Keuring aardgasinstallatie

Een aardgasinstallatie bestaat uit verschillende leidingen, kranen en verbindingen die het aardgas tot bij uw verbruikstoestellen brengen. Om een veilig gebruik van uw verbruikstoestellen op aardgas te garanderen, moet er een keuring van uw aardgasinstallatie plaatsvinden door een erkend keuringsorganisme.

Veiligheid gaat voor alles, daarom kan u op ELECTROTEST rekenen om de keuring van uw aardgasinstallatie volledig en met de grootste zorg uit te voeren. Als erkend keuringsorganisme zijn we actief in heel België, zo is de keuring van uw gasinstallatie snel gebeurd.

Snel een volledige keuring van uw aardgasinstallatie nodig?

Is de keuring van uw aardgasinstallatie verplicht?

Ja! Hoewel uw aardgasinstallatie u elke dag voordelen oplevert om comfortabel te leven, kan een gasinstallatie ook voor bedreigingen zorgen bij een storing, defect of een lek. Om dat soort gevaarlijke ongevallen te vermijden, is een keuring van uw gasinstallatie verplicht.

Butaan- of propaangas installatie?

Ook voor uw propaan- of butaangas installatie zorgen we zowel bij indienststelling en daarna op periodieke basis voor een betrouwbare keuring. Alle info over dit type keuring vindt u hier terug.

Wanneer uw gasinstallatie laten keuren?

Indienststelling van uw gasinstallatie

Bij indienststelling van een nieuwe gasinstallatie (vóór de gasmeter in gebruik wordt gesteld door uw distributienetbeheerder) en bij elke vernieuwde installatie of uitbreiding van uw aardgasinstallatie, is een keuring verplicht. Uw distributienetbeheerder eist dan steeds een conformiteitsverklaring van de gasinstallatie.

Periodieke keuring van uw gasinstallatie

Een goed afgestemde gasinstallatie voorkomt storingen, stoot een pak minder CO2 uit en verbruikt veel minder energie.

 • Wanneer uw gasinstallatie de oorzaak is van een brand of een ander ongeval in huis, dan is een periodieke keuring cruciaal voor verzekeringsmaatschappijen. Garandeer dus niet alleen uw fysieke, maar ook uw financiële veiligheid en plan regelmatig een keuring van uw gasinstallatie.

Zeker blijven van een veilige gasinstallatie?

Wat heeft onze inspecteur nodig?

Wij doen er alles aan om de keuring van uw gasinstallatie vlot te laten verlopen, maar zorg vooraf voor alle benodigde documenten en voorbereidingen.  

Leg volgende documenten klaar:

 • Het isometrisch schema dat alle aangesloten gastoestellen, hun vermogen, diameters en lengtes vermeldt in drievoud (normaal voorzien en ondertekend door uw installateur);
 • Handleidingen en gebruiksvoorschriften van de aanwezige toestellen;
 • Eventuele voorgaande keuringsverslagen;

Tref volgende voorbereidingen:

 • Zorg dat alle gasleidingen en verbindingen aangelegd en aangesloten zijn;
 • Houd de gasinstallatie vlot en makkelijk bereikbaar;
 • Zorg ervoor dat een (of meerdere) verplicht(e) T-stuk(ken) aanwezig is (zijn);
 • Zorg voor een duidelijke en toegankelijke identificatieplaat op uw gastoestellen;
 • Zorg ervoor dat de schoorsteenaansluiting, schoorsteen, luchtaanvoer en -afvoer (indien van toepassing) geplaatst en aangesloten zijn;
 • Minimaal één aardgastoestel moet geplaatst en aangesloten zijn. Indien u later nog wijzigingen aanbrengt of extra toestellen toevoegt, dan moet u de installatie laten herkeuren.

Keuring van uw aardgasinstallatie

Onze erkende inspecteur zal controleren of uw installatie veilig en volgens de geldende normen is uitgevoerd, zodat u geen risico loopt op gevaar.  

Visuele controle

 • Nazicht plaatsing en gebruikte materialen van de leidingen;
 • Controle van de gebruikte kranen, verbindingen en toebehoren;
 • Visueel nazicht van de opgestelde verbruikstoestellen;
 • Controle naar de verluchting van de lokalen waar gastoestellen staan opgesteld (indien van toepassing);

Controle & berekening

 • Dichtheidscontrole van de gasinstallatie;
 • Berekening van het drukverlies in de leidingen;

Doe een beroep op onze inspecteurs en wees gerust met een veilige gasinstallatie.

Wat betekent het keuringsattest voor uw installatie?

Na uw gaskeuring wordt door onze inspecteur een keuringsverslag opgesteld met een duidelijke beschrijving van de gasinstallatie met een besluit en de eventuele inbreuken die tijdens de gaskeuring vastgesteld werden. 

Positief keuringsverslag

Bij een positief keuringsverslag ontvangt u een keuringsattest voor uw gasleverancier om uw gasmeter te openen en bent u helemaal in orde om de gasinstallatie veilig te gebruiken.

Negatief keuringsverslag

Zijn er één of meerdere inbreuken? Dan ontvangt u een lijst van inbreuken. Op basis van die lijst kan u alle gebreken wegwerken en een verplichte herkeuring laten uitvoeren.

Keuring van uw gasinstallatie door ELECTROTEST

Bij ELECTROTEST beschikken onze inspecteurs over alle knowhow om u te verzekeren van een vlotte en grondige keuring van uw gasinstallatie, met een topservice vanaf uw keuringsaanvraag, tot na de keuring zelf. Uw veiligheid is voor ons de allergrootste zorg.

Zeker zijn van een veilige gasinstallatie?