ELECTROTEST erkend voor T015-1 (Alarmsystemen)

Met genoegen delen we u mee dat ELECTROTEST op 24/11/2023 is verschenen in het Belgische Staatsblad en ook vanaf dan erkend is om audits uit te voeren volgens de Technische Nota T015-1:
ALGEMENE VOORSCHRIFTEN VOOR VERGUNDE ONDERNEMINGEN VOOR ALARMSYSTEMEN

U kan via safety@electro-test.be contact opnemen met ons voor meer informatie of afspraken.