Keuring propaangas en butaangas

Aardgas is niet voor iedereen beschikbaar, aangezien een woning aangesloten moet zijn op het gasdistributienetwerk.  Wanneer men toch gas wil gebruiken om bijvoorbeeld te koken, om water te verwarmen en voor de verwarming, biedt een propaan- of butaangasinstallatie een handig alternatief. Een installatie voor propaan- en butaangas dient bij indienststelling en daarna op periodieke basis wel gekeurd te worden door een erkend keuringsorganisme. 

 ELECTROTEST zorgt voor een betrouwbare keuring van een installatie voor propaan- en butaangas om zeker te zijn van een veilige en correct aangesloten installatie. Onze inspecteurs voeren deze keuring uit met kennis van zaken, een persoonlijke aanpak en zorgen voor een optimale service. 

Betrouwbare keuring van een propaan- of butaangasinstallatie nodig? 

Is een keuring propaangas en butaangas verplicht?

De keuring van een installatie van propaan- of butaangas door een erkend Belac geaccrediteerd keuringsorganisme zoals ELECTROTEST, is bij wet verplicht. Zo kan men controleren of de installatie integraal voldoet aan de geldende wetgeving. 

Propaan of butaan?

Propaan- en butaangas worden beide geproduceerd op basis van aardolie, maar propaangas verdampt wel bij zeer lage temperaturen en wordt dus doorgaans buiten gebruikt. Zowel propaan- als butaangas zijn verkrijgbaar in gasflessen of gastanks. Blauwe gasflessen bevatten butaangas en grijze bevatten propaangas. Ze zijn een handig alternatief voor aardolie om verschillende huishoudelijke toestellen zoals heetwatertoestellen, fornuizen en verwarmingen van gas te voorzien.  

Wanneer vindt een keuring propaan- en butaangas plaats?

Indienststelling

Een keuring door een erkend en Belac geaccrediteerd keuringsorganisme zoals ELECTROTEST van een installatie van propaan- of butaangas, is verplicht bij indienststelling en daarnaast ook bij elke uitbreiding, aanpassing of vervanging van de installatie.

Periodieke keuring

Een installatie van propaan- of butaangas dient ook een verplichte vijfjaarlijkse dichtheidsbeproeving te ondergaan. Deze beproeving is noodzakelijk om de installatie goed af te stemmen en zo storingen te voorkomen, minder CO2 uit te stoten en tenslotte minder energie te verbruiken.

Nood aan een betrouwbare keuring van een propaan- of butaangasinstallatie? 

Verloop van een keuring propaan- en butaangas

Om risico’s op gevaar te vermijden, zal onze erkende inspecteur nagaan of de installatie van propaan- of butaangas veilig en volgens de geldende normen is geïnstalleerd. Daarvoor doorloopt hij volgende procedures:

  • een visuele controle van het pijpleidingenattest, de handleidingen en de gebruiksvoorschriften; 
  • een nazicht van de gebruikte materialen, bevestigingen, verbindingen en (indien van toepassing) de toevoer van de verbrandingslucht. 
  • een dichtheidsproef voor metingen om eventuele lekken op te sporen en de lekdichtheid na te gaan.  

Voorbereiding van een keuring propaan- en butaangas

Om een bezoek van onze inspecteur vlot te laten verlopen, dienen volgende voorbereidingen getroffen te worden: 

De propaan- en butaangasinstallatie dient vlot en eenvoudig bereikbaar te zijn. 

Alle leidingen en verbindingen dienen aangesloten te zijn.  

Elke leiding of kraan moet in afwachting tot de aansluiting van het toestel degelijk afgesloten met een metalen geschroefde stop of dop. Dit dient ook te gebeuren als de gaskraan in gesloten stand verzegeld is. 

Eén of (indien van toepassing) meerdere T-stukken dienen aanwezig te zijn; 

Minimaal één gastoestel dient geplaatst en aangesloten te zijn. Een herkeuring moet plaatsvinden wanneer er later nog wijzigingen werden aangebracht of wanneer extra toestellen werden toegevoegd. 

Een gemachtigd persoon dient ter plaatse aanwezig te zijn om de opdrachtgeving en attesten af te tekenen.  

Volgende documenten heeft onze inspecteur nodig om de keuring uit te voeren

Pijpleidingenattest

het pijpleidingenattest (in viervoud); 

Handleidingen

handleidingen en gebruiksvoorschriften van de aanwezige toestellen en componenten zoals bijvoorbeeld drukregelaar(s), Opso-Upso en andere onderdelen;

Keuringsverslagen

Eventuele voorgaande keuringsverslagen

Resultaat van het keuringsverslag voor de propaan- of butaangasinstallatie

Na de keuring bezorgt onze inspecteur een keuringsverslag van de propaan- en butaangasinstallatie met een besluit en alle eventuele inbreuken die hij tijdens de keuring heeft vastgesteld.

Positief keuringsverslag

Bij een positief keuringsverslag kan men de propaan- en butaangasinstallatie veilig in dienst stellen.

Negatief keuringsverslag

Bij een negatief keuringsverslag bezorgt onze inspecteur een lijst met alle inbreuken. Nadat alle inbreuken zijn verholpen, kan de verplichte herkeuring plaatsvinden.  

Keuring van een installatie propaan of butaan door ELECTROTEST

ELECTROTEST garandeert een flexibele, efficiënte en persoonlijke aanpak voor de keuring van een installatie van propaan- of butaangas. Onze inspecteurs komen met veel plezier langs om de installatie te keuren en advies te verlenen.