Keuring zonnepanelen

Overweegt u om zonnepanelen te plaatsen? Of heeft u er recent geplaatst, maar nog niet in gebruik genomen? Dan moet u ze laten keuren volgens het Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties, kortweg AREI, om een veilige installatie na te gaan.

ELECTROTEST gelooft in een groene, milieubewuste en energieneutrale wereld. Ondertussen zijn we als expert gespecialiseerd in de keuring van duurzame en energiebesparende installaties. Als erkend keuringsorganisme zorgen we met doorgedreven kennis van onze professionals voor een betrouwbare keuring van uw fotovoltaïsche installatie tot 10 kVA.

Heeft u een keuring van uw fotovoltaïsche installatie nodig?

Is de keuring van uw zonnepanelen verplicht?

Ja, alle PV-installaties moeten verplicht worden gekeurd voor ingebruikname, bij elke belangrijke uitbreiding of wijzigingen en periodiek om de 25 jaar, door een erkend organisme. Een kopie van het keuringsverslag moet u zelf overmaken aan uw netbeheerder. Die procedure is nodig om na te gaan of het veilig is om uw installatie in gebruik te nemen en om eventuele risico’s uit te sluiten.

Welke onderdelen behoren tot uw zonne-installatie?

Voor de keuring van uw zonnepanelen is het nuttig om te weten welke onderdelen er allemaal gerekend worden tot uw fotovoltaïsche installatie:

 • De zonnepanelen zelf;
 • De omvormers die gelijkspanning naar wisselspanning omzetten;
 • Alle kabels, verbindingen, beschermkappen voor de veiligheid van de elektrische installatie;
 • De beveiligingen naar kortsluiting en elektrocutiegevaar.

Het maximaal vermogen van uw zonnepanelen staat meestal uitgedrukt in wattpiek (Wp of kilowattpiek (kWp), waarbij 1 kWp gelijk is aan 1.000 Wp.

Uw installatie is uitgerust met een omvormer die de gelijkspanning van de zonnepanelen in wisselspanning omvormt. Wanneer de fotovoltaïsche installatie niet volgens de voorschriften is geïnstalleerd, dan loopt u kans op risico’s zoals een mogelijke brand- of elektrocutiegevaar.

Zeker zijn van een veilige en betrouwbare fotovoltaïsche installatie?

Wat heeft onze inspecteur nodig?

Om de keuring van uw zonnepanelen vlot en efficiënt te laten verlopen, kan u er best voor zorgen dat uw fotovoltaïsche installatie goed toegankelijk is. Neem daarnaast volgende documenten bij de hand:

Het ééndraadschema en het situatieplan in drievoud. Die heeft u normaal gezien ontvangen van uw installateur.

Noteer het vermogen van uw installatie volgens de formule: aantal panelen x eenheid vermogen Wp.

Ga op zoek naar de EAN-code die u terugvindt op de factuur of offerte voor aansluiting, van uw netwerkbeheerder.

Noteer het merk, type en het maximum AC-vermogen.

Keuring van uw PV-panelen

We keuren uw fotovoltaïsche installatie volgens de voorschriften van het AREI. Daarom checken we uw zonne-installatie op volgende elementen:

Administratief nazicht

 • Nazicht van het ééndraadschema en het situatieplan;
 • Een controle van het CE-certificaat van de panelen en omvormer;

Testen en meten

 • Controle op bescherming tegen rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
 • Nakijken van de overstroombeveiliging;
 • Meten van de aarding en de isolatieweerstand;
 • Testen van de goede werking van de differentieelschakelaar.

Visuele controle

 • De integratie van uw zonnepanelen in de bestaande elektrische installatie;
 • Een visuele controle van de elektrische installatie en conformiteit volgens de AREI-voorschriften;
 • Visuele controle van o.a. de types en bevestiging en andere elementen van de geplaatste leidingen;

Uitschakeltest

Het scheidingssysteem van de omvormer wordt tijdens de keuring getest op zijn onderbreking wanneer de netspanning wegvalt (uitschakeltest). Om deze test uit te voeren moet er dus netspanning en voldoende zonlicht zijn.

Heeft u een keuring van uw fotovoltaïsche installatie nodig?

Wat betekent het keuringsverslag voor uw fotovoltaïsch systeem?

Na de keuring ontvangt u een keuringsverslag met duidelijke beschrijving van de installatie, eventuele inbreuken en het besluit.

Positief keuringsverslag

 • Goedgekeurd? Bezorg dan het volledige keuringsverslag aan uw netbeheerder.
 • Indien er een inbreuk aanwezig is, dan staat de aard van de inbreuk volledig uitgeschreven met verwijzing naar het specifieke gedeelte in het AREI. Na het wegwerken van de inbreuk(en) dient een nieuwe keuring plaats te vinden.

Bijkomende keuringen

Ook na de indienststelling heeft u bijkomende keuringen nodig:

 • Bij uitbreiding of na ingrijpende wijzigingen;
 • Periodiek om de 25 jaar voor huishoudelijke installaties
 • Periodiek om de 5 jaar voor niet-huishoudelijke installaties (zoals bij een kleine zelfstandige)

Keuring van uw zonnepanelen door ELECTROTEST

Bij ELECTROTEST keuren we al fotovoltaïsche zonnepanelen al van het prille begin. Met die rugzak aan praktische kennis kan u de keuring van uw fotovoltaïsche installatie dus met een gerust hart aan ons toevertrouwen. We zorgen voor een transparante en persoonlijke aanpak vanaf uw keuringsaanvraag, tot na de keuring zelf.

Betrouwbare en volledige keuring van uw fotovoltaïsch systeem?