Keuring nieuwe elektrische installatie (uitbreiding of wijziging)

Voor elke nieuwe elektrische installatie of bij een belangrijke uitbreiding of wijziging van de installatie, is een keuring van de elektrische installatie noodzakelijk om een positief keuringsverslag te bekomen.

ELECTROTEST voert deze elektrische keuring volledig uit. Als erkend organisme zijn we actief in heel België.

Snel een volledige keuring van uw nieuwe elektrische installatie nodig?

Verplichte keuring van een nieuwe elektrische installatie

Om ieders veiligheid te garanderen, dienen elektrische installaties bij indienststelling of na elke belangrijke uitbreiding of wijziging, aan een keuring onderworpen te worden.

Indienststelling nieuwe elektrische installatie

Na afwerking van een volledige nieuwe elektrische installatie, is een keuring volgens Het Boek 1 (AREI) verplicht.

Wijzigingen of uitbreidingen van een elektrische installatie

Bij elke belangrijke wijziging of grondige uitbreiding die zijn aangebracht aan elektrische installaties van zowel vóór als na 1 oktober 1981, is een herkeuring verplicht. Zonder een positief keuringsverslag mag de uitbreiding of het gewijzigde gedeelte niet in gebruik worden genomen.  

  • Bij een belangrijke wijziging of uitbreiding heeft de controle enkel betrekking op de uitbreiding of wijziging zelf en daarnaast op de eventuele impact ervan op het niet-gewijzigde deel van de elektrische installatie.

Verzwaring van een elektrische installatie

Ook wanneer de elektrische installatie werd aangepast aan een zwaarder aansluitingsvermogen, is een herkeuring van de elektrische installatie verplicht. Enkel wanneer de netbeheerder in het bezit is van een positief keuringsverslag kan hij de verzwaring van de elektrische installatie uitvoeren. 

  • Bij een verzwaring wordt de gehele elektrische installatie herkeurd en niet enkel de aanpassingen in het bord. 

Controle van een nieuwe elektrische installatie

Een keuring van een nieuwe elektrische installatie (of na uitbreiding, wijziging of verzwaring), verloopt volledig volgens de voorschriften van Het Boek 1 (AREI): 

Een administratieve controle om het ééndraadschema en het situatieplan van de elektrische installatie na te kijken. 

Een visuele controle om na te gaan of beide schema’s overeenstemmen met de werkelijkheid. 

Enkele metingen en testen van o.a. de aardspreiding en de isolatieweerstand, de continuïteit van de beschermingsgeleiders en differentieelstroominrichtingen. 

Volgende documenten dienen aanwezig te zijn:

Eendraadschema

Het ééndraadschema en het situatieplan van de elektrische installatie (in drievoud); 

EAN-code

De EAN-code (identificatienummer) van de elektriciteitsinstallatie;  

Keuringsverslagen

Eventuele voorgaande keuringsverslagen.  

Resultaat van het keuringsverslag voor de elektrische installatie?

Na de keuring is het resultaat van het keuringsverslag positief of negatief.

Positief keuringsverslag

Een positief keuringsattest blijft 25 jaar geldig, op voorwaarde dat de elektrische installatie intussen niet verzwaard of uitgebreid wordt.

Negatief keuringsverslag

Bij een negatief keuringsattest werd de elektrische installatie afgekeurd en staan de inbreuken vermeld op het keuringsattest. Binnen de wettelijk bepaalde termijn van 12 maanden dienen alle inbreuken aangepast te zijn en moet er vervolgens een nieuwe elektriciteitskeuring plaatsvinden.

Een elektriciteitskeuring door ELECTROTEST

Bij ELECTROTEST staat de klant centraal. We voorzien steeds gericht advies en hanteren altijd een snelle, transparante en persoonlijke aanpak vanaf de keuringsaanvraag, tot na de keuring zelf.  

Betrouwbare keuring van een elektrische installatie nodig?