Keuring laadpalen voor elektrische wagens

Wanneer men een laadpaal of oplaadpunt voor een plug-in hybride of volledig elektrische wagen plaatst, is een bijkomende elektriciteitskeuring verplicht. De installatie van een laadpunt wordt gezien als een belangrijke uitbreiding van de elektrische installatie en moet daarom aan een gelijkvormigheidscontrole onderworpen worden.

ELECTROTEST gelooft in een groene, milieubewuste en energieneutrale wereld. Als expert in duurzame en energiebesparende installaties zorgen we voor een betrouwbare keuring om een veilig gebruik te garanderen.

Betrouwbare keuring van een laadpaal nodig?

Moet een laadpaal verplicht gekeurd worden?

Wie een laadpaal of oplaadpunt plaatst, dient verplicht een elektrische keuring te laten uitvoeren. De keuring van een elektrische installatie van een laadpaal is verplicht vóór ingebruikname, bij elke belangrijke uitbreiding of wijziging en daarnaast:

  • Periodiek om de 25 jaar bij huishoudelijke installaties.
  • Periodiek om de 5 jaar voor niet-huishoudelijke installaties (bijvoorbeeld als winkel, bedrijf of kleine zelfstandige).

Wat is er nodig voor de keuring van een laadpaal?

Bij de keuring van een laadpaal heeft onze inspecteur volgende documenten nodig:

Het ééndraadschema en het situatieplan van de elektrische installatie (in drievoud).

De elektrische schema’s van de elektrische installatie (deze moeten bij een nieuwe bijkomende elektrische kring, verzwaring en/of uitbreiding van de meterkast aangepast worden).

De EU-conformiteitsverklaring(en) van de laadpaal en al de onderdelen die er betrekking op hebben.

De installatie- en veiligheidsinstructies van de fabrikant.

De EAN-code van de elektriciteitsinstallatie.

Eventuele voorgaande keuringsverslagen.

Snel een correcte keuring van een laadpaal voor elektrische wagens nodig?

Hoe verloopt een keuring van een elektrische laadpaal?

De keuring van een elektrische laadpaal verloopt volgens de voorschriften van het Boek 1 (AREI). Onze inspecteurs controleren de elektrische installatie op volgende punten om een veilige werking te garanderen:

Administratief nazicht

Een nazicht of de elektrische schema’s overeenkomen met de werkelijkheid en alle noodzakelijke aanduidingen erop vermeld staan.

Visuele controle

Een controle of er geen structurele problemen zijn en de laadpaal is aangesloten volgens de voorschriften van de fabrikant.

Controle door meting

  • Een isolatiemeting om het isolatieniveau van de elektrische kabels na te gaan. 
  • Een aardingsmeting. 
  • Een nazicht en test van de differentieelbeveiliging op de stroomkring van de laadpaal. 

Nood aan een betrouwbare keuring van een elektrische laadpaal?

Resultaat van het keuringsverslag voor de elektrische laadpaal

Na de keuring zorgt onze inspecteur voor een verslag van de keuring met duidelijke beschrijving van de gecontroleerde installatie, eventuele inbreuken en het besluit. Let wel op: enkel de uitbreiding en eventuele wijzigingen aan het bestaand gedeelte maken deel uit van het onderzoek.

Positief keuringsverslag

Een positief keuringsverslag blijft 25 jaar geldig voor huishoudelijke installaties en 5 jaar voor niet-huishoudelijke installaties.

Negatief keuringsverslag

Bij een negatief keuringsverslag is er wellicht een inbreuk aanwezig waarvan de aard van de inbreuk volledig uitgeschreven staat in het keuringsverslag. Na de aanpassingen zal een nieuwe keuring moeten plaatsvinden om de laadpaal zo snel mogelijk in gebruik te nemen.

Keuring van een elektrische laadpaal door ELECTROTEST

ELECTROTEST keurt al elektrische laadpalen van het prille begin. We geloven in een groene, milieubewuste en energieneutrale wereld en bouwen volop aan ons eigen elektrisch wagenpark.

Onze inspecteurs beschikken dan ook over heel wat ervaring en praktische kennis, zodat u de keuring van een elektrische laadpaal met een gerust hart aan ons kan toevertrouwen. Wees zeker van een transparante en persoonlijke aanpak.

Betrouwbare keuring van een laadpaal nodig?