Keuring hijswerktuigen en hefwerktuigen

Gebruikt u hijs- en hefwerktuigen in uw bedrijf? Dan houdt dat bepaalde risico’s in. Een keuring van uw hijs- en hefwerktuigen verzekert u en uw werknemers van een veilige werkomgeving. Daarom is het wettelijk verplicht om ze bij indienststelling en daarna periodiek te laten keuren.

Bij ELECTROTEST staat veiligheid altijd voorop. Onze bekwame inspecteurs zijn goed opgeleid om alle (verplichte) inspecties en keuringen op uw hijs- en hefwerktuigenmet het grootste oog voor detail uit te voeren.

Nood aan een betrouwbare keuring voor de hijs- en hefwerktuigen in uw bedrijf?

Is de keuring van hijs- en hefwerktuigen verplicht?

Om hijs- en hefwerktuigen te gebruiken, gelden strikte regels en voorschriften van de overheid. Als werkgever bent u dan ook verplicht uw hijs- en hefwerktuigen in een veilige staat te houden en een keuring uit te voeren wanneer u ze beschikbaar stelt aan uw werknemers. 

  • Bij indienststelling; 
  • Periodiek (driemaandelijks en/of jaarlijks).  

Waarom hijs- en hefwerktuigenlaten keuren?

Dankzij een keuring van hijs- en hefwerktuigen:

Waarborgt u de veiligheid van uw toestellen

Beperkt u risico’s en stilstand door slijtage of defect die uw bedrijfsvoering in de weg staan

Beperkt u het risico op grote gevolgen van mogelijke ongelukken.

Indienststelling van uw hijs- en hefwerktuigen:

Voordat uw hijs- en hefwerktuigen in gebruik genomen worden, moet er een indienststellingsonderzoek plaatsvinden. Dat geldt voor elk toestel dat bestemd is om personen te vervoeren en/of lasten te verplaatsen.

Betrouwbare keuring nodig voor de indienststelling van hijs- en hefwerktuigenin uw bedrijf?

Periodieke keuring van hijs- en hefwerktuigen

Bovenop een keuring bij de indienststelling van hijs- en hefwerktuigen, zijn afhankelijk van het type toestel ook verschillende periodieke keuringen van toepassing.

Een driemaandelijkse periodieke keuring is verplicht voor hijs- en hefwerktuigen zoals ladder- en materiaalliften, rolbruggen en takels, hijstoebehoren, kabels, hoogwerkers, (snelmontage)kranen, torenkranen, materiaalliften, rolbruggen en takels en andere hijs- en hefmiddelen.

Autohefbruggen vereisen dan weer een jaarlijkse periodieke keuring, net zoals persoonlijke beschermingsmiddelen en antivaltoestellen.

Hoe verloopt de keuring van uw hijs- en hefwerktuigen?

Tijdens de keuring van hijs- en hefwerktuigen, wordt er een administratieve keuring en een technische keuring uitgevoerd. Een keuring van uw hijs- en hefwerktuigen geeft vooral een deskundige beoordeling van hun staat en veiligheid weer. Daarom schenken we veel aandacht aan eventuele tekortkomingen die de veiligheid van uw hijs- en hefwerktuigen in twijfel trekken:

Functionele werking van alle veiligheids- en bedieningsinrichtingen

Stabiliteitsaspecten met betrekking tot de opstelling en montage

Aansluiting van de energievoorziening

Toegang tot het hefwerktuig en beveiliging van openingen

Werking van lastbegrenzing en/of lastmomentbegrenzing

Algemene staat van de onderdelen, mechanismen, geraamte, rolbanen, kabels en meer.

Twijfelt u welke keuring van uw hijs- en hefwerktuigen vereist is?

Wat na de keuring van uw hijs- en hefwerktuigen?

Na keuring van uw hef- en hijswerktuigen ontvangt u van onze inspecteur een keuringsverslag, zodat u zeker weet dat uw medewerkers veilig met de toestellen kunnen werken en u voldoet aan de eisen die de wet hieraan stelt.

Keuring hijs- en hefwerktuigen door ELECTROTEST

Bij ELECTROTEST is de verplichte indienststellingskeuring en de periodieke keuringen van uw hijs- en hefwerktuigen in goede handen. Onze bekwame inspecteurs zorgen ervoor dat uw medewerkers op een veilige en verantwoorde manier gebruik kunnen maken van de hijs- en hefmiddelenin uw bedrijf. Hun persoonlijke aanpak en jarenlange ervaring werkt gegarandeerd in uw voordeel. Bij noodgevallen plannen we desnoods op korte termijn een keuring voor u in.

Betrouwbare keuring nodig van uw hijs- en hefwerktuigen?