Periodieke keuring van een huishoudelijke elektrische installatie

Om de veiligheid te verhogen, verplicht de wet particulieren om hun huishoudelijke elektrische installatie elke 25 jaar periodiek te laten keuren voor alle installaties van na 1981. 

ELECTROTEST voert deze periodieke controle volledig uit. Al ruim 30 jaar doen we dat met kennis van zaken en met de grootste zorg. Als erkend organisme zijn we actief in heel België. 

Betrouwbare keuring van een huishoudelijke elektrische installatie nodig?

Verplichte keuring van een huishoudelijke elektrische installatie

De wet verplicht particulieren om hun huishoudelijke installatie elke 25 jaar periodiek te laten keuren voor alle installaties van na 1981. Voor installaties die vóór 1981 zijn geplaatst, zijn periodieke controles niet verplicht wanneer de installatie geen aanzienlijke uitbreiding heeft ondergaan.

Keuring van een huishoudelijke elektrische installatie

Een periodieke keuring van een huishoudelijke elektrische installatie verloopt steeds volgens de voorschriften van het Boek 1 (AREI): 

Een administratieve controle om zowel het ééndraadschema als het situatieplan van de elektrische installatie na te kijken. 

Een visuele controle om na te gaan of het ééndraadschema en het situatieplan overeenstemmen met de werkelijkheid.

Verschillende metingen van o.a. de aarding, de isolatieweerstand en de continuïteit van de beschermingsgeleiders.  

Testen van de differentieelstroominrichtingen.

Deze documenten dienen aanwezig te zijn

Eendraadschema

Het ééndraadschema en het situatieplan van de elektrische installatie (in drievoud).

Resultaat van het keuringsverslag voor de huishoudelijke elektrische installatie

Positief keuringsverslag

Een positief keuringsverslag blijft 25 jaar geldig en bevestigt dat de gehele elektrische installatie in orde is.

Negatief keuringsverslag

Bij een negatief keuringsverslag werd de elektrische installatie afgekeurd en dienen de inbreuken vermeld op het keuringsverslag verholpen te worden binnen de wettelijk bepaalde termijn van 12 maanden. Zo kan men een nieuwe elektriciteitskeuring aanvragen.

Periodieke keuring van uw huishoudelijke elektrische installatie door ELECTROTEST

Bij ELECTROTEST komt veiligheid steeds op de eerste plaats. We voorzien steeds gericht advies en we werken altijd volgens een snelle, transparante en persoonlijke aanpak vanaf de keuringsaanvraag, tot na de keuring zelf. Zo blijft u zeker van een veilige huishoudelijke elektrische installatie. 

Betrouwbare keuring van een huishoudelijke elektrische installatie nodig?