Keuring nieuwe elektrische installatie

Heeft u een nieuwe elektrische installatie aangelegd in uw nieuwbouwwoning, bent u van plan uw elektrische installatie te verzwaren of heeft uw installatie uitgebreid? Dan is een keuring van uw elektrische installatie verplicht om in het bezit te zijn van een positief keuringsverslag.

ELECTROTEST staat klaar om uw elektrische keuring volledig en met de grootste zorg uit te voeren. Als erkend organisme zijn we actief in heel België, zo zijn we altijd in uw buurt en is de keuring van uw elektrische installatie snel gebeurd.

Snel een volledige keuring van uw nieuwe elektrische installatie nodig?

Indienststelling van een nieuwe elektrische installatie

Gebreken in nieuwe elektrische installaties zijn jaarlijks verantwoordelijk voor heel wat branden en elektrocuties. Na afwerking van een volledige nieuwe elektrische installatie is een keuring volgens het AREI (Algemeen Reglement Elektrische Installaties) dan ook verplicht. Met een positief keuringsverslag kan u de aansluiting op het distributienet aanvragen bij uw netbeheerder.

Wat bij belangrijke wijzigingen of uitbreidingen van uw elektrische installatie?

Elektrische installaties van zowel vóór als na 1 oktober 1981, moet u verplicht laten herkeuren bij elke grondige uitbreiding of belangrijke wijziging. Zonder een positief keuringsverslag mag u de uitbreiding of het gewijzigde gedeelte niet in gebruik nemen.

  • Let op: bij belangrijke wijzigingen of uitbreidingen aan uw installatie zal enkel de uitbreiding of wijziging zelf worden herkeurd.

Wat bij een verzwaring van uw elektrische installatie?

Ook wanneer u uw elektrische installatie aanpast aan een zwaarder aansluitingsvermogen is een positief keuringsverslag verplicht om de verzwaring te laten uitvoeren door uw netbeheerder. U moet dus eerst uw elektrische installatie aanpassen aan het zwaardere aansluitvermogen en deze vervolgens laten keuren.

  • Let op: bij een verzwaring wordt uw volledige elektrische installatie herkeurd en niet enkel de aanpassingen in het bord.

Uw nieuwe elektrische installatie veiligstellen in uw woning?

Wat heeft onze inspecteur nodig?

Voordat onze inspecteur langskomt, neemt u best al enkele documenten bij de hand: 

Voorzie zowel het ééndraadschema als het situatieplan van uw elektrische installatie in drievoud. Deze heeft u normaal gezien ontvangen van uw installateur. 

Ga de EAN-code van uw elektriciteitsinstallatie na. Die 18-cijferige code dient als identificatienummer en vindt u terug op uw elektriciteitsfactuur.

Verzamel eventuele voorgaande keuringsverslagen.

Het ééndraadschema en het situatieplan kan u laten opmaken door een elektricien of via een andere instantie vóór uw keuring plaatsvindt.  

Keuring van uw nieuwe elektrische installatie

De uitgevoerde keuring verloopt volgens de voorschriften van het AREI. Onze erkende inspecteur zal uw hele elektrische installatie in uw woning keuren volgens: 

Administratief nazicht

Een administratieve controle, waarbij het ééndraadschema als het situatieplan van uw elektrische installatie worden bekeken.

Visuele controle

Een visuele controle om na te gaan of beide schema’s overeenstemmen met de werkelijkheid.

Controle door meting

Verschillende metingen en testen van o.a. de aard spreidings- en isolatieweerstand, de continuïteit van de beschermingsgeleiders en differentieelstroominrichtingen.

Beroep doen op onze inspecteurs voor uw elektrische keuring?

Wat betekent het keuringsverslag voor uw elektrische installatie?

Na de keuring ontvangt u een positief of negatief keuringsverslag.  

Positief keuringsattest

Ontvangt u een positief keuringsattest? Dat betekent dat uw elektrische installatie in perfecte staat verkeert. Een positief keuringsattest blijft 25 jaar geldig, indien u de installatie intussen niet verzwaard of uitbreidt.

Negatief keuringsattest

Ontvangt u een negatief keuringsattest? Dat betekent dat uw elektrische installatie is afgekeurd. Welke inbreuken u dan precies moet aanpassen kan u terugvinden op het attest zelf. Inbreuken bij een gelijkvormigheidscontrole  dienen verholpen te worden  vooraleer de installatie in gebruik mag genomen worden.

Een elektriciteitskeuring door ELECTROTEST

Bij ELECTROTEST staat u als klant centraal. Daarom hanteren we dan ook altijd een snelle, transparante en persoonlijke aanpak vanaf uw keuringsaanvraag, tot na uw keuring zelf. Ons team van ervaren inspecteurs bouwt verder op jarenlange ervaring en is voorzien van de juiste tools en kennis van zaken om uw elektrische installatie volgens de laatste normen te keuren.

Snelle en betrouwbare keuring van uw nieuwe elektrische installatie?