Periodieke keuring van uw huishoudelijke elektrische installatie

Een juist aangesloten huishoudelijke elektrische installatie is ontzettend belangrijk in uw woning, want defecten of een slechte bediening brengt uw veiligheid en die van uw gezinsleden in gevaar. Voor elektrische installaties na 1981 is het daarom verplicht om elke 25 jaar een periodieke keuring in te plannen.

Voor onze inspecteurs is uw veiligheid de hoogste prioriteit. Met ruim 30 jaar aan ervaring beschikken we over heel wat kennis van zaken om uw huishoudelijke elektrische installatie met de grootste zorg te keuren.

Een periodieke keuring van uw huishoudelijke elektrische installatie nodig?

Is de keuring van uw huishoudelijke elektrische installatie verplicht?

Ja! Alle huishoudelijke elektrische installaties die zijn geïnstalleerd na 1 oktober 1981, moeten om de 25 jaar periodiek verplicht worden gekeurd. Voor installaties die dateren van vóór 1 oktober 1981 en geen belangrijke uitbreiding of wijziging hebben ondergaan, is een periodieke keuring eveneens aangeraden.

Wat heeft onze inspecteur nodig?

Om het bezoek van onze inspecteur vlot en efficiënt te doen verlopen, dient u volgende documenten klaar te leggen: 

Voorzie zowel het ééndraadschema als het situatieplan van uw elektrische installatie in drievoud. Deze schema’s kan u laten opmaken door een elektricien of een andere persoon met kennis van zaken, vóór de keuring plaatsvindt.

Ga de EAN-code van uw elektriciteitsinstallatie na. Die 18-cijferige code dient als identificatienummer en vindt u terug op uw elektriciteitsfactuur. 

Hoe verloopt de periodieke keuring van uw huishoudelijke elektrische installatie?

Onze inspecteur zal uw huishoudelijke elektrische installatie in uw woning controleren volgens:

Administratief nazicht

Een administratieve controle, waarbij zowel het ééndraadschema als het situatieplan van uw elektrische installatie worden nagekeken. 

Visuele controle

Een visuele controle om na te gaan of het ééndraadschema en situatieplan overeenstemmen met de werkelijkheid. 

Controle door meting

  • Verschillende metingen van o.a. de aarding, isolatieweerstand en de continuïteit van de beschermingsgeleiders.
  • Testen van de differentieelstroominrichtingen.

Zeker zijn van een veilige huishoudelijke elektrische installatie in uw woning?

Wat betekent het keuringsverslag voor uw huishoudelijke elektrische installatie?

Na de keuring ontvangt u van onze inspecteur een positief of negatief keuringsverslag, waarin de eventuele inbreuken of aandachtspunten worden uiteengezet. 

Positief keuringsverslag

Ontvangt u een positief keuringsverslag? Dat betekent dat uw elektrische installatie in perfecte staat verkeert. Een positief keuringsverslag blijft 25 jaar geldig.

Negatief keuringsverslag

Ontvangt u een negatief keuringsverslag? Dat betekent dat uw elektrische installatie is afgekeurd. Welke inbreuken u dan precies moet aanpassen kan u terugvinden op het keuringsverslag zelf. Let zeker op de wettelijk bepaalde termijn van 12 maanden om de inbreuken aan te passen en een nieuwe elektriciteitskeuring aan te vragen.

Periodieke keuring van uw huishoudelijke elektrische installatie door ELECTROTEST

Bij ELECTROTEST komt uw veiligheid steeds op de eerste plaats en verzekeren we u van een betrouwbare en kwaliteitsvolle elektriciteitskeuring. Onze inspecteurs hanteren een transparante en persoonlijke aanpak vanaf uw keuringsaanvraag, tot na de keuring zelf. Zo blijft u zeker van een veilige huishoudelijke elektrische installatie en gericht advies.

Beroep doen op onze ervaren inspecteurs voor uw periodieke elektriciteitskeuring?