Elektrische keuring bij verkoop van uw woning

Wilt u een woning of appartement verkopen? Dan moet u als verkoper de elektrische installatie laten keuren en moet het verslag van verplicht in de notariële verkoopakte worden opgenomen.

Bij ELECTROTEST bent u zeker van een betrouwbare en kwaliteitsvolle elektriciteitskeuring. Onze inspecteurs volgen de ontwikkelingen in hun domein nauwgezet op en hanteren een transparante en persoonlijke aanpak vanaf uw keuringsaanvraag, tot na uw keuring zelf.

Elektrische keuring nodig voor de verkoop van uw woning?

Is een elektriciteitskeuring verplicht bij verkoop van uw woning?

Ja! Verkopers zijn verplicht een officieel en geldig keuringsverslag van de elektrische installaties voor te leggen. De datum van de keuring dient ook genoteerd te worden in de notariële akte.

Een nieuwe elektriciteitskeuring is verplicht:

  • Bij verkoop van een woning waarvan de elektrische installatie of een deel daarvan dateert van vóór 1 oktober 1981.
  • Bij verkoop van een woning waarvan de elektrische installatie dateert van na 1 oktober 1981, met een keuringsrapport ouder dan 25 jaar.
  • Na elke wijziging of uitbreiding van uw elektrische installatie of wanneer u uw bestaande aansluiting laat verzwaren.

Wanneer u geen conform keuringsverslag of gelijkvormigheidsattest kan voorleggen.

Wanneer moet een nieuwe elektriciteitskeuring plaatsvinden?

Na de keuring ontvangt u een keuringsverslag voor de verkoop van uw woning. Heeft het keuringsverslag een negatief besluit? Dan is de nieuwe eigenaar verplicht om de elektrische installatie in orde te stellen en een nieuwe keuring uit te voeren.

De periode waarin de nieuwe eigenaar de keuring moet laten uitvoeren hangt af van het bouwjaar van de elektrische installatie:

Elektrische installaties vóór 1 oktober 1981

Verkoopt u uw woning en dateert de elektrische installatie van vóór 1 oktober 1981? Dan is een elektrische keuring steeds verplicht. Bij een negatief keuringsverslag moet de koper de installatie in orde brengen en deze laten herkeuren binnen een termijn van de datum van de akte van verkoop + 18 maanden.

Elektrische installaties na 1 oktober 1981

Verkoopt u uw woning en dateert de elektrische installatie van na 1 oktober 1981? Dan is een nieuwe keuring niet nodig wanneer u over een geldig keuringsverslag beschikt en uw elektrische installatie volledig in orde is. Bij een negatief keuringsverslag is het noodzakelijk om de inbreuken op te lossen en om een aanvullend bezoek door hetzelfde erkend controleorganisme binnen een termijn van 12 maanden vanaf de datum van het controlebezoek te laten uitvoeren. ( dit  kan zowel  door koper als verkoper ).

  • Daarna moet u om de veiligheid van de elektrische installaties te verhogen uw huishoudelijke elektrische installatie om de 25 jaar laten keuren.
  • In beide gevallen mag de elektrische installatie tijdens de herkeuringstermijn in dienst blijven.

Zeker zijn van een veilige elektrische installatie in uw woning?

Wat heeft onze inspecteur nodig?

Om het bezoek van onze inspecteur vlot en efficiënt te doen verlopen, dient u volgende documenten te voorzien:

Voorzie zowel het ééndraadschema als het situatieplan van uw elektrische installatie in drievoud. Deze schema’s kan u laten opmaken door een elektricien of een andere persoon met kennis van zaken, vóór de keuring plaatsvindt.

Ga de EAN-code van uw elektriciteitsinstallatie na. Die 18-cijferige code dient als identificatienummer en vindt u terug op uw elektriciteitsfactuur. 

Keuring van uw elektrische installatie

Tijdens de elektrische keuring controleren onze inspecteurs of de elektrische installatie voldoet aan de voorwaarden van het AREI. Dat verloopt steeds volgens hetzelfde principe:  

Administratief nazicht

Een administratief nazicht als vergelijking van de elektrische installatie met het ééndraadschema en het situatieplan. 

Visuele controle

Een visuele controle om na te gaan of zowel het ééndraadschema als het situatieplan overeenstemmen met de werkelijkheid.

Controle door meting

  • Verschillende metingen en testen van o.a. de aarding en isolatieweerstand en de continuïteit vanbeschermingsgeleiders.
  • Testen van de differentieelstroominrichtingen. 

Beroep doen op onze inspecteurs voor uw elektrische keuring?

Wat betekent het keuringsverslag voor de verkoop van uw woning?

Of het verslag nu positief of negatief is, de verkoop kan doorgaan. De enige vereiste is het bezit van een geldig keuringsverslag.  

Verkoper

Als verkoper hoeft u zelf niets te doen. U overhandigt het keuringsverslag aan de notaris, hij of zij neemt daar akte van en overhandigt het later aan de nieuwe eigenaars.

Koper

Als koper moet u bij een negatief keuringsverslag de inbreuken van de elektrische installatie wegwerken en deze laten herkeuren.

Een elektrische keuring door ELECTROTEST

Bij ELECTROTEST staat u als klant centraal. Daarom hanteren we altijd transparante en persoonlijke aanpak vanaf uw keuringsaanvraag, tot na uw keuring zelf. Ons team van ervaren inspecteurs bouwt verder op jarenlange ervaring en kennis van zaken om u van gericht advies te voorzien en uw elektrische installatie volgens de laatste normen te keuren.

Een betrouwbare elektrische keuring nodig voor de verkoop van uw woning?