Keuring sprinklerinstallaties

Een sprinklerinstallatie is bedoeld om een beginnende brand te detecteren, te signaleren en te beheersen. Om ervoor te zorgen dat de sprinklersystemen steeds de gewenste bescherming bieden en een langdurige betrouwbaarheid garanderen, moeten deze installaties regelmatig gecontroleerd worden.

Bij ELECTROTEST staat veiligheid altijd voorop. Wij staan in voor de inspecties, tests, inontvangstname en periodieke controles van sprinklerinstallaties voor brandblusdoeleinden. Onze inspecteurs zijn als geen ander bekwaam om sprinklerinstallaties in uw bedrijf volgens de wettelijke veiligheidsvoorschriften te keuren. Zo bent u zeker dat ze voldoen aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften en uw brandpreventie helemaal in orde is.

Nood aan een betrouwbare keuring voor sprinklerinstallaties in uw bedrijf?

Is de keuring van sprinklerinstallaties verplicht?

Voordat u de sprinklerinstallatie in werking stelt, dienen de plannen en berekeningen goedgekeurd te zijn en dient er een oplevering te hebben plaatsgevonden. Zodra u een brandpreventiesysteem met sprinkler geplaatst heeft, moet u die daarna elk jaar laten controleren. Bepaalde verzekeringen eisen zelfs een zesmaandelijkse controle.

Wat is een sprinklerinstallatie?

Sprinklerinstallaties (automatische, hydraulische blusinstallaties) zijn vaste installaties die branden beheersen en in sommige gevallen zelfs gaan blussen. Ze zijn verplicht in grote industriële gebouwen en winkels groter dan 2000m². Bijkomend worden sprinklerinstallaties steeds vaker verplicht opgelegd in ondergrondse parkings.  

Sprinklersystemen bestaan uit een uitgebreid netwerk van leidingen die door het hele gebouw lopen en op vaste afstanden en voor vastgestelde oppervlakken zijn voorzien van sprinklerkoppen. In rust zijn de leidingen die aflopen naar de alarmpost gevuld met water, perslucht of een inert gas. De controlepost wordt stroomopwaarts via een toevoerleiding verbonden met een of meer hiervoor geschikte en betrouwbare waterpunten. Dankzij hun ontwerp kunnen ze het ontstaan van een brand detecteren en afhankelijk van het gebruikte type sprinkler de brand ook onder controle houden en indammen (Control Mode) of blussen (Suppression/Extinguishing Mode).

De sprinklerinstallaties worden als volgt onderverdeeld: 

 • Natte sprinklersystemen. 
 • Droge sprinklersystemen. 
 • Pre-actionsystemen. 

Betrouwbare keuring nodig van sprinklerinstallaties in uw bedrijf?

Controle debiet- en drukniveau of analyse aanwezigheid microbiologisch geïnduceerde corrosie (MIC)

Daarnaast voorzien de normen eveneens in een regelmatige controle van het debiet- en drukniveau voor de watertoevoer en in een diepgaande controle om de 25 jaar, of een analyse betreffende de aanwezigheid van microbiologisch geïnduceerde corrosie (MIC).

Voor die controles dienen speciale technieken gebruikt te worden om de betrouwbaarheid van de installaties te garanderen (mate van corrosie, obstructies en andere elementen). Deze systemen maken eveneens deel uit van een volledig controleprogramma dat aangevuld wordt met laboratoriumproeven.

Wat na de keuring van sprinklerinstallaties in uw bedrijf?

Na afloop van de keuring ontvangt u een keuringsverslag met eventuele opmerkingen. Vertoont het sprinklersysteem geen gebreken en voldoet de installatie aan de wettelijke normen? Dan verklaren wij uw installatie conform en kan u ze zonder zorgen blijven gebruiken.

Nood aan een betrouwbare keuring voor sprinklerinstallaties in uw bedrijf?

Keuring van sprinklerinstallaties door ELECTROTEST

Reken op ELECTROTEST voor de keuring van sprinklerinstallaties in uw bedrijf. We hebben alle ervaring en expertise in huis om de controle van uw sprinklersystemen correct en volledig uit te voeren. Onze inspecteurs komen ter plaatse, voeren onderzoeken uit, brengen eventuele pijnpunten in kaart en houden u daarna op een efficiënte manier op de hoogte van hun bevindingen. Bij eventuele problemen voorzien we u altijd van gericht advies over alle mogelijke oplossingen.

Bij ELECTROTEST kan u ook terecht voor

ELECTROTEST is een erkend organisme voor de keuring van verschillende types branddetectie- en alarminstallaties. Onze inspecteurs maken bij de controle doorgaans een onderscheid tussen de volgende uitrustingen:

 • MWA-installatie (melding, waarschuwing en alarm) 
 • Brandmeldinginstallaties 
 • Gasdetectie 
 • Automatische blusinstallaties 
 • Sprinklerinstallaties volgens EN 12845 
 • Rook- en warmteafvoer in ondergrondse parkings 
 • Rookkoepels 
 • Evacuatieplannen 
 • Evacuatieoefeningen 
 • Brandinterventie dossier 
 • Algemene brandveiligheid 

Betrouwbare keuring nodig van sprinklerinstallaties in uw bedrijf?