Nieuwe dienst “Druk en Milieutoepassingen”

Sedert 2020 investeert ELECTROTEST in het domein “Druk en Milieutoepassingen”.
Via deze weg willen we jullie graag deze nieuwe dienst voorstellen.

ELECTROTEST investeert in het bijzonder in milieutoepassingen die onderworpen zijn aan verplichte controles. Meer bepaald de controles op persluchtinstallaties, opslaginstallaties voor gevaarlijke gassen en vloeistoffen, particuliere stookolietanks, installaties voor het fysisch behandelen van gassen, etc.

In de toekomst trachten wij deze dienst ook verder uit te breiden met een gamma van controles op stoomtoestellen, druktoestellen, centrifuges, LPG opslagplaatsen, etc.

Voor meer info omtrent deze dienst kan u terecht bij ELECTROTEST of rechtstreeks via onze Technical Manager, Bram Vanbuel:

bram.vanbuel@electro-test.be
+32 497 05 43 99