Controle tenten, podia en tribunes

Tijdelijke structuren (zoals tenten, podia en tribunes) die voor allerlei evenementen opgesteld worden, zorgen voor heel wat veiligheidsrisico’s op plekken waar veel mensen samenkomen. Om gevaarlijke situaties te vermijden en om de veiligheid van deze tijdelijke structuren te waarborgen, dienen ze gecontroleerd te worden om na te gaan of ze aan alle veiligheidsvoorschriften voldoen.

Reken op ELECTROTEST voor de controle van tenten, podia en tribunes op uw evenementen. Onze inspecteurs zorgen voor een grondige visuele controle van de stabiliteit, de montage, opstelling en de correcte toepassing van de veiligheidsnormen.

Nood aan een betrouwbare controle van uw tenten, podia en/of tribunes?

Is een controle van tenten, podia en tribunes verplicht?

Er bestaat geen specifieke Belgische wetgeving over de controle van tijdelijke constructies zoals tenten, podia en tribunes op evenementen, al is een controle meestal wel vereist door gemeentebesturen. Een tijdige, professionele en objectieve controle door een derde partij is altijd aangeraden om risicovolle situaties te vermijden.

Wij voeren een controle uit voor verschillende evenementen met allerlei tijdelijke structuren:

  • grote evenementen met verschillende grote tenten en/of complexe structuren. 
  • kleine evenementen met een of meerdere pagodes, kader- of circustenten.
  • evenementen met een of meerdere tenten, anders dan het type pagode, kader- of circustent. 

Waarom een controle van tijdelijke structuren zoals tenten, podia en tribunes laten uitvoeren?

Van de meest complexe festivaltenten tot gezellige dorpspodia, de juiste opbouw en opstelling is altijd cruciaal. Verkeerd gebruikte verbindingselementen of grondankers, een moeilijke ondergrond en zelfs het weer vormen potentiële risicofactoren. Dankzij grondige controles kan u deze veiligheidsproblemen tijdig onderscheppen.

Vertrouw voor deze inspecties niet zomaar op de expertise van de tentenbouwers zelf, want u bent er namelijk nooit helemaal zeker van dat zij hun eigen werk neutraal en conform controleren. Om de veiligheid van de bezoekers zoveel mogelijk te garanderen, is het verstandiger om deze controle uit te besteden aan de experten van een onafhankelijk EDTC (externe dienst voor technische controles) zoals ELECTROTEST. Onze inspecteurs zorgen als derde partij tijdig voor een neutrale en professionele controle, zodat u alle potentiële gevaren kan uitsluiten.

Betrouwbare controle van uw tenten, podia en/of tribunes nodig?

Hoe verloopt een controle van tenten, podia en tribunes?

Onze inspecteur gaat bij elke controle na of de montagevoorschriften van de fabrikant/leverancier en de normen en regels van goed vakmanschap correct zijn nageleefd.

Betrouwbare controle van uw tenten, podia en/of tribunes nodig?

Hoe de controle van tenten, podia en tribunes voorbereiden?

Meestal worden de gebruiks- en montagevoorschriften (die door de fabrikant opgesteld werden) aanvullend aan onze eigen checklijst gehanteerd als controlelijst. Voorzie deze documenten dan ook zeker bij het moment van de controle.

Controle van tenten, podia en tribunes door ELECTROTEST

Tijdelijke constructies voorzien op uw evenement(en) vergt heel wat verantwoordelijkheid. Vertrouw daarom op ELECTROTEST voor een neutrale en professionele controle van uw tijdelijke constructies zoals tenten, podia en tribunes om potentiële gevaren uit te sluiten. U bent zeker van gericht advies en een transparante aanpak.

Nood aan een betrouwbare controle van de tenten, podia en/of tribunes op uw evenement(en)?