Elektriciteitskeuring medische ruimten

Alle elektrische installaties, zowel voor medisch gebruikte ruimten als ruimten waar geen medische handelingen uitgevoerd worden, moeten voldoen aan de voorschriften van Boek 1 (AREI). De elektrische installaties in medisch gebruikte ruimten vereisen bijzondere aandacht om de veiligheid van patiënten en medisch personeel te waarborgen. Hiervoor is de technische nota T013 of het harmonisatiedocument HD 60364-7-710 van toepassing. Dit document gaat over ‘veilig installeren en veilig gebruik van medische uitrustingen’.  

Nood aan een volledige en betrouwbare controle van elektrische installaties in uw medisch gebruikte ruimten? 

Waarom is een elektriciteitskeuring in medisch gebruikte ruimten van belang?

Een elektriciteitskeuring in een medisch gebruikte ruimte is van belang om  zowel  de veiligheid van patiënten als de betrouwbaarheid van medische apparatuur te waarborgen en te voldoen aan de geldenede voorschriften en  normen .

Is een elektriciteitskeuring in medisch gebruikte ruimten verplicht?

Ja! Elektrische installaties in medische ruimten moeten gecontroleerd worden, zodat ze voldoen aan de voorschriften van het Boek 1. Een controle vindt plaats:

Bij de ingebruikname; 

Na elke belangrijke wijziging of uitbreiding; 

Periodiek om  de 5 jaar volgens Boek  1, doch om de 3 jaar  volgens  art.7.3 van  KB 06/11/1979 .

Betrouwbare gelijkvormigheidscontrole nodig voor elektrische installaties in uw medisch gebruikte ruimten? 

Gelijkvormigheidscontrole nieuwe elektrische installatie of na een belangrijke wijziging of uitbreiding van de huidige elektrische installatie

Een gelijkvormigheidscontrole is verplicht voor alle nieuwe elektrische installaties of na elke belangrijke wijziging of uitbreiding van de huidige elektrische installatie.  

 Controle volgens: 

Gelijkvormigheidscontrole

De gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname wordt opgelegd in hoofdstuk 6.4 van Boek 1. 

KB 06/11/1979

Het KB 06/11/1979. 

Nood aan een betrouwbare periodieke controle voor uw elektrische installaties in medisch gebruikte ruimten door een vakbekwaam persoon?

Periodieke controle elektrische installaties in medisch gebruikte ruimten

De periodieke controle van elektrische installaties in medisch gebruikte ruimten wordt opgelegd in hoofdstuk 6.5 van Boek 1 en dient om de 5 jaar plaats te vinden. Het KB Ziekenhuizen van 6/11/1079 legt echter op de laagspanningsinstallaties elke 3 jaar plaats te laten  vinden om na te gaan of de elektrische installatie nog steeds aan de relevante veiligheidseisen voldoet.

Wat na de elektriciteitskeuring in medisch gebruikte ruimten?

Na de elektriciteitskeuring ontvangt u van onze inspecteurs een keuringsverslag met daarin conclusies en aanbevelingen ter verbetering van de veiligheid van de installatie(s).

Elektriciteitskeuring in medisch gebruikte ruimten door ELECTROTEST

Reken op ELECTROTEST voor de elektriciteitskeuring van elektrische installaties in uw medische ruimten. Onze inspecteurs beschikken over alle ervaring en expertise om deze elektriciteitskeuring in uw medische ruimten correct en volledig uit te voeren. De veiligheid van uw medewerkers en patiënten is voor hen van het grootste belang. 

Betrouwbare keuring van een medisch gebruikte ruimte  nodig?