Keuring van een thuisbatterij

Wanneer men een thuisbatterij plaatst, dient men vóór ingebruikname verplicht een elektrische keuring te laten uitvoeren. Net zoals bij de plaatsing van bijvoorbeeld een extra stroomkring voor zonnepanelen, is ook de plaatsing van een thuisbatterij een belangrijke aanpassing en uitbreiding van de elektrische installatie.

Bij ELECTROTEST zijn we groen, milieubewust en energieneutraal. Als erkend keuringsorganisme zorgen we voor een snelle en betrouwbare keuring van een thuisbatterij.

Snel een betrouwbare keuring van een thuisbatterij nodig?

Moet een thuisbatterij verplicht gekeurd worden?

Zowel in een nieuwe als een bestaande elektrische installatie dient een thuisbatterij volgens het algemeen reglement op de elektrische installaties en de eisen van de distributienetbeheerder verplicht onderworpen te worden aan een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname ervan. In Vlaanderen is de wettelijke keuring van een thuisbatterij zelfs een belangrijke voorwaarde om premies van de Vlaamse overheid te verkrijgen. 

Een thuisbatterij heeft verschillende technische opties

Bij de installatie van een thuisbatterij zijn er verschillende technische opties: 

 • Een thuisbatterij dat is aangesloten op een fotovoltaïsche hybride omvormer.
 • Een thuisbatterij met een ingebouwde of aparte omvormer die rechtstreeks is aangesloten op het schakelbord van de installatie – op een nieuw circuit beveiligd door een stroomonderbreker.

Nood aan een betrouwbare keuring van een thuisbatterij?

Hoe verloopt de keuring van een thuisbatterij?

Om een veilige en conforme installatie te garanderen, gaan onze inspecteurs tijdens de keuring verschillende aspecten grondig na:

Visuele controles

 • Een nazicht of het ééndraadschema en situatieplan overeenstemt met de werkelijkheid. 
 • Een controle op de noodzakelijke markering van de verschillende elementen. 
 • Een nazicht of de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant van de thuisbatterij en de eventuele omvormer nagekomen worden. 
 • Een controle op de correcte keuze en de doorsnede van de leidingen (zowel voor het DC- als AC-gedeelte). 
 • Een controle of de gekozen plaatsing van de thuisbatterij en haar omvormer voldoet aan de te verwachten uitwendige invloeden. 
 • Een nazicht op de toegankelijkheid van de thuisbatterij, de omvormer en de aanwezigheid van de differentieelstroomschakelaars. 
 • Een controle op zichtbare schade aan de elektrische installatie. 
 • Een nazicht van de (correcte) keuze van de elektrische onderdelen, de installatie en hele samenbouw. 

Controle door meting

 • Uitvoering van isolatiemetingen en uitmeten van de verspreidingsweerstand van de aardverbinding.

Controle door beproeving

 • Een nazicht van de werking van het automatisch scheidingssysteem van de omvormer en werking van de differentieelstroominrichting door de bediening van de testknop en het opwekken van foutstroom (zowel algemeen als deze voorzien voor de stroombanen, gevoed in eilandwerking).

De keuring van een thuisbatterij voorbereiden

Volgende documenten en informatie heeft onze inspecteur nodig op het moment van de keuring:

 • Het ééndraadschema en het situatieplan (in drievoud)
 • De installatie- en veiligheidsinstructies voor alle onderdelen die verband houden met de thuisbatterij
 • De EU-conformiteitsverklaring(en) van alle onderdelen die verband houden met de thuisbatterij.

Moet een thuisbatterij verplicht gekeurd worden?

Zowel in een nieuwe als een bestaande elektrische installatie dient een thuisbatterij volgens het algemeen reglement op de elektrische installaties en de eisen van de distributienetbeheerder verplicht onderworpen te worden aan een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname ervan. In Vlaanderen is de wettelijke keuring van een thuisbatterij zelfs een belangrijke voorwaarde om premies van de Vlaamse overheid te verkrijgen. 

Doe beroep op onze inspecteurs en wees gerust van een veilig batterijsysteem.

Resultaat van het keuringsverslag voor een thuisbatterij?

Na de keuring maakt onze inspecteur een keuringsverslag op dat al dan niet aantoont of de installatie in orde is.

Positief keuringsverslag

Een positief keuringsverslag blijft 25 jaar geldig en dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie. Met een positief keuringsverslag ontvangt men een conformiteitsrapport om aan de netbeheerder te overhandigen, zodat de thuisbatterij in gebruik gesteld kan worden.

Negatief keuringsverslag

Bij een negatief keuringsverslag staat de aard van de gebreken of inbreuken die weggewerkt dienen te worden volledig uitgeschreven (met verwijzing naar het specifieke gedeelte in het AREI). Een negatief keuringsverslag betekent dat de thuisbatterij helaas (nog) niet-conform werd verklaard en eerst in orde gesteld moet worden en een herkeuring moet ondergaan, voordat de thuisbatterij in gebruik gesteld kan worden. 

Keuring van een thuisbatterij door ELECTROTEST

ELECTROTEST gelooft in een groene, milieubewuste en energieneutrale wereld. Onze inspecteurs beschikken over heel wat ervaring en praktische kennis, zodat u de keuring van uw thuisbatterij met een gerust hart aan ons kan toevertrouwen. We zorgen voor een snelle, transparante en persoonlijke aanpak.

Snel een betrouwbare keuring nodig van een thuisbatterij?