De Blower Door test?

Rondt u uw bouwproject af en wilt u de luchtdichtheid van uw gebouw controleren? Met de BlowerDoor-test of luchtdichtheidstest kunt u de kwaliteit van de schil van uw gebouw evaluaren en uw energiescore verbeteren, zodat u een beter EPC (Energie Prestatie Certificaat) kunt krijgen.

ELECTROTEST biedt u de nodige ondersteuning om de luchtdichtheid van uw bouw- of renovatieprojecten te verzekeren. Het bedrijf heeft vestingen in Brussel en in Luik en is actief in het hele land.

Verbeter uw EPB-score aan het einde van uw renovatie- of bouwwerkzaamheden dankzij de Blower Door-test met ELECTROTEST

Het werk van ELECTROTEST beperkt zich niet alleen tot het meten van de luchtdichtheid van een gebouw: onze inspecteurs helpen u de meest geschikte technische oplossingen vinden om tot het gewenste resultaat te komen.

Om dit te bereiken kan ELECTROTEST al in de ontwerpfase van het project worden betrokken om het ontwerpteam bij te staan en de keuzes te evalueren die tijdens de technische ontwerpfase zijn gemaakt. We kunnen ook op grotere schaal betrokken worden bij het uitvoeren van de thermische studie en het realiseren van het technische ontwerp van het project.

Wat is een Blower Door-test?

De BlowerDoor-test (luchtdichtheidstest) bestaat uit het meten van de parasitaire luchtstromen die de schil van een gebouw infiltreren (deur- en raamkozijnen, aansluitingen, elektrische componenten, enz.). Naast deze meting wordt lekdetectie gebruikt om parasitaire infiltratie op te sporen en zichtbaar te maken. Het gebouw wordt dan onder een bepaalde onder- of bovendruk gezet zodat het debiet van de parasitaire lekken gemeten kan worden.

Dit werk is vooral nuttig voor lage-energiewoningen en passiefhuizen, die structureel zeer efficiënt zijn, en voor woningen waar parasitaire luchtlekken grote warmteverliezen veroorzaken.

Wat moet je controleren voor je afspraak?

Om een geldige en sluitende meting te verkrijgen, is het belangrijk om de bouwplanning af te stemmen op het tijdstip van de meting.

Voor een geldige test moet de staat van het gebouw dezelfde zijn als tijdens normaal gebruik. Tenzij anders aangegeven in het lastenboek, moeten alle onderdelen en elementen van het gebouw die een duidelijke invloed hebben op de luchtdichtheid zijn afgewerkt:

Pleisterwerk op massieve buitenmuren moet uitgevoerd zijn;

Het dampscherm op de houtskeletbouw moet geplaatst zijn;

Bouwonderdelen moeten luchtdicht met elkaar verbonden zijn (buitenschrijnwerk op buitenmuren, );

Alle perforaties voor elektriciteit, sanitair, verwarming, ventilatie moeten gemaakt zijn

Het is echter mogelijk om tussentijds te testen tijdens de volgende werken:

 • aanbrengen van de bepleistering, al dan niet op gevelisolatie, gevelsteen, gevelbekleding, enz;
 • plaatsen van vloerisolatie, dekvloeren en vloerbedekkingen;
 • plaatsen van sanitaire installaties en technische accessoires, op voorwaarde dat de perforaties in de wanden zijn aangebracht;
 • installatie van contactdozen, schakelaars als deze niet zijn opgenomen in de luchtdichte laag.

Verbeter uw EPB-score aan het einde van uw renovatie- of bouwwerkzaamheden dankzij de Blower Door-test met ELECTROTEST

Wat zijn de voorbereidingen?

 1. Schakel alle niet-elektrische verwarmingstoestellen uit (boilers, ovens, );
 2. Vul alle Als dit niet mogelijk is, sluit de afvoer dan luchtdicht af;
 3. Maak (niet noodzakelijk met plakband) alle openingen in de gebouwschil dicht die normaal gesloten zijn:
  • Raam- en deuropeningen
  • Afsluiten van aansluitingen voor kachels of open haarden (schoorsteen, luchtinlaat, )
  • Kleppen voor brievenbussen, kappen,
 4. Maak (niet noodzakelijk met plakband) alle binnendeuren, luiken, dicht die leiden naar ruimtes die niet worden meegenomen in de meting (onverwarmde kelder, onverwarmde zolder, etc.);
 5. Maak (niet noodzakelijk met plakband) alle ingebouwde kastdeuren en andere deuren dicht die normaal gesloten zijn;
 6. Sluit de luchtinlaten en -uitlaten van het mechanische ventilatie- of verwarmingssysteem in de buitenschil van het gebouw volledig af;
 7. Open alle binnendeuren tussen de te meten kamers;

Welke gegevens moet u ter beschikking stellen?

 1. Bereken het netto volume van de te meten delen van het gebouw:
  • dit volume wordt berekend op basis van de globale binnenafmetingen, ook wel de totale binnenafmetingen Het volume van binnenmuren of vloeren mag niet worden afgetrokken;
  • we houden geen rekening met de grootte van openingen (baaien, luiken, );
  • er wordt geen rekening gehouden met het volume van het meubilair;
  • dit volume is niet het EPB
 2. Bereken de oppervlakte van de schil van de geteste ruimte – Atest (door de aanvrager): oppervlakte van de schil van de geteste ruimte op basis van de buitenafmetingen.
 3. Geef de doelwaarde om aan het lastenboek te voldoen (v50 en/of n50 max).

Wat zijn de voorwaarden voor het uitvoeren van de test?

 • Elke te meten ruimte moet toegankelijk zijn voor de duur van de meting;
 • Elke te meten ruimte moet voldoende verlicht zijn;
 • Er moet een elektrische aansluiting van 220V, 1000 watt worden voorzien (per ventilator);
 • Er kunnen ladders of steigers nodig zijn om gebreken in de luchtdichtheid in hoge ruimtes op te sporen;
 • Voor nauwkeurige resultaten is het belangrijk dat de test wordt uitgevoerd bij windsnelheden lager dan 4 Beaufort;