gaskeuringen
gaskeuringen

Belangrijke mededeling omtrent de NBN B 61-001 & NBN B 61-002

De nieuwe versies van de normen NBN B 61-001:2019 en NBN B 61-002:2019 zijn op 17 september 2019 in werking getreden.

Sindsdien is gebleken:

  • dat bepaalde aspecten niet meer of onvolledig aan bod komen;
  • dat er vanuit Europese (EN) normen bepaalde verwijzingen zijn naar nationale regelgevingen die niet bestaan in België;
  • dat de praktische uitvoerbaarheid en controle op het terrein voor interpretatie vatbaar zijn.

Om die reden werd door verschillende stakeholders betrokken bij deze normen het volgende beslist:

  • het intrekken van de normen NBN B 61-001:2019 en NBN B 61-002:2019;
  • het publiceren van een tijdelijke oplossing in de vorm van een technisch document NBN/DTD;
  • en het op een later tijdstip publiceren van een nieuwe norm(en).

Het gevolg hiervan is dat tijdens de periode vanaf intrekking tot ter beschikkingstelling van de nieuwe norm(en), de technische documenten NBN/DTD B 61-001:2021 en NBN/DTD B 61-002:2021 als code van goede praktijk gelden.

De publicatie van beide NBN/DTD’s alsook de intrekking van de versies 2019 is gebeurd op 8 april 2021 in de E-shop van het NBN (www.nbn.be/shop) conform het KB van 2 februari 2021 betreffende de publicatie van normen evenals hun eventuele bekrachtiging en tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de uitvoeringsmodaliteiten van de normalisatie-programma’s evenals de bekrachtiging of de registratie van normen.

Wat betekent dit concreet?

Algemeen
Naar aanleiding van de opheffing van de bekrachtiging van de desbetreffende versies van 2019, hebben de technische documenten NBN/DTD B 61-001:2021 en NBN/DTD B 61 002:2021, gepubliceerd door het NBN, het statuut van een code van goede praktijk, in afwachting van de goedkeuring van de nieuwe versies van de overeenstemmende normen.

Technische inhoud
Die bedraagt voor de NBN/DTD B 61-001:2021

  • de NBN B 61-001:1986 en addendum:1996 “Stookafdelingen en schoorstenen”, zonder aanpassingen.

Die bedraagt voor de NBN/DTD B 61-002:2021

  • de NBN B 61-002:2006 en corrigendum:2017 “Centrale verwarmingsketels met een nominaal vermogen kleiner dan 70 kW – Voorschriften voor hun opstellingsruimte, luchttoevoer en afvoer van de verbrandingsgassen”, met drie aanpassingen

1. Afvoer van de verbrandingsproducten – Eisen voor afvoerkanalen – Brandveiligheid

Het eerste punt van de eerste alinea van § 7.1.2.2.3 “Afvoerkanaal in kunststof” Algemene eisen voor een afvoerkanaal in kunststof: “- de centrale verwarmingsketel is gekeurd of beveiligd zo dat de verbrandingsproducten aan de uitgang 80 °C niet overschrijden” – is niet meer van toepassing.
Dit eerste punt van de eerste alinea wordt vervangen door: “- de centrale verwarmingsketel is gekeurd of beveiligd zo dat de verbrandingsproducten aan de uitgang 120 °C niet overschrijden”

2. Afvoer van de verbrandingsproducten – Eisen voor afvoerkanalen – Brandveiligheid

De tweede alinea van § 7.1.2.2.3 “Afvoerkanaal in kunststof” van de NBN B 61-002:2006 + corrigendum 2017 – “Aansluit- en afvoerkanalen in kunststof dienen steeds tegen brand beschermd te zijn door een brandwerend omhulsel” – is niet meer van toepassing.

3. Minimale afstand tussen de uitmonding van een afvoerkanaal en de luchtinlaatopeningen van gebouwen

De verdunningsfactor – opgenomen in § 7.8 en de normatieve bijlage G “Berekening van de verdunningsfactor” – is niet meer van toepassing voor gas.

Voor de toepassingen op gas, wordt hoofdstuk 7.8 vervangen door hoofdstuk 7.9 “Minimale afstand tussen de uitmonding van een afvoerkanaal van gasgestookte centrale verwarmingsketels en de luchtinlaatopeningen van gebouwen” en wordt een bijlage I opgenomen in het document: “Muur- en dakdoorvoer van de eindstukken voor gasgestookte centrale verwarmingsketels van het type C met een nominaal vermogen < 70 kW”