Elektrische keuring zonnepanelen

Vóór zonnepanelen in gebruik genomen worden, dienen ze eerst gekeurd te worden volgens het Boek 1 (AREI). Een keuring is noodzakelijk om de zonnepanelen zonder risico of gevaar op te starten en zo een veilige installatie na te gaan.

Bij ELECTROTEST geloven we in een groene, milieubewuste en energieneutrale wereld en zijn we expert in de keuring van duurzame en energiebesparende installaties. Als erkend keuringsorganisme zorgen we voor een betrouwbare keuring van fotovoltaïsche installatie tot 10 kVA volgens het Boek 1 (AREI).

Betrouwbare keuring van een fotovoltaïsche installatie nodig?

Is een keuring van zonnepanelen verplicht?

Zonnepanelen plaatsen betekent een belangrijke uitbreiding van de elektrische installatie, aangezien een fotovoltaïsche installatie is uitgerust met een omvormer die de gelijkspanning van de zonnepanelen in wisselspanning omvormt. Fotovoltaïsche installaties die niet volgens de voorschriften zijn aangesloten brengen risico’s als brand- of elektrocutiegevaar met zich mee.

Om eventuele risico’s uit te sluiten en de fotovoltaïsche installatie zonder gevaar in gebruik te stellen, dienen zonnepanelen verplicht gekeurd te worden vóór indienstname.

Verdere keuringen na indienststelling van een zonne-installatie

Zonnepanelen dienen ook na indienststelling gekeurd te worden:

 • Bij uitbreiding of na ingrijpende wijzigingen.
 • Periodiek om de 25 jaar voor huishoudelijke installaties.
 • Periodiek om de 5 jaar voor niet-huishoudelijke installaties (zoals bij een kleine zelfstandige).

Let op: een kopie van het keuringsverslag dient ook overgemaakt te worden aan de netbeheerder.  

Snel een keuring van een fotovoltaïsche installatie nodig?

Onderdelen van een zonnepaneleninstallatie

Deze onderdelen behoren tot een fotovoltaïsche installatie en dienen gekeurd te worden:

De zonnepanelen zelf.

De omvormers voor de omzetting van gelijkspanning naar wisselspanning.

Kabels, verbindingen en beschermkappen voor de veiligheid van de elektrische installatie.

Alle beveiligingen naar kortsluiting en elektrocutiegevaar.

Hoe verloopt de keuring van zonnepanelen?

Onze inspecteurs keuren een fotovoltaïsche installatie volgens de voorschriften van het Boek 1 AREI:

Administratief nazicht

 • Een controle van het ééndraadschema en het situatieplan.
 • Een nazicht van het CE-certificaat van de panelen en de omvormer.

Testen en meten

 • Een controle op bescherming tegen rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking.
 • Een nazicht van de overstroombeveiliging.
 • Een meting van de aarding en van de de isolatieweerstand.
 • Een test van de goede werking van de differentieelschakelaar.

Visuele controle

 • Een controle van de integratie van de zonnepanelen in de bestaande elektrische installatie.
 • Een visuele controle van de elektrische installatie en conformiteit volgens de voorschriften van het Boek 1 (AREI).
 • Een visuele controle van o.a. de types en bevestiging en daarnaast ook alle andere elementen van de geplaatste leidingen.

Uitschakeltest

Bij een uitschakeltest wordt het scheidingssysteem van de omvormer getest op zijn onderbreking wanneer de netspanning wegvalt. Hiervoor dient er dus netspanning en voldoende zonlicht te zijn op het moment van de keuring.

De keuring van een PV-installatie voorbereiden

Om de keuring van zonnepanelen vlot en efficiënt te laten verlopen, dient de fotovoltaïsche installatie goed toegankelijk te zijn.

Daarnaast heeft onze inspecteur volgende informatie en documenten nodig op het moment van de keuring:

 • Het ééndraadschema en het situatieplan (in drievoud).
 • Het vermogen van de installatie volgens de formule: aantal panelen x eenheid vermogen Wp.
 • De EAN-code (Europees Artikel Nummer).
 • Het merk, type en maximum AC-vermogen.

Nood aan een betrouwbare keuring voor een fotovoltaïsche installatie?

Resultaat van het keuringsverslag voor de fotovoltaïsche installatie

Na de keuring bezorgt onze inspecteur een keuringsverslag met duidelijke beschrijving van de installatie, eventuele inbreuken en een besluit.

Positief keuringsverslag

Een positief keuringsverslag dient volledig aan de netbeheerder bezorgd te worden om de finale aansluiting op het elektriciteitsnet te bekomen.

Negatief keuringsverslag

Bij een negatief keuringsverslag staat de aard van de gebreken of inbreuken die weggewerkt dienen te worden volledig uitgeschreven (met verwijzing naar het specifieke gedeelte in het AREI). De installatie dient dan eerst bijgewerkt te worden en een herkeuring te ondergaan om een positief besluit te bekomen.

Keuring van zonnepanelen door ELECTROTEST

Bij ELECTROTEST keuren we al fotovoltaïsche zonnepanelen van het prille begin. U kan de keuring van een fotovoltaïsche installatie dus met een gerust hart aan ons toevertrouwen. We zorgen voor een transparante en persoonlijke aanpak vanaf de keuringsaanvraag, tot na de keuring zelf.

Betrouwbare en volledige keuring van zonnepanelen?