Controle stookolietanks

Beschikt u over een stookolietank om uw woning te verwarmen? Dan gelden er een aantal verplichtingen en moet u uw tank laten keuren om grondwater- en bodemverontreiniging te voorkomen.

We zijn actief in Vlaanderen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in Wallonië, zo zijn we meteen ter plaatse om u persoonlijk door dit proces te helpen en uw controle uit te voeren. Onze inspecteurs doen dat steeds met gespecialiseerde expertise en een optimale service vanaf uw aanvraag, tot na de controle zelf.

Een betrouwbare controle voor uw stookolietank nodig?

Is de controle van uw stookolietank verplicht?

Ja! Voor uw eigen veiligheid verplicht de wet de controle van uw stookolietank bij ingebruikname en daarna op periodieke basis. Met een gecontroleerde opslagtank bent u zeker van een 100% veilige opslag, zelfs op lange termijn.

De controle van uw stookolietank is ook belangrijk voor uw verzekering. Bepaalde verzekeringspolissen dekken namelijk stookolieschade (inclusief saneringskosten), op voorwaarde dat u uw tank volgens de wettelijke regels hebt laten keuren. Kijk best uw brandpolis of familiale verzekering na om te weten of uw verzekering hierin tussenkomt.

Welke controles moeten uitgevoerd worden op een particuliere stookolietank?

De controleplicht is sterk afhankelijk van uw type opslagtank en van het Gewest waarin uw opslagtank geplaatst is.

Verplichte controles

De verplichte controles op uw opslagtank kunnen volgende controles omvatten: 

 • een controle van de bodemcorrosiviteit
 • een controle tijdens de plaatsing
 • een controle voor indienststelling
 • een nazicht van het certificaat (afgeleverd tijdens de voorgaande controle)
 • een controle van de uitvoering, bescherming en dichtheid van de leidingen en toebehoren
 • een ultrasoon-vacuümdichtheidsbeproeving
 • een controle op goede werking van de kathodische bescherming
 • een nazicht op goede werking van een overvulbeveiliging
 • een controle op goede werking van een lekdetectiesysteem
 • een controle op verontreiniging buiten de houder
 • een onderzoek op conformiteit (volgens de wet die op dat moment van toepassing is)
 • een controle of water en slib aanwezig is in de opslagtank
 • een meting van het potentiaalverschil tussen de rechtstreeks in de grond ingegraven metalen houder en daarnaast de omhullende bodem of aanvulling (indien mogelijk). 

Periodieke controle van uw stookolietank nodig?

Types opslagtanks

Er zijn verschillende type opslagtanks voor de opslag van stookolie:

Ondergronds

 • Enkelwandige opslagtanks
 • Dubbelwandige opslagtanks

Bovengronds

 • Enkelwandige opslagtanks
 • Dubbelwandige opslagtanks

Hoe de controle van uw stookolietank voorbereiden?

Om het bezoek van onze inspecteur vlot en efficiënt te laten verlopen, dient u al enkele voorbereidingen te treffen:

 • De aanzuig- en retourleidingen moeten volledig kunnen afgesloten worden (bijvoorbeeld door middel van afsluitkranen). Indien dit niet mogelijk is, dienen de leidingen afgesloten te worden als onze inspecteur dat nodig acht.
 • Maak het mangatdeksel, de vul- en ontluchtingsleidingen goed bereikbaar.
 • Droog en reinig het mangatdeksel.
 • De goede staat en dichtheid van alle dichtingen (mangatdeksel, leidingen, afsluitkranen en andere dichtingen) moeten vooraf door de gebruiker nagekeken worden en na twijfel bij voorkeur vervangen worden.
 • Moet er een ultrasoon-vacuümdichtheidsbeproeving gebeuren? Schort dan alle verkeer, grond- en graafwerken en andere werkzaamheden die belangrijke trillingen veroorzaken in de buurt van de tanks tot het einde van de controle op.
 • Voorzie een stopcontact met een voeding van 220 V/ 16 A in een omgeving van ± 20 m van het mangatdeksel (verlengsnoer of rol is toegelaten).
 • Vul de houder bij voorkeur tussen de 30% en de 75 % bij.

Let op: Tijdens de controle dient er een verantwoordelijke aanwezig te zijn om onze inspecteur van de gevraagde documenten (zoals bijvoorbeeld de constructiedocumenten van de tank, document van de installateur, de milieuvergunning of andere documenten) te voorzien. Deze zijn verschillend per gewest.

Uw stookolietank laten controleren door onze inspecteurs?

Wat betekent het keuringsverslag voor uw stookolietank?

Na de controle en goedkeuring ontvangt u van onze inspecteur een keuringsverslag voor de ingebruikname of een periodiek keuringsverslag. Werden er een of meerdere inbreuken vastgesteld? Dan kan u een tweede controlebezoek aanvragen, zodra u de inbreuken heeft verholpen.

Afhankelijk van het resultaat van de controle zal onze inspecteur een groen, oranje of rood label aan het vulpunt hangen:

Ontvangt u een groen label? Dat betekent dat uw stookolietank voldoet aan de wettelijke bepalingen en u deze verder mag gebruiken.

Ontvangt u een oranje label? Dan voldoet uw stookolietank niet aan de wettelijke bepalingen, maar geven de vastgestelde gebreken geen aanleiding tot verontreiniging buiten de stookolietank. In dit geval mag u uw stookolietank blijven (bij)vullen tijdens een overgangsperiode van maximaal zes maanden. Let er wel op dat u vóór het verstrijken van die periode de inbreuken moet aanpassen en uw tank moet laten herkeuren.

Ontvangt u een rood label? Dat betekent ofwel dat u opslagtank niet voldoet aan de wettelijke bepalingen en dat er een kans bestaat op milieuverontreiniging of dat er na de overgangsperiode van maximaal zes maanden met oranje merkplaat, nog steeds dezelfde gebreken aan de houder en de installatie vastgesteld worden. In dit geval mag u uw opslagtank zelf niet meer vullen of laten vullen, maar moet u de vastgestelde inbreuken aanpassen en uw tank laten herkeuren.

→ Wist u dat u een rood label ook moet melden bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij die bevoegd is voor grondwater? Dit is verplicht binnen een periode van veertien dagen, nadat het rode label of rode merkplaat aan uw stookolietank aangebracht werd.

Controle van uw stookolietank door ELECTROTEST

Bij ELECTROTEST bent u zeker van een flexibele, efficiënte en persoonlijke aanpak vanaf uw aanvraag, tot na de controle zelf. Daarnaast zijn we altijd in de buurt: zo is de controle van uw stookolietank meteen gebeurd en bent u zeker van een 100% veilige opslag, zelfs op lange termijn.

Betrouwbare controle nodig voor uw stookolietank?