Infraroodthermografie in gebouwen

Wat is infraroodthermografie?

Thermografie geeft een direct beeld van gebreken in een gebouw door de straling van objecten op afstand te meten. Deze techniek lokaliseert de exacte locatie van warmteverlies en kan zo de noodzaak voor destructieve testen om de kwaliteit van de isolatie-installatie te controleren, vermijden.

Controleer de kwaliteit van je isolatie-installatie door een infrarood thermografie uit te voeren door ELECTROTEST

Thermografie is echter alleen effectief als er een aanzienlijk temperatuurverschil is tussen de binnen- en buitenkant van het gebouw. Het kan daarom het beste worden uitgevoerd tijdens het stookseizoen, tussen november en maart.

Deze techniek is ideaal voor het uitvoeren van een energieaudit om een volledige en nauwkeurige diagnose van je huis te stellen.

Thermografie kan ook worden gecombineerd met luchtdichtheidstests om lekken op te sporen.

Wat zijn de toepassingen?

 • Isolatiecontroles: thermografie kan worden gebruikt om het isolatieniveau en de kwaliteit van de installatie of het onderhoud te controleren. Het is zeer nuttig om het isolatieniveau in een gebouw te
 • Thermische bruggen opsporen: thermische bruggen zijn koude zones in een gebouw waardoor energie gemakkelijker ontsnapt en waar vochtsporen kunnen ontstaan. Thermografie maakt het gemakkelijk om ze op te
 • Vocht en lekken opsporen: thermografie is een zeer effectieve manier om vocht en de oorzaken ervan op te
 • Verwarming: thermografie kan worden gebruikt om verborgen verwarmingsbuizen, leidingen en lekken op te sporen, evenals warmwaterleidingen en waterafvoeren.
 • Externe luchtinfiltratie: luchtinfiltratie laat zichtbare sporen achter die kunnen worden gedetecteerd met infraroodthermografie. Thermografie kan worden gebruikt in combinatie met een
 • Fotovoltaïsche panelen controleren: thermografie kan worden gebruikt om defecte cellen in een fotovoltaïsche installatie op te

Wanneer moet een thermografiescan worden uitgevoerd?

Thermografie wordt voornamelijk gebruikt in de volgende situaties:

 • Vóór renovatie of tijdens een energieaudit;
 • Na renovatie of bouw om de kwaliteit van het werk te controleren;
 • Om lekken of elementen die vocht veroorzaken op te sporen;
 • Controleren of het gebouw waterdicht is.

Controleer de kwaliteit van je isolatie-installatie door een infrarood thermografie uit te voeren door ELECTROTEST

Thermografie in de industrie

Infraroodthermografie is essentieel geworden voor onderhoud en bepaalde industriële toepassingen. Zonder direct contact en op een niet-destructieve manier maakt de thermische camera het mogelijk om defecten snel en betrouwbaar te lokaliseren.

Thermische camera’s worden vooral gebruikt voor het bewaken van productieprocessen en het analyseren van schakelborden en elektrische installaties.

Thermografische analyse maakt contactloze controles en metingen mogelijk, wat betekent dat predictief onderhoud veilig is voor de gebruiker en een zeer nauwkeurig overzicht geeft van de situatie.

Wat zijn de toepassingen?

Elektrisch onderhoud: thermografie kan worden gebruikt om de staat van verwarming te beoordelen in installaties variërend van laag- tot hoogspanningsinstallaties. Thermogrammen kunnen worden gebruikt om snel defecte componenten of verbindingen op te sporen, zodat preventieve maatregelen kunnen worden genomen. Het doel is om het risico op brand en productiestilstand te verminderen. Enkele voorbeelden van elektrische apparatuur waarbij thermografie wordt gebruikt:

 • aanvoerstations ;
 • elektrische kasten en componenten ;
 • transformatoren ;
 • controlecentra ;
 • zonnepanelen.

Mechanisch onderhoud: warmteontwikkeling op mechanische onderdelen kan duiden op overmatige belasting. Dit kan het gevolg zijn van wrijving, afstellingsfouten, toleranties van onderdelen of slechte smering. Deze afwijkingen worden gedetecteerd door contactloze thermografie, zonder destructief onderzoek. Enkele voorbeelden van elektrische apparatuur waarbij thermografie wordt gebruikt:

 • pompen (abnormale temperatuurstijging door een storing) ;
 • opslagtanks (niveauregeling) ;
 • leidingen (lekken, verstoppingen) ;
 • motoren en transmissieonderdelen ;
 • ovens en vuurvaste materialen.