Keuring propaan- en butaangasinstallatie

Een installatie met propaan- of butaangas is een interessant alternatief als u niet kan aansluiten op het aardgasdistributienetwerk. Wanneer u over een installatie voor propaan- of butaangas beschikt, moet deze bij indienststelling en daarna op periodieke basis worden gekeurd door een erkend keuringsorganisme.

Bij ELECTROTEST kan u rekenen op onze inspecteurs voor een volledige en betrouwbare keuring van uw propaan- of butaangasinstallatie. We zijn actief in heel België, zo is uw keuring snel gebeurd.

Snel een volledige keuring van uw propaan- en butaangas nodig?

Is de keuring van een propaan- en butaangasinstallatie verplicht?

Ja! Een installatie voor propaan- of butaangas mag slechts in gebruik genomen worden na aflevering van een conform keuringsverslag door een erkend Belac geaccrediteerd keuringsorganisme zoals ELECTROTEST. ELECTROTEST moet vooraf nagaan of de geldende wetgeving integraal nageleefd werd. Een keuring van uw propaan- en butaangasinstallatie is dan ook verplicht.

Propaan- of butaangas?

Zowel propaan- als butaangas zijn verkrijgbaar in gasflessen of gastanken en bieden een handig alternatief voor aardolie om uw verschillende huishoudelijke toestellen zoals fornuizen, heetwatertoestellen, en verwarmingen van gas te voorzien.

Wanneer uw propaan- en butaangasinstallatie laten keuren?

Indienststelling van een propaan- en butaangasinstallatie

Bij indienststelling van een nieuwe propaan- en butaangasinstallatie en bij elke uitbreiding, aanpassing of vervanging van uw gasinstallatie, is een keuring door een erkend en Belac geaccrediteerd keuringsorganisme zoals ELECTROTEST verplicht.

Periodieke keuring van een propaan- en butaangasinstallatie

Een goed afgestemde propaan- en butaangasinstallatie voorkomt storingen, stoot een pak minder CO2 uit en verbruikt veel minder energie. ELECTROTEST kan voor u de verplichte vijfjaarlijkse dichtheidsbeproeving uitvoeren.

Zeker blijven van een veilige propaan- of butaangasinstallatie?

Wat heeft onze inspecteur nodig?

Wij doen er alles aan om de keuring van uw gasinstallatie vlot te laten verlopen, maar zorg vooraf voor alle benodigde documenten en voorbereidingen:

Leg volgende documenten klaar:

  • Het pijpleidingenattest in viervoud. Uw installateur heeft dit normaal voorzien en werd door de installateur alsook de exploitant ondertekend.
  • Handleidingen en gebruiksvoorschriften van de aanwezige toestellen en componenten zoals bijvoorbeeld drukregelaar(s), Opso-Upso, enzovoort.
  • Eventuele voorgaande keuringsverslagen.

Tref volgende voorbereidingen:

  • Houd de propaan- en butaangasinstallatie vlot en makkelijk bereikbaar.
  • Zorg ervoor dat alle leidingen en verbindingen zijn aangesloten.
  • In afwachting tot u een toestel aansluit moet elke leiding of kraan degelijk worden afgesloten met een metalen geschroefde stop of dop, zelfs wanneer de gaskraan in gesloten stand verzegeld is.
  • Zorg ervoor dat het (de) verplicht(e) T-stuk(ken) aanwezig is (zijn);
  • Minimaal één gastoestel moet geplaatst en aangesloten zijn. Indien u later nog wijzigingen aanbrengt of extra toestellen toevoegt, dan moet u de installatie laten herkeuren.
  • Voorzie een gemachtigde persoon ter plaatse om de opdrachtgeving en attesten af te tekenen.

Keuring van uw propaan- en butaangasinstallatie

Onze erkende inspecteur zal controleren of uw propaan- en butaaninstallatie veilig en volgens de geldende normen is geïnstalleerd. Zo loopt u geen enkel risico op gevaar.

Grondige controle

Controle van gebruikte materialen, bevestigingen, verbindingen en de toevoer van de verbrandingslucht (indien van toepassing).

Visuele controle

Visuele controle van het pijpleidingenattest, handleidingen en gebruiksvoorschriften.

Controle door meting

Metingen door een dichtheidsproef om eventuele lekken op te sporen en lekdichtheid na te gaan.

Doe een beroep op onze inspecteurs en wees gerust met een veilige propaan- of butaaninstallatie.

Wat betekent het keuringsverslag voor uw installatie?

Na uw gaskeuring wordt door onze inspecteur een keuringsverslag opgesteld met een duidelijke beschrijving van de propaan- en butaangasinstallatie met een besluit en de eventuele inbreuken die tijdens de gaskeuring werden vastgesteld.

Positief keuringsverslag

Bij een positief keuringsverslag ontvangt u een keuringsattest en bent u helemaal in orde om de propaan- en butaangasinstallatie veilig in gebruik te stellen.

Negatief keuringsverslag

Zijn er één of meerdere inbreuken? Dan ontvangt u een keuringsattest met de lijst van inbreuken. Op basis van die lijst kan u alle gebreken wegwerken en een verplichte herkeuring laten uitvoeren.

Keuring van uw propaan- en butaangasinstallatie door ELECTROTEST

Bij ELECTROTEST beschikken onze inspecteurs over alle knowhow om u te verzekeren van een vlotte en grondige keuring van uw propaan- of butaangasinstallatie, met een topservice vanaf uw keuringsaanvraag, tot na de keuring zelf. Uw veiligheid is voor ons de allergrootste zorg.

Zeker zijn van een veilige propaan- en butaangasinstallatie?