BA4 Elektrisch geschoolden

Veilig werken aan elektrische installaties voor elektrisch geschoolden

Specificaties
Code E.BA4.O

Duur: 1 dag
Doelgroep
Om het even welke werknemer die af en toe bepaalde opdrachten krijgt, zoals bv. een gloeilamp vervangen, een automaat herbewapenen, enz.

Doelstelling
Men mag binnen een bedrijf of instelling enkel datgene uitvoeren waarvoor men is opgeleid, zegt de Europese regelgeving. Dit betekent concreet dat men om een smeltveiligheid te vervangen, om een automaat van 20 A te herbewapenen of om een differentieel terug in te schakelen moet opgeleid zijn.

Deze cursus is geschreven op basis van “een gezond boerenverstand”. Iedereen die dat heeft, zal ervaren dat deze studiedag verrijkend en zinvol is, zowel voor het private als het beroepsleven.