Nood aan een betrouwbare uitschakeltest van de hoogspanningsrelais als optie bij de keuring van een hoogspanningsinstallatie in uw bedrijf?

Wat valt onder elektrische hoogspanning?

Wanneer uw bedrijf of instelling een grote stroombehoefte heeft, dan zal uw distributienetwerkbeheerder (DNB) u verplichten om op het hoogspanningsdistributienet aan te sluiten. Het AREI (Algemeen Reglement op de elektrische installaties) spreekt van hoogspanning wanneer de spanning hoger is dan 1000 VAC. Om deze hoogspanning te transformeren naar een voor uw bedrijfsvoering bruikbare laagspanning (230-400V), moet u zelf een hoogspanningsinstallatie voorzien.  

Een elektrische hoogspanningsinstallatie vormt een onderdeel van de gehele elektrische installatie en beperkt zich meestal tot het hoogspanningslokaal of de HS-cabine (hoogspanningscabine). Verder bestaat een hoogspanningsinstallatie uit verschillende componenten (zoals een schakeluitrusting, hoogspanningsbeveiliging en de transformator), om de hoogspanning om te zetten naar de bruikbare laagspanning.  

Keuring hoogspanningsinstallatie door ELECTROTEST

Dankzij onze jarenlange ervaring in de keuring van hoogspanningsinstallaties – voor onder andere KMO’s, scholen, ziekenhuizen en scholen – hebben wij de juiste kennis om uw hoogspanningsinstallatie volledig te keuren en veilig te laten werken. Al onze inspecteurs zijn bekwame vakmensen die hun werk op een veilige en verantwoorde manier uitvoeren. Altijd in uw buurt en met een persoonlijke aanpak.

Efficiënte en betrouwbare keuring van een hoogspanningsinstallatie in uw bedrijf?